Generic filters
Exact matches only
23.12.2022 Oikeusuutiset

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee voimaan lakimuutoksia 1. tammikuuta 2023 alkaen. Sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin Rikoslaki muuttuu vuoden alusta niin, että rangaistuksen mittaamisen koventamisperusteisiin lisätään rikoksen tekeminen uhrin sukupuoleen perustuvasta vaikuttimesta. Tiedote 18.2.2021 Kuluttajansuojalain uudistus tiukentaa puhelinmyynnin sääntelyä Kuluttajansuojalaki uudistuu vuoden 2023 alussa. Uudistuksella pannaan täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu Omnibus-direktiivi. Samassa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/vuoden-2023-alusta-voimaan-tulevia-muutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/
19.12.2022 Oikeusuutiset

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin ja ulosoton suojaosuuksiin korotus vuoden alussa

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaan rahamäärään sekä palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävään ulosoton suojaosuuteen tehdään indeksitarkistus ensi vuoden alusta alkaen. Suojaosuus nousee takuueläkkeen tasolle vuoden kokeilun ajaksi. Vuonna 2023 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 30,75 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,99 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/velkajarjestelyssa-olevien-velallisten-valttamattomiin-elinkustannuksiin-ja-ulosoton-suojaosuuksiin-korotus-vuoden-alussa/
30.9.2022 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-57 Lausuntopyyntönne: VN/23944/2022, 21.09.2022 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI ULOSOTTOKAAREN 4 LUVUN 48 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto pitää tarpeellisena ja perusteltuna sitä, että ulosotossa olevien velallisten taloudellista ahdinkoa helpotetaan Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena syntyneessä poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa. Esityksen tavoitteena on nostaa ulosoton suojaosuus takuueläkkeen tasolle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-ulosottokaaren-4-luvun-48-%c2%a7n-valiaikaisesta-muuttamisesta/
21.1.2022 Oikeusuutiset

Ulosoton vapaakuukausien säästön ulosmittaaminen vain noin kuukausi ulosmittauksen keskeytyksen jälkeen ei ole ollut kohtuullista

THO:2022:1 Ulosottokaari – Ulosmittaus – Suojaosuus – Vapaakuukausi A:n eläkkeen ulosmittaus oli vapaakuukausipäätöksellä keskeytetty kahden kuukauden ajaksi. Noin kuukausi myöhemmin A:n pankkitililtä oli ulosmitattu varoja, jotka olivat A:n mukaan eläkkeen suojaosuuksista sekä vapaakuukausista kertynyttä säästöä. Kysymys siitä, oliko varat voitu ulosmitata. THO:2022:1

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/ulosoton-vapaakuukausien-saaston-ulosmittaaminen-vain-noin-kuukausi-ulosmittauksen-keskeytyksen-jalkeen-ei-ole-ollut-kohtuullista/
27.11.2021 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin ja velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiin elinkustannuksiin indeksikorotus

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrää sekä velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettavaa rahamäärää korotetaan ensi vuoden alusta alkaen. Vuonna 2022 ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 23,20 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,34 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Velallisen, jolla ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/ulosoton-suojaosuuksiin-ja-velkajarjestelyssa-olevien-velallisten-valttamattomiin-elinkustannuksiin-indeksikorotus/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

Palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän ulosoton suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2020 alusta. Ulosotossa olevalle velalliselle jätettävä suojaosuus on 22,63 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,12 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta. Lisätietoa suojaosuuksista ja palkan ulosmittauksesta oikeus.fi-sivuilla.   Oikeusministeriö: Ulosoton suojaosuuksiin korotus ensi vuoden alussa

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/ulosoton-suojaosuuksiin-korotus-ensi-vuoden-alussa/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Työnantaja vastuussa liian pienenä tilitetystä palkan ulosmittauksesta, vaikka asiaa koskeva Valtakunnanvoudinviraston tiedote oli tulkinnanvarainen

KKO:2019:97 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Palkan ulosmittaus – Suojaosuus Työnantaja oli velallisen palkasta ulosottoon pidätettävää määrää laskiessaan ottanut huomioon maksukiellossa ilmoitetun velallisen suojaosuuden lisäksi virheellisesti rahamäärän, joka Valtakunnanvoudinviraston vuositiedotteen mukaan oli jätettävä velalliselle hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden, ja tilittänyt ulosottomiehelle liian pienen osan velallisen palkasta. Ulosottomies oli velvoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/tyonantaja-vastuussa-liian-pienena-tilitetysta-palkan-ulosmittauksesta-vaikka-asiaa-koskeva-valtakunnanvoudinviraston-tiedote-oli-tulkinnanvarainen/
21.12.2018 Oikeusuutiset

Ulosoton suojaosuuden turvin hankitut rahasto-osuudet olivat ulosmitattavissa

VaaHO:2018:7 Ulosottokaari Ulosmittaus Erottamisetu Suojaosuus Kysymys siitä, ovatko velallisen suojaosuudesta säästämät rahasto-osuudet rinnastettavissa ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun muuhun rahavaroja vastaavaan omaisuuteen siten, että niistä tulisi erottaa suoja-osuuden määrä puolitoistakertaisena kuukauden ajaksi. VaaHO:2018:7

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/ulosoton-suojaosuuden-turvin-hankitut-rahasto-osuudet-olivat-ulosmitattavissa/
24.11.2015 Oikeusuutiset

OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys vuoden 2016 alusta. Tämä 0,4 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,60 euroa päivää kohti (pienennys 0,09 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,11 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (pienennys 0,03 euroa). Yksinäisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/om-velallisen-suojaosuutta-ulosotossa-tarkistetaan-ensi-vuoden-alusta/
27.11.2013 Oikeusuutiset

OM: Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan ensi vuoden alusta

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee korotus vuoden 2014 alusta. 1,3 prosentin tarkistus perustuu kansaneläkeindeksin muutokseen Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,59 euroa päivää kohti (korotus 0,29 euroa). Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,11 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden (korotus 0,10 euroa). Yksinäisen velallisen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/om-velallisen-suojaosuutta-ulosotossa-tarkistetaan-ensi-vuoden-alusta-2/