Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.3.2021 Oikeusuutiset

Seksuaaliseen ahdisteluun vapaa-aikanaan syyllistyneen opettajan virkasuhde voitiin kokonaisharkinnan perusteella irtisanoa

KHO:2021:33 Viranhaltija – Virkasuhteen purkaminen – Erittäin painava syy – Opettaja – Rikostaustan selvittäminen – Vapaa-ajalla tapahtunut seksuaalirikos – Luottamus opettajalle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen Kaupunki purki lehtori A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeus oli tuominnut A:n tämän vapaa-ajalla tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, lievästä pahoinpitelystä, liikennerikkomuksesta, viestintäsalaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/seksuaaliseen-ahdisteluun-vapaa-aikanaan-syyllistyneen-opettajan-virkasuhde-voitiin-kokonaisharkinnan-perusteella-irtisanoa/
7.5.2018 Oikeusuutiset

Kun viranhaltijan irtisanominen kumoutuu menettelyvirheen johdosta virkasuhde päättyi virheelliseen päätökseen jos asiassa tehdään uusi lainvoiman saava päätös

KHO:2018:71 Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Irtisanomisen kumoaminen menettelyvirheen perusteella – Eläkkeelle siirtyminen – Uusi irtisanomispäätös Viranhaltijalain 44 §:n 2 momentin säännöksen tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus korjata alkuperäistä irtisanomispäätöstä rasittavat menettelyvirheet. Tarkoituksena on myös se, ettei viranhaltijan virkasuhteen katsota jatkuvan alkuperäisen irtisanomisajan jälkeen, jos alkuperäiselle irtisanomispäätökselle on…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/kun-viranhaltijan-irtisanominen-kumoutuu-menettelyvirheen-johdosta-virkasuhde-paattyi-virheelliseen-paatokseen-jos-asiassa-tehdaan-uusi-lainvoiman-saava-paatos/
29.6.2017 Oikeusuutiset

KKO:ssa avoinna määräaikainen esittelijäneuvoksen virkasuhde

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon. Määräaikainen esittelijäneuvoksen (T 13) virkasuhde korkeimmassa oikeudessa ajaksi 1.9.2017–31.12.2018 Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kkossa-avoinna-maaraaikainen-esittelijaneuvoksen-virkasuhde/
24.11.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä 25.11.2022. Pulkkinen ja Hakamies korkeimpaan oikeuteen

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisen 1.1.2023 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamiehen ajalle 1.1.2023–31.10.2027. Virkaa haki 10 ja virkasuhdetta 12 lakimiestä. Pulkkisella on yi 27 vuoden työura lakimiestehtävissä ja Hakamiehellä vajaat 21 vuotta. Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/tuomarinimityksia-25-11-2022-pulkkinen-ja-hakamies-korkeimpaan-oikeuteen/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Asianajaja, joka siirtyi määräajaksi KHO:n esittelijäksi, ei ollut esittelijänä esteellinen kun asianosaisena oli asianajotoimiston asiakas

KHO:2022:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus – Ympäristölupa-asia Purkuhakemus koski korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupa-asiassa tekemää päätöstä. Asian esittelijänä oli toiminut määräaikainen oikeussihteeri G, joka oli ennen määräaikaista virkasuhdettaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa toiminut asianajajana Asianajotoimisto X Oy:n palveluksessa. Määräaikaisen virkasuhteensa jälkeen G palasi toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/asianajaja-joka-siirtyi-maaraajaksi-khon-esittelijaksi-ei-ollut-esittelijana-esteellinen-kun-asianosaisena-oli-asianajotoimiston-asiakas/
10.9.2021 Oikeusuutiset

Ahvenanmaan tietovalvontapäällikön virkasuhteen koeaika oli ristiriidassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän riippumattomuuden kanssa

KHO:2021:125 Ahvenanmaa – Virkamiesasia – Tietovalvontaviranomaisen päällikkö – Koeaika – Maakunnan virkamieslaki – EU:n yleinen tietosuoja-asetus – GDPR – Toimikauden vähimmäispituus – Valvontaviranomaisen riippumaton asema – Ilmoitus virkasuhteen päättymisestä – Valituskelpoinen päätös – Muutoksenhakuoikeus Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli ottanut A:n palvelukseensa tietovalvontaviranomaisen (Datainspektionen) päällikön virkaan vuoden pituisella koeajalla. Maakunnan hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/ahvenanmaan-tietovalvontapaallikon-virkasuhteen-koeaika-oli-ristiriidassa-eun-yleisen-tietosuoja-asetuksen-edellyttaman-riippumattomuuden-kanssa/
21.12.2020 Oikeusuutiset

EOA:lta huomautus Valtiontalouden tarkastusviraston johdolle lainvastaisesta virkasopimuksesta

Kantelija pyysi tutkimaan valtiontalouden tarkastusviraston ja sen virkamiehen kesken 24.5.2016 solmitun virkasuhteen päättymissopimuk-sen lainmukaisuuden. Virkasopimuksessa oli sovittu virkasuhteen jatkumisesta ilman työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta, irtisanoutumisen ajankohdasta, palkkauksesta, eräistä etuuksista, lomien korvaamisesta, viraston työtilojen ja -välineiden käytöstä, asian käsittelystä muissa viranomaisissa ja muusta jatkokäsittelystä, viraston edustajana esiintymisestä, sopimuksen irtisanomisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eoalta-huomautus-valtiontalouden-tarkastusviraston-johdolle-lainvastaisesta-virkasopimuksesta/
1.10.2020 Oikeusuutiset

Korkeimmassa oikeudessa avoinna useita esittelijöiden virkoja ja määräaikaisuuksia

Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi 1) esittelijäneuvoksen (T 13) virka 2) 2 esittelijäneuvoksen (T 13) määräaikaista virkaa (enintään 5 vuotta) 3) vanhemman oikeussihteeri (T 12) virka 4) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2021–31.3.2023 5) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikaisia virkasuhteita, enintään 3 ajalle 1.1.–31.12.2021 6) vanhemman oikeussihteerin (T 12)…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/korkeimmassa-oikeudessa-avoinna-useita-esittelijoiden-virkoja-ja-maaraaikaisuuksia/
27.8.2019 Oikeusuutiset

KHO: Konstaapeli voitiin irtisanoa hänen syyllistyttyään vapaa-aikana törkeään rattijuopumukseen

Poliisilaitos irtisanoi A:n vanhemman konstaapelin virkasuhteesta tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan törkeään rattijuopumukseen. Hallinto-oikeus kumosi A:n valituksesta poliisilaitoksen päätöksen ja muutti päätöstä siten, että A erotettiin virantoimituksesta kuuden kuukauden määräajaksi poliisin hallinnosta annetun lain 15 i §:n nojalla. Korkein hallinto-oikeus myönsi poliisilaitokselle valitusluvan ja kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. Arvioitaessa, oliko poliisilaitoksella ollut laillinen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-konstaapeli-voitiin-irtisanoa-hanen-syyllistyttyaan-vapaa-aikana-torkeaan-rattijuopumukseen/
1.3.2018 Oikeusuutiset

Raija Toiviainen määräaikaiseksi valtakunnansyyttäjäksi

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittäisi määräaikaiseksi valtakunnansyyttäjäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen. Määräaikaisunen virkasuhde alkaa 5. maaliskuuta ja jatkuu heinäkuun loppuun Valtakunnansyyttäjän virka pyritään täyttämään pysyvästi 1.8.2018 lukien. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimi määräaikaisena valtakunnansyyttäjänä viime syksyn valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen ollessa virantoimituksesta pidätettynä. Hän on hoitanut apulaisvaltakunnansyyttäjänä valtakunnansyyttäjän tehtäviä myös viime keväänä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/raija-toiviainen-maaraaikaiseksi-valtakunnansyyttajaksi/