Generic filters
Exact matches only
22.2.2022 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin arvioi voidaanko Puolan antama pidätysmääräys panna täytäntöön Puolan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuusongelmien vuoksi

Tuomio yhdistetyissä asioissa C-562/21 PPU ja C-563/21 PPU Openbaar Ministerie (Pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion laillisesti perustettu tuomioistuin) Kieltäytyminen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta: unionin tuomioistuin täsmentää arviointiperusteet, joiden avulla täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi arvioida mahdollista vaaraa siitä, että etsityn henkilön perusoikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukataan Puolan tuomioistuimet antoivat huhtikuussa 2021 kaksi eurooppalaista pidätysmääräystä kahdesta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/eu-tuomioistuin-arvioi-voidaanko-puolan-antama-pidatysmaarays-panna-taytantoon-puolan-tuomioistuinlaitoksen-riippumattomuusongelmien-vuoksi/
31.5.2019 Oikeusuutiset

Saksan syyttäjänvirasto ei ole itsenäinen oikeusviranomainen joka voi antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen

German public prosecutor’s offices do not provide a sufficient guarantee of independence from the executive for the purposes of issuing a European arrest warrant The Prosecutor General of Lithuania does, however, provide such a guarantee of independence Two Lithuanian nationals and one Romanian national are challenging, before the Irish courts,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/saksan-syyttajanvirasto-ei-ole-itsenainen-oikeusviranomainen-joka-voi-antaa-eurooppalaisen-pidatysmaarayksen/
20.5.2016 Lausunnot

Lausunto avustajadirektiivin 2013/48/EU täytäntöönpanosta

Dnro 25/2016 Lausuntopyyntönne: OM 3/41/2016, 18.4.2016 AVUSTAJADIREKTIIVIN 2013/48/EU TÄYTÄNTÖÖNPANO Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.4.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Asianajajaliitto lausuu luonnoksen johdosta seuraavaa.   1. Yleistä Lausuntopyyntö on päivätty 18.4.2016 ja siihen on pyydetty lausuntoa 11.5.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/lausunto-avustajadirektiivin-2013-48-eu-taytantoonpanosta/
14.3.2016 Oikeusuutiset

Fair Trials kääntyi komissaari Věra Jourován puoleen eurooppalaista pidätysmääräystä (EAW) koskevassa asiassa

Fair Trials on yhdessä 19 muun eurooppalaisen asiantuntijan kanssa lähestynyt oikeusasioista vastaavaa komissaaria ilmaistakseen vakavan huolensa EU-tuomioistuimen käsittelyssä olevassa asiassa, jossa julkisasiamies on antanut ratkaisuehdotuksen EAW:n tulkinnasta. Kirjeessä komissaaria pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin, jotta EAW:n tulkinnassa otettaisiin huomion kansallisten vankeinhoitojärjestelmien ongelmat, ja ryhtymään tarvittaviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin käytännössä ilmenneiden soveltamisongelmien johdosta. Fair…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/fair-trials-kaantyi-komissaari-vera-jourovan-puoleen-eurooppalaista-pidatysmaaraysta-eaw-koskevassa-asiassa/