Generic filters
Exact matches only
19.4.2022 Oikeusuutiset

Into hakeutua tuomariksi ja pysyä alalla huolestuttaa Tuomariliittoa

Tuomariliiton kyselyyn vastanneista lähes 30 prosenttia harkitsee alanvaihtoa tai on jo lähdössä. Vastaajien mukaan töitä on liikaa ja palkka huono. Liiton mukaan kansalaisten oikeusturva on vaarassa. Tuomariliiton kyselytutkimus maalaa synkkää kuvaa tuomioistuinten tilanteesta.Maalittaminen, epäasiallinen käytös, työntekijöiden vähyys ja suuri työmäärä ovat tuomareille arkipäivää. Huonoksi koettu palkka hiertää.Tuomariliiton kyselyyn vastanneista lähes…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/into-hakeutua-tuomariksi-ja-pysya-alalla-huolestuttaa-tuomariliittoa/
22.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus puuttui käräjätuomarin salikäyttäytymiseen

Helsingin hovioikeuden presidentti on tänään antanut vastauksensa Suomen Asianajajaliiton hovioikeudelle 4.5.2018 tekemään selvityspyyntöön. Hovioikeutta oli pyydetty selvittämään muun ohella, vastasiko nykyisen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin käyttäytyminen virkamieheltä edellytettävän hyvän ja asianmukaisen menettelyn vaatimuksia. Selvityspyynnön mukaan Suomen Asianajajaliiton jäsenistö oli kohdistanut arvostelua käräjätuomarin epäasialliseksi koettuun käyttäytymiseen oikeudenkäyntien aikana. Asiassa on hankittu selvitystä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-puuttui-karajatuomarin-salikaytokseen/
19.11.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri: Hovioikeudessa esiintynyt epäasiallinen käytös

Kantelija arvosteli hovioikeuden menettelyä, koska hovioikeudessa laaditun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksen (erillisselvitys) mukaan hovioikeudessa esiintyi epäasiallista kielenkäyttöä, joka ilmeni rasistisina vitseinä sekä erilaisina vähemmistöjä koskevana alentavana kielenkäyttönä Kyseisen erillisselvityksen mukaan hovioikeudessa esiintyi myös istuntojen tauoilla avustajia, asianosaisia ja tulkkeja koskevaa halventavaa arvostelua. Lisäksi esiintyi työntekijöiden keskinäisessä kanssakäymisessä sanallista kiusaamista ja nöyryyttämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/oikeuskansleri-hovioikeudessa-esiintynyt-epaasiallinen-kaytos/