Generic filters
Exact matches only
17.4.2023 Oikeusuutiset

Verotuksen poistamisen lisäksi myös tappio tuli vahvistaa, jotta kaksinkertainen vero olisi poistettu

KHO:2023:32 Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoitteluoikaisu – Arbitraatiosopimus – Sopimusmenettelyn neuvottelutuloksen täytäntöönpano – Vastaoikaisu – Seurannaismuutos – Konserniavustus – Vähennyskelpoisuuden rajoitukset – Enimmäismäärä – Tappion vahvistaminen A Oy oli verovuonna 2010 antanut konserniavustusta toiselle kotimaiselle konserniyhtiölle. Verovuoden 2010 verotusta toimitettaessa A Oy:n elinkeinotoiminnan tulokseksi oli vahvistettu konserniavustuksen vähentämisen jälkeen nolla euroa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/verotuksen-poistamisen-lisaksi-myos-tappio-tuli-vahvistaa-jotta-kaksinkertainen-vero-olisi-poistettu/
14.10.2022 Lausunnot

Lausunto HE:stä laeiksi erikoissijoitusrahastojen kiinteistösijoitusten verosääntelyksi

Dnro L2022-55                         Lausuntopyyntönne: VN/7828/2022 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI ERIKOISSIJOITUSRAHASTOJEN KIINTEISTÖSIJOITUSTEN VEROSÄÄNTELYKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Asianajajaliitto pitää sinänsä oikeasuuntaisena tavoitetta tiivistää Suomen veropohjaa tilanteessa, jossa kiinteistövarallisuuteen sijoittavassa erikoissijoitusrahastossa on vähemmän kuin 30 osuudenomistajaa, eikä nykyiseen lainsäädäntöön (tuloverolain (”TVL”) 20 a §) sisältyvää yhdenkertaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lausunto-hesta-laeiksi-erikoissijoitusrahastojen-kiinteistosijoitusten-verosaantelyksi/
20.9.2018 Lausunnot

Lausunto kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 65/2018 Lausuntopyyntönne: VM009:00/2018, 27.8.2018 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE KANSAINVÄLISTEN VERORIITOJEN RATKAISUMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta asiasta. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Taustaa Uudella lailla kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä on tarkoitus saattaa voimaan veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan Unionissa annettu neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 (“Direktiivi”). Asianajajaliitto pitää lainsäädännön…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-kansainvalisten-veroriitojen-ratkaisumenettelya-koskevaksi-lainsaadannoksi/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Kaksinkertainen verotus: neuvosto hyväksyi uuden riitojenratkaisujärjestelmän

Neuvosto hyväksyi 10. lokakuuta 2017 uuden järjestelmän, jolla ratkaistaan kaksinkertaista verotusta koskevat jäsenmaiden riidat Direktiivi vahvistaa mekanismeja, joita käytetään ratkaisemaan riitoja, joita syntyy kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevien sopimusten tulkinnasta. “Uusi järjestelmä on merkittävä parannus. Se kannustaa investointeja luomalla yrityksille suotuisamman verotusympäristön ja alentamalla niiden kustannuksia”, totesi neuvoston puheenjohtajamaan Viron valtiovarainministeri…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/euroopan-unionin-neuvosto-kaksinkertainen-verotus-neuvosto-hyvaksyi-uuden-riitojenratkaisujarjestelman/
14.7.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Verolainsäädäntö – Yhteisöverotus – Sulautumadirektiivi (direktiivi 90/434/ETY) – Kotimaisen yhtiön ulkomaisen toimipaikan siirto ulkomaiselle yhtiölle – Välitön verotus rajat ylittävässä tilanteessa, kun veroa ei kanneta lainkaan jäsenvaltion sisäisessä tilanteessa – Johdetun oikeuden tutkiminen perusvapauksien avulla – Rinnastettavuus maastapoistumisverotukseen – Välittömän verotuksen oikeasuhteisuus, kun verotaakkaa vähennetään Unionin tuomioistuimen tarkasteltavana…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-helsingin-hallinto-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon/
16.11.2016 Lausunnot

Lausunto direktiivistä kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismista EU:ssa

Dnro 54/2016 Lausuntopyyntönne: VM/1875/03.01.00/2016, 27.10.2016 LAUSUNTO KOMISSION EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN RIITOJENRATKAISUMEKANISMISTA EU:SSA Valtiovarainministeriö on 27.10.2016 pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismista EU:ssa. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asianajajaliitto pitää toimivaa kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismia erittäin tärkeänä verovelvollisten oikeusturvan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lausunto-direktiivista-kaksinkertaisen-verotuksen-riitojenratkaisumekanismista-eussa/