Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty-2/
5.4.2018 Oikeusuutiset

Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi rangaistavaa. Nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä. Hallitus esittää rikoslakiin muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tarkoituksena on erityisesti tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa. Esityksen mukaan törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/terrorismirikoksia-koskeviin-rangaistussaannoksiin-esitetaan-laajennuksia/
15.1.2018 Lausunnot

Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 68/2017   Lausuntopyyntönne: OM 1/481/2016, 9.11.2017 TERRORISMIRIKOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ, OMML 67/2017   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 9.11.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien terrorismidirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2017).   Suomen Asianajajaliitto (Asianajajaliitto) lausuu mietinnön johdosta seuraavan.       1.     Yleistä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-terrorismirikosdirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
28.12.2017 Oikeusuutiset

Aiempi käräjäoikeuden pakkokeinotuomari ei ollut esteellinen syyteasiassa hovioikeuden tuomarina

KKO:2017:97 Tuomari Esteellisyys Rikosasian käsittelyyn osallistunut hovioikeuden jäsen oli aikaisemmin käräjätuomarina toimiessaan ratkaissut kahden vastaajan osalta telekuuntelu- ja televalvontalupia koskeneet pakkokeinoasiat. Korkein oikeus katsoi mainitsemillaan perusteilla, että hovioikeuden jäsen ei ollut esteellinen käsittelemään rikosasiaa hovioikeudessa. (Ään.) KKO:2017:97

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/aiempi-karajaoikeuden-pakkokeinotuomari-ei-ollut-esteellinen-syyteasiassa-hovioikeuden-tuomarina/
8.11.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa. Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaanotti tänään terrorismirikossääntelyä arvioineen työryhmän mietinnön. – Terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat. Terrorismin torjunnassa on samaan aikaan puolustettava turvallisuutta ja avoimen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksia. Terrorismin torjunta vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja laaja-alaista keinovalikoimaa. Terrorismirikossääntely on tärkeä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tyoryhma-ehdottaa-laajennuksia-terrorismirikoksia-koskevaan-rangaistussaantelyyn/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 25/2017 Lausuntopyyntönne: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015, 24.4.2017 EHDOTUS SIVIILITIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI; TYÖRYHMÄN MIETINTÖ 8/2017 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut sisäministeriöltä 24.4.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien siviilitiedustelulakityöryhmän mietintöä siviilitiedustelulainsäädännöstä (sisäministeriön julkaisu 8/2017). Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Yleistä Asianajajaliitolla on ollut edustus mietinnön laatineessa työryhmässä ja voi todeta, että esitetyt näkemykset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-ehdotuksesta-siviilitiedustelua-koskevaksi-lainsaadannoksi/
17.10.2016 Oikeusuutiset

Pauliine Koskelon näkemyksiä perustuslakivalvonnasta ja perustuslakivaliokunnasta

Ajatuspaja Libera julkaisi ensimmäisen osan perustuslakiraportistaan otsikolla Profeettavallasta perustuslakituomioistuimeen … Demokraattisen oikeusvaltion olennaisiin piirteisiin kuulukin se, vallalle on rajat. Vaikka poliittinen parlamentaarinen enemmistö määräävästi päättääkin siitä, miten lainsäädäntövaltaa kulloinkin käytetään, myös tälle enemmistön vallalle on olemassa oikeudelliset rajat. Enemmistöllä ei siten ole täyttä vapautta tehdä mitä haluaa. … Erityinen perustuslakituomioistuin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/pauliine-koskelon-nakemyksia-perustuslakivalvonnasta-ja-perustuslakivaliokunnasta/
9.9.2016 Lausunnot

Lausunto HE:stä laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa

Dnro 34/2016 Lausuntopyyntönne: RVLDno/2015/182; hanketunnus SM002:00/2015, 21.6.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSTORJUNNASTA RAJAVARTIOLAITOKSESSA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa sisäministeriölle ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa. Ehdotettu uusi laki ei tuo…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/lausunto-hesta-laiksi-rikostorjunnasta-rajavartiolaitoksessa/
28.8.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: Identiteettivarkaus ei enää pelkkää petkuhuiputusta vaan oikea rikos

Ensi viikon perjantaina identiteettivarkaudesta tulee Suomessa rikos, josta voi rapsahtaa rangaistukseksi sakko. Muutos liittyy EU:n tietoverkkorikosdirektiiviin, joka velvoittaa tekemään muutoksia Suomen rikoslakiin Nettipoliisin mukaan teko olisi pitänyt kriminalisoida jo vuosia sitten. Nyt ihmisillä on jo vahva mielikuva siitä, että somen valeprofiilit eivät ole rikollisia – Kysymys on täysin uudesta rikoslain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/yle-fi-identiteettivarkaus-ei-enaa-pelkkaa-petkuhuiputusta-vaan-oikea-rikos/
2.3.2015 Oikeusuutiset

SM: Vuonna 2014 poliisi käytti salaisia tiedonhankintakeinoja edellisvuotta vähemmän

Sisäministeriö on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomuksen poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuonna 2014. Viime vuonna poliisi käytti salaisista tiedonhankintakeinoista etenkin telepakkokeinoja edellistä vuotta merkittävästi vähemmän Kertomus perustuu Poliisihallituksen tekemään selvitykseen. Poliisin tiedonhankintaa koskevat pakkokeino- ja poliisilain uudet säännökset tulivat voimaan 1.1.2014. Poliisin tiedonhankintaa ja sen valvontaa tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa uuden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sm-vuonna-2014-poliisi-kaytti-salaisia-tiedonhankintakeinoja-edellisvuotta-vahemman/