Generic filters
Exact matches only
28.6.2023 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua työsuhteeseen perustuvasta osakeannista

  KHO:2023:66 Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoperintä – Työsuhteeseen perustuva osakeanti – Muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö – Henkilöstön enemmistö – Osakkeiden jakoperuste – Johdon suosimisen vaikutus – Työntekijöiden arviointimenettely Asiassa oli ratkaistavana, oliko henkilöstöannissa työntekijöille muodostuva etu tuloverolain 66 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla henkilöstön enemmistön käytettävissä, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kholta-kaksi-ratkaisua-tyosuhteeseen-perustuvasta-osakeannista/
21.4.2023 Oikeusuutiset

ALV:n vähennysoikeuden ulkopuolelle jäi osakkeenomistajien osakemyyntiin liittyvä osuus listautumiskuluihin sisältyvästä arvonlisäverosta.

KHO:2023:33 Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Listautumiskulut – Osakeanti – Vanhojen osakkeiden myynti A Oy:n arvonlisäverollinen liiketoiminta muodostui hallintopalvelujen myynnistä konserniyhtiöille. Yhtiö oli listautunut pörssiin ja sen yhteydessä oli tapahtunut listautumisanti. Tähän oli sisältynyt osakemyynti, jossa yhtiön silloiset osakkeenomistajat olivat myyneet omistamiaan osakkeita. Lisäksi henkilöstölle oli suunnattu osakeanti,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/alvn-vahennysoikeuden-ulkopuolelle-jai-osakkeenomistajien-osakemyyntiin-liittyva-osuus-listautumiskuluihin-sisaltyvasta-arvonlisaverosta/
8.4.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi

Valtiovarainministeriö on varannut Suomen Asianajajaliitolle (”Asianajajaliitto”) mahdollisuuden esittää lausuntonsa luonnoksesta listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien verotusta koskevaksi sääntelyksi.   Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta (jäljempänä ”Esitysluonnos”) ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uuden lainsäädännön viime hallituskaudella valmistelussa olleen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-listaamattomien-osakeyhtioiden-henkilostoantien-verotusta-koskevaksi-saantelyksi/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/