Generic filters
Exact matches only
16.10.2023 Oikeusuutiset

Käräjäoikeus voi määrätä järjestyssakon pääkäsittelyn jälkeen tietoon tulleen istunnon luvattoman tallentamisen perusteella

KKO:2023:75 Järjestyssakko A oli tallentanut äänitallenteelle käräjäoikeuden pääkäsittelyä vastoin puheenjohtajan antamia määräyksiä. Käräjäoikeus oli määrännyt A:lle järjestyssakon. Korkein oikeus katsoi, että järjestyssakko oli voitu määrätä istunnon tallentamista koskevan määräyksen noudattamatta jättämisen perusteella, vaikka tallentaminen ei ollut aiheuttanut istunnossa havaittavaa häiriötä ja vaikka se oli tullut käräjäoikeuden tietoon vasta pääkäsittelyn päätyttyä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/karajaoikeus-voi-maarata-jarjestyssakon-paakasittelyn-jalkeen-tietoon-tulleen-istunnon-luvattoman-tallentamisen-perusteella/
28.11.2021 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin salaa tallentanut voitiin tuomita myös jälkikäteen järjestyssakkoon – päätös tehtävä siinä kokoonpanossa, jossa pääasia ratkaistiin

Hel­HO:2021:12 Järjestyssakko – oikeudenkäynnin luvaton tallentaminen Järjestyssakko voitiin määrätä henkilölle, joka oli tallentanut oikeudenkäynnin salaa vastoin puheenjohtajan istunnon aluksi antamaa tallentamista koskevaa määräystä, vaikka tallentaminen oli tullut käräjäoikeuden tietoon vasta istunnon päättymisen jälkeen. Hel­HO:2021:12

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/oikeudenkaynnin-salaa-tallentanut-voitiin-tuomita-myos-jalkikateen-jarjestyssakkoon-paatos-tehtava-siina-kokoonpanossa-jossa-paaasia-ratkaistiin/