Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Suomi antoi selvityksen suljettujen laitosten olojen kehittämisestä

Suomen hallitus on vastannut Eurooppalaiselle komitealle kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT). Vastauksessa selvitetään, mihin toimenpiteisiin Suomen viranomaiset ovat ryhtyneet komitean syksyllä 2014 suljettuihin laitoksiin tekemän tarkastuskäynnin johdosta Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-suomi-antoi-selvityksen-suljettujen-laitosten-olojen-kehittamisesta/
21.8.2015 Oikeusuutiset

OM: Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii uudistuksia tutkintavankien säilyttämiseen

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut selonteon Suomeen syys-lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä vankilassa sekä Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa. Valtuuskunnan tietoon ei tullut väitteitä vapautensa menettäneiden…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/om-kidutuksen-vastainen-komitea-kiirehtii-uudistuksia-tutkintavankien-sailyttamiseen/
16.8.2013 Oikeusuutiset

STM: Itsemääräämisoikeuslaki painottaa ennakointia ja rajoitusten käytön vähentämistä

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan uutta lakia itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Tavoitteena on edistää asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä ennalta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lakiluonnoksessa painotetaan ennakollisia toimia, kuten tilaratkaisuja, henkilöstön perehdytystä ja täydennyskoulutusta sekä itsemääräämistä tukevia työmenetelmiä. Tavoitteena on luoda sellaiset toimintatavat,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/stm-itsemaaraamisoikeuslaki-painottaa-ennakointia-ja-rajoitusten-kayton-vahentamista/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Helsingin HaO ei pitänyt riippumattoman psykiatrin kuulemista mielenterveysasiassa tarpeellisena, mutta arvioi asiassa käytetyn lääkärin esteettömyyttä

Helsingin HAO: Mielenterveysasia Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito Hoidon jatkaminen Hoitavaan sairaalaan nähden ulkopuolisen psykiatrisen arvion tarpeellisuus Arvion riippumattomuus …Hallinto-oikeus katsoo, että EIT:n asiassa X v. Suomi antamaa tuomiota ja siinä tarkoitettua objektiivisuusvaatimusta ei voida tulkita siten, että potilaan oikeuksien turvaaminen vaatisi aina ennen hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekemistä mielenterveyslaissa säädetyn…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/helsingin-hao-ei-pitanyt-riippumattoman-psykiatrin-kuulemista-mielenterveysasiassa-tarpeellisena-mutta-arvioi-asiassa-kaytetyn-laakarin-esteettomyytta/