Skip to main content

Medlingsutbildning

Advokatförbundets medlingsutbildning för advokater

Advokatförbundet ordnar regelbundet högkvalitativ medlingsutbildning. I medlingsutbildningen ingår en endags grundkurs i medling som ger basinformation om medlingsprocessen. Efter genomgången grundkurs kan man delta på en tvådagars fortsättningskurs. På fortsättningskursen får deltagarna fördjupa sig i medlingsprocessen och utöver teori tränar de medling i praktiken. En förutsättning för att få delta på fortsättningskursen är att grundkursen har avlagts.

De som har genomgått fortsättningskursen har goda förutsättningar att börja verka som medlare och kursen ger nytta också vid annan förhandlingsverksamhet. På Advokatförbundets lista över medlare kan införas endast advokat som med godkänt resultat har avlagt både grundkursen och fortsättningskursen i medling.

Kompetensen kan ytterligare kompletteras med en fördjupande medlingsutbildning. Den fördjupande utbildningen är en tvådagarskurs där deltagarna på ett djupgående sätt studerar medling både teoretiskt och praktiskt genom övningar. Inför den fördjupande kursen rekommenderas att deltagarna som förhandsstudier avlägger fortsättningskursen.