Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.3.2022 Oikeusuutiset

Toisessa EU-maassa saatu kokemus proviisorina tuli ottaa huomioon apteekkilupaa myönnettäessä

KHO:2022:39 Apteekkiasia – Apteekkilupa – Apteekkiluvan myöntämiseen liittyvä kokonaisharkinta – Toisessa jäsenvaltiossa kertynyt ammattikokemus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) valituksen johdosta kysymys siitä, oliko hallinto-oikeuden tullut lainvastaisena kumota Fimean päätös myöntää apteekkilupa B:lle siitä syystä, että Fimea ei ollut päätösharkinnassaan hakijoiden ansioita vertaillessaan ottanut asianmukaisella tavalla huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/toisessa-eu-maassa-saatu-kokemus-proviisorina-tuli-ottaa-huomioon-apteekkilupaa-myonnettaessa/
9.10.2020 Oikeusuutiset

Apteekkilupaa myönnettäessä toisesta jäsenvaltiosta tulevan hakijan ammattikokemus otetava huomioon yhdenvertaisesti

Helisngin HAO: Apteekkilupa – Apteekkiluvan myöntäminen – Luvan hakijoiden vertailu – Ulkomailta kertyneen ammattikokemuksen huomioon ottaminen – Suomessa proviisoriksi laillistamisen merkitys – Unionin oikeus – Sijoittautumisvapaus Viron kansalainen A oli apteekkilupaa koskevassa hakemuksessaan ilmoittanut toimineensa lääkehuollon alan tehtävissä Suomessa, Virossa ja Venäjällä vuodesta 1984 alkaen yhteensä noin 33 vuoden ajan.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/apteekkilupaa-myonnettaessa-toisesta-jasenvaltiosta-tulevan-hakijan-ammattikokemus-otetava-huomioon-yhdenvertaisesti/
18.5.2017 Oikeusuutiset

Apteekkiluvan peruuttaminen oli suhteellisuusperiaatteen vastaista

KHO:2017:84 Apteekkilupa – Apteekkiluvan peruuttaminen – Apteekkimaksurikkomus – Apteekkimaksuilmoituksen laiminlyönti – Törkeä kirjanpitorikos – Ehdollinen vankeusrangaistus – Ilmeinen sopimattomuus – Varoitus – Elinkeinovapaus – Ne bis in idem – Lääketurvallisuus – Kokonaisharkinta – Luottamuksensuojaperiaate – Suhteellisuusperiaate Fimea ja hallinto-oikeus olivat pitäneet törkeästä kirjanpitorikoksesta ja apteekkimaksurikkomuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomittua apteekkiluvan haltijaa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/apteekkiluvan-peruuttaminen-oli-suhteellisuusperiaatteen-vastaista/