Finlands Advokatförbund

Våra kontakter

PB 194 (Mikaelsgatan 25)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

Kundtjänst
mån.-fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Liisa Laitinen
Direktör, kommunikation och fortbildning
Heidi Enne Hyvönen
Informatör, redaktionschef för Defensor Legis
Annastiina Helander
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 41 434 4883
Johanna Kainulainen
Kommunikationsexpert
Marja Karppinen
Utbildnings- och evenemangskoordinator
+358 50 350 0722
Samuli Knuutila
Expert inom marknadskommunikation
+358 40 166 2283
Salla Vainio
Sakkunnig för utbildning