Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.10.2019 Oikeusuutiset

Syyteoikeus oli vanhentunut: Käräjätuomarille syyte ja hovioikeuden jäsenille huomautus, asianajajan toimet arvioidaan erikseen

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta käräjätuomaria vastaan. Käräjätuomarin epäillään laiminlyöneen antaa haaste viipymättä siten, ettei käräjäoikeuteen käsiteltäväksi toimitettu rikos vanhene käräjätuomarista riippuvasta syystä. Käräjätuomarin epäillään tämän jälkeen käsitelleen kyseistä syyteoikeudeltaan vanhentunutta asiaa pääkäsittelyssä sekä tuominneen vastaajan vanhentuneesta rikoksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen, vaikka syyte olisi tullut vanhentuneena hylätä. Vastaajan tuomitseminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/syyteoikeus-oli-vanhentunut-karajatuomarille-syyte-ja-hovioikeuden-jasenille-huomautus-asianajajan-toimet-arvioidaan-erikseen/
18.2.2015 Oikeusuutiset

OM: Työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeus. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriössä on 9.4.2014 laadittu arviomuistio työtehtävässä olevaan henkilöön kohdistuvan laittoman uhkauksen syyteoikeudesta. Oikeusministeriö pyysi arviomuistiosta lausunnot yhteensä 19 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta Pyydetyistä lausunnoista saapui annettuun määräaikaan mennessä yhteensä 16. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan arviomuistiosta annettuja lausuntoja. Taustalla on valtioneuvoston 14.6.2012 tekemä periaatepäätös kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, johon on kirjattu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/om-tyotehtavassa-olevaan-henkiloon-kohdistuvan-laittoman-uhkauksen-syyteoikeus-lausuntotiivistelma/
25.2.2013 Oikeusuutiset

Valtakynnansyyttäjänvirasto: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, sananvapauslaki, valtakunnansyyttäjän yksinomainen syyteoikeus

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on nostanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyte koskee tämän vuoden tammikuussa Facebook-sivustolla julkaistua maahanmuuttajia ja pakolaisia käsitellyttä kirjoitusta Asiassa on annettu syytemääräys Itä-Suomen syyttäjänvirastolle syyttäjäntehtävien hoitamiseksi Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa ja mahdollisessa muutoksenhakuasteessa. Syytemääräys on annettu sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n ja syyttäjälaitoksesta annetun lain 10 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/valtakynnansyyttajanvirasto-kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan-sananvapauslaki-valtakunnansyyttajan-yksinomainen-syyteoikeus/
9.10.2020 Oikeusuutiset

Käräjätuomari tuomitsi mm. vanhentuneen syyteen perustella yhteisen rangaistuksen. Teko oli kokonaisuutena arvioiden vähäinen.

KKO:2020:78 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Tuomari Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä oli käsitelty kahta vastaajaa ja seitsemää syytekohtaa koskevaa rikosasiaa. Käräjätuomari oli julistanut tuomion, jossa toinen vastaajista oli tuomittu yhteiseen vankeusrangaistukseen kahdesta varkaudesta, kätkemisrikoksesta ja syyttäjän pääkäsittelyssä esittämän toissijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisesti vahingonteosta, josta syyteoikeus oli vanhentunut. Käräjätuomarin mukaan hän ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/karajatuomari-tuomitsi-mm-vanhentuneen-syyteen-perustella-yhteisen-rangaistuksen-teko-oli-kokonaisuutena-arvioiden-vahainen/
5.2.2019 Oikeusuutiset

Tuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Vastaaja näyttäisi suorittaneen ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti. Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään tuominneen vastaajan muiden rikosten ohella rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Käräjätuomarin menettelyn vuoksi vastaaja näyttäisi tosiasiallisesti suorittaneen ehdotonta vankeusrangaistusta kolmentoista päivän ajan aiheettomasti. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/tuomarille-syyte-tuottamuksellisesta-virkavelvollisuuden-rikkomisesta/
3.9.2018 Oikeusuutiset

Käräjätuomareille huomautukset tuomioissa olleiden virheiden vuoksi

Kaksi tuomaria oli tuominnut rangaistuksen vanhentuneista teoista, ja yksi tuomari oli tuominnut vastaajan rikoslaissa säädettyä lyhyempään vankeusrangaistukseen. Apulaisoikeuskansleri antoi kolmelle käräjätuomarille huomautukset virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Tuomioissa olleet virheet tulivat ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa. Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa vastaajat oli muiden heille syyksi luettujen tekojen ohella tuomittu…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/karajatuomareille-huomautukset-tuomioissa-olleiden-virheiden-vuoksi/
6.6.2017 Oikeusuutiset

Tuomarit tuomitsivat rangaistuksia vanhentuneista teoista

Käräjätuomareille huomautukset. Vaikka virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarien tehtävien ydinalueella, virheitä voitiin pitää vähäisinä Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi neljälle käräjätuomarille huomautukset virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa. Kaikissa tapauksissa vastaajat oli tuomittu muiden heille syyksi luettujen tekojen ohella yhdestä tai useammasta teosta, joiden syyteoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/tuomarit-tuomitsivat-rangaistuksia-vanhentuneista-teoista/
28.5.2017 Oikeusuutiset

Kun luovuttaminen oli perustunut törkeisiin varkauksiin, ei syytteitä avunannosta kyseisiin varkausrikoksiin olisi saanut tutkia

KKO:2017:30 Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen Eurooppalainen pidätysmääräys Syyteoikeus P oli luovutettu eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella Virosta Suomeen epäiltynä kolmesta törkeästä varkaudesta. Pidätysmääräyksen teonkuvausten mukaan P oli Suomessa murtautunut liikkeisiin ja anastanut niistä omaisuutta. P:tä oli Suomessa syytetty avunannosta törkeisiin varkauksiin. Syytteen mukaan P oli avustanut tekijänä syytettyä V:tä vuokraamalla auton Tallinnasta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kun-luovuttaminen-oli-perustunut-torkeisiin-varkauksiin-ei-syytteita-avunannosta-kyseisiin-varkausrikoksiin-olisi-saanut-tutkia/
27.4.2017 Oikeusuutiset

VKSV: Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen ei ole vähäinen rikos

Asianajajan ammattinimikkeen lainvastainen käyttäminen, esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyysperuste Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen arvioi vähäisyysperusteella tehtävän esitutkinnan rajoittamisen kriteerejä yleisellä tasolla Suomen Asianajoliiton tekemän kantelun perusteella. Epäillyn rikoksen syyteoikeus oli jo vanhentunut. Kihlakunnansyyttäjä oli päätynyt asiassa esitutkinnan rajoittamiseen epäillyn rikoksen vähäisyyden perusteella. Kysymyksessä oli asianajajista annetun lain 11 §:n rangaistavaksi säätämä menettely. Jos henkilö,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/vksv-asianajajan-ammattinimikkeen-lainvastainen-kayttaminen-ei-ole-vahainen-rikos/
6.3.2017 Oikeusuutiset

AOA: Esitutkinta viivästyi aiheettomasti ministerin epäillyssä rikosasiassa

AOA piti tutkittavan rikoksen vanhentumisvaaraa sellaisena seikkana, joka tulee ottaa huomioon tutkintajärjestelyissä. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja arvostelee Helsingin poliisilaitosta silloisen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän epäillyn petoksen tutkinnasta. Lapin poliisilaitoksen virka-apupyyntökuulustelua ei hoidettu Helsingin poliisilaitoksella ilman aiheetonta viivästystä. Viivästyksen vuoksi esitutkintapöytäkirja valmistui niin myöhään, että syyteharkintaa ei ehditty suorittamaan. Rikosilmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/aoa-esitutkinta-viivastyi-aiheettomasti-ministerin-epaillyssa-rikosasiassa/