Finlands Advokatförbund

Våra kontakter

PB 194 (Mikaelsgatan 25)
00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)

Uppgifter som inte ingår i vår service

Fakturering

Kundtjänst
mån.-fre. kl. 10–12 och 13–15

Våra e-postadresser

Personal

Elisa Gebhard
Jurist, rättspolitik
+358 50 575 1723
Kristiina Sare
Jurist, granskning
+358 40 153 0999
Jonni Veikkonen
Jurist, internationella ärenden och reglering
+358 50 406 9553