Finlands Advokatförbund

Våra kontakter

PB 194 (Simonsgatan 12 B 16)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

FO-nummer 0202096-1

Kundtjänst (endast per e-post och telefon)
mån.–fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Övervakning

Rådgivning om klagomål vardagar kl. 10–12
+358 9 6866 1250

Övervakning

Kaisa Marttinen
tf chef för tillsynsenheten

Övervakning

Britta Andersin
Chef för tillsynsenhet (föräldraledig)