Generic filters
Exact matches only
5.1.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Valtiovarainministeriölle Dnro L2022-83 Lausuntopyyntönne: VN/34057/2022, 16.12.2022 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/lausunto-he-luonnoksesta-eduskunnalle-laeiksi-rahanpesun-ja-terrorismin-rahoittamisen-estamisesta-annetun-lain-ja-finanssivalvonnasta-annetun-lain-3-ja-20-b-%c2%a7n-muuttamisesta-annetun-hallituksen/
20.12.2021 Oikeusuutiset

Vieraskielisen ulkomaalaisen ruotsinkieliseen oleskelulupahakemukseen tuli antaa päätös ruotsiksi

En chilensk medborgare hade gjort en ansökan om uppehållstillstånd på svenska. Migrationsverket avgjorde ansökan på finska. A sökte ändring i Migrationsverkets beslut och yrkade bland annat att förvaltningsdomstolen ska taställning till om Migrationsverkets tolkning av språklagen är felaktig. A hade i sin ansökan valt svenska som handläggningsspråk i ärendet. Migrationsverket…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/vieraskielisen-ulkomaalaisen-ruotsinkieliseen-oleskelulupahakemukseen-tuli-antaa-paatos-ruotsiksi/
11.2.2019

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset I  Kirjallisuus 1) Ylönen, Markku: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3452-5). 2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli: Utriainen, Terttu: Luottamusaseman väärinkäyttö asianajajarikoksena, Asianajajan työkentältä, s. 504-515 3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2/2017,…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/tutkintovaatimukset/
10.7.2013 Oikeusuutiset

OM: Erillinen viittomakielilaki sai kannatusta lausuntokierroksella

Oikeusministeriö on selvittänyt eri tahojen näkemyksiä siitä, onko viittomakielisten oikeuksien turvaamiseksi tarvetta säätää erillinen viittomakielilaki Nyt viittomakielisten oikeuksista säädetään eri hallinnonalojen erityislainsäädännössä Lausuntopyynnön pohjana oli oikeusministeriössä laadittu arviomuistio, jossa tarkasteltiin eri vaihtoehtoja viittomakielisten kielellisten oikeuksien edistämiseksi. Vaihtoehtoina olisi parantaa nykyisen lainsäädännön toimivuutta ja soveltamista, kehittää olemassa olevaa lainsäädäntöä tai säätää…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/om-erillinen-viittomakielilaki-sai-kannatusta-lausuntokierroksella/