Skip to main content

Advokater som verkar som medlare

Advokater som verkar som medlare

I egenskap av medlare kan verka en advokat som har godkänts för Advokatförbundets lista över medlare. För att vara berättigad till att antecknas på listan över medlare förutsätter det att advokaten har genomgått och godkänts i Advokatförbundets medlingsutbildning. Flera medlare har dessutom genomgått fortbildning som hänför sig till uppgiften.

Medlaren

  • är en oberoende expert på förlikningsförhandlingar och som
  • hjälper parterna i tvisten att uppnå förlikning.
  • bestämmer inte vem som har rätt i ärendet,
  • och kommer inte heller med ett avgörande i ärendet utan stöder parterna att uppnå en förlikning.

Medlaren samlar bland annat in information från parterna i samband med medlingen för att identifiera bakomliggande intressen som är viktiga för parterna och som påverkar tvisten. Medlaren främjar förhandlingar och hjälper parterna att övervinna en situation som eventuell har gått i baklås. Medlaren hjälper parterna att förstå svagheterna och styrkorna hos både det egna ärendet och motpartens ärende samt uppmuntrar parterna att tillsammans söka en uppgörelse i godo.

 
 

 

Observera! Medlingen är alltid strikt konfidentiell. Medlaren är skyldig att hemlighålla medlingen och dess slutresultat. Medlaren är bunden av de sekretessbestämmelser som gäller för advokater.