Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.6.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2017 Lausuntopyyntönne: VM037:00/2016, 24.04.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS EDUSKUNNALLE MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOA SEKÄ VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Kyseessä on hyvin laaja uudistus, jota on valmisteltu kireällä aikataululla. Uudistuksella tulee toteutuessaan olemaan laajalti vaikutuksia muun muassa viranomaisten toimintaan ja toiminnan organisointiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-he-luonnoksesta-maakuntauudistuksen-taytantoonpanoa-seka-valtion-lupa-ohjaus-ja-valvontatehtavien-uudelleenorganisointia-koskevaksi-lainsaadannoksi/
15.9.2016 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017

Määrärahataso on 16 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja 916 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Määrärahataso on 16 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Vähennys johtuu ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen mukaisista kustannussäästöistä (-18 miljoonaa euroa). Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyvään…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2017/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2016

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 903 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahataso on 18 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Määrärahatason kasvu johtuu hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Oikeusministeriön hallinnonalan osuus lisämäärärahasta on 19 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa kohdistetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/oikeusministerion-ehdotus-valtion-talousarvioon-2016/
18.6.2015 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Heikki Kanninen Suomen ehdokas EU:n yleisen tuomioistuimen tuomariksi

Valtioneuvosto nimesi 17. kesäkuuta oikeustieteen lisensiaatti Heikki Kannisen (63) Suomen ehdokkaaksi unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2016 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella Kanninen on toiminut unionin yleisen tuomioistuimen tuomarina vuodesta 2009 ja sen varapresidenttinä vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt tuomarina Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/valtioneuvoston-viestintaosasto-heikki-kanninen-suomen-ehdokas-eun-yleisen-tuomioistuimen-tuomariksi/
8.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Toimikunta esittää ratkaisuja rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämiseksi

Oikeusministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettama uhripoliittinen toimikunta esittää loppuraportissaan, miten rikoksen uhrien tukipalvelut tulisi jatkossa järjestää Toimikunta katsoo, että ratkaisulla saavutetaan EU:n uhridirektiivin ja Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen yleissopimuksen (ns. Istanbulin sopimus) edellyttämä rikoksen uhrin tukipalvelujen vähimmäistaso. Näiden kansainvälisten velvoitteiden myötä osa rikoksen uhrien tukipalveluista muuttuu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-toimikunta-esittaa-ratkaisuja-rikoksen-uhrien-tukipalveluiden-jarjestamiseksi/
23.9.2014 Oikeusuutiset

OM: Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa – On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/om-lakiluonnos-lausunnolle-rikosuhrimaksulla-parannusta-uhrien-tukipalveluihin/
27.6.2014 Oikeusuutiset

Valtion korvausvastuuta koskeva asia palautettiin hovioikeuteen pääkäsittelyä varten

KKO:2014:45 Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa A ja B olivat kanteessaan vaatineet valtiolta vahingonkorvausta aiheettomista ja lainvastaisista esitutkintatoimenpiteistä ja esitutkintaan liittyvien salassa pidettävien tietojen antamisesta viranomaisten toimesta ulkopuolisille. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen katsoen muun ohella, että tuomiossa selostettu valtion näkemystä tukeva näyttö oli laajempaa ja uskottavampaa kuin A:n ja B:n näkemystä tukeva…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valtion-korvausvastuuta-koskeva-asia-palautettiin-hovioikeuteen-paakasittelya-varten/
6.2.2014 Oikeusuutiset

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rikosuhrimaksulla turvataan tukipalvelut rikosten uhreille

Rikosuhrimaksun käyttöönotolla voidaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan merkittävästi parantaa rikoksen uhrin asemaa tulevaisuudessa Ministeri kertoi uudistukseen liittyvän lainvalmistelutyön käynnistymisestä Rikosuhripäivystyksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä  5. helmikuuta. – Vaikka rikoksen uhrin asemaa on viime vuosina pyritty parantamaan monin eri tavoin, on vielä paljon tehtävää, jotta tarpeenmukaiset tukipalvelut voidaan turvata uhreille yhdenvertaisina. Tukipalveluja tarjoavien…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/oikeusministeri-anna-maja-henriksson-rikosuhrimaksulla-turvataan-tukipalvelut-rikosten-uhreille/
17.7.2013 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio koskien tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 18. heinäkuuta tuomionsa korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-6/12, P, joka koskee tuloverolain mukaista tappioiden vähentämisoikeutta omistajanvaihdostilanteessa Tuloverolain 122 §:n 1 momentin mukaan yhtiö, jonka osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa, menettää oikeutensa vähentää verotettavasta tulosta omistajanvaihdosvuonna ja aikaisempina vuosina vahvistetun tappion. Tuloverolain 122 §:n 3…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/valtioneuvoston-viestintaosasto-unionin-tuomioistuimen-tuomio-koskien-tappioiden-vahentamisoikeutta-omistajanvaihdostilanteessa/
12.6.2013 Oikeusuutiset

Parlamentilta tuki Schengenin uudistuspaketille

Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen Schengen-alueella on entistä turvatumpi parlamentin tänään hyväksymien sääntöjen myötä Schengen-sääntöjen noudattamista valvovat tarkastajat voivat jatkossa tehdä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä sisärajojen rajanylityspaikoille. Tuoreen eurobarometritutkimuksen mukaan 62 % vastaajista piti vapaata liikkuvuutta Euroopan yhdentymisen positiivisimpana seurauksena. Yllätyskäynnit sisärajoille Uudet säännöt mahdollistavat ensimmäistä kertaa tarkastajien ennalta ilmoittamattomat tarkastuskäynnit sisärajojen rajanylityspaikoille…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/parlamentilta-tuki-schengenin-uudistuspaketille/