Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
21.12.2017 Oikeusuutiset

Summaariset riita-asiat tarkoitus keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen

Sähköinen asiointi pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille   Hallitus esittää, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitettäisiin Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin.Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat. Vuonna 2016…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/summaariset-riita-asiat-tarkoitus-keskittaa-yhdeksaan-karajaoikeuteen/
7.2.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä keskittäisi summaariset riita-asiat kahdeksaan käräjäoikeuteen

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Oulun, Pirkanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuksiin. Nykyisin näitä asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä koskevat riidattomat asiat. Summaarisia asioita käsittelevät käräjäoikeudet hoitaisivat kaikki oman tuomiopiirinsä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/tyoryhma-keskittaisi-summaariset-riita-asiat-kahdeksaan-karajaoikeuteen/
17.6.2019 Oikeusuutiset

Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi. Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Summaariset riita-asiat tarkoittavat kirjallisessa menettelyssä ratkaistavia asioita, jotka voidaan panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/summaaristen-riita-asioiden-kasittely-muuttuu-1-9-2019/
29.12.2017 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuksien toimipaikat vuoden 2019 alusta vahvistettu

Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä vähenee nykyisestä 57:stä 36:een. Vuoden 2019 alusta muodostettavien 20 käräjäoikeuden tuomiopiirit sekä kanslia- ja istuntopaikkakunnat on vahvistettu tänään annetuilla asetuksilla. Käräjäoikeuspaikkakuntia ovat jatkossa Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/karajaoikeuksien-toimipaikat-vuoden-2019-alusta-vahvistettu/
20.6.2016 Oikeusuutiset

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen eräisiin käräjäoikeuksiin valmisteluun

Summaariset riita-asiat enintään kahteen käräjäoikeuteen hovioikeuspiiriä kohti. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta summaaristen riita-asioiden keskittämisestä eräisiin käräjäoikeuksiin. Summaarisia ovat lähinnä sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström linjasi helmikuussa 2016, että asiassa edetään keskittämällä summaariset riita-asiat enintään kahteen käräjäoikeuteen hovioikeuspiiriä kohti. Tällöin summaarisia…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/summaaristen-riita-asioiden-keskittaminen-eraisiin-karajaoikeuksiin-valmisteluun/
15.6.2015 Oikeusuutiset

OM: Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

Selvitystä koskeva lausuntopyyntö lähetettiin 58 taholle. Lausuntoja annettiin 51 kappaletta Selvitysmiesten ehdotukset 1. Käräjäoikeuksissa käsiteltävät summaariset riita-asiat siirretään ulosottoviranomaiseen, jossa menettelyn yksinkertaistaminen ja kaavamaistaminen on toteutettavissa käräjäoikeudessa tapahtuvaa menettelyä paremmin (saatavan vahvistusmenettely). Summaaristen riita-asioiden käsittelyä automatisoidaan ja sähköistä asiointia kehitetään. 2. Asiat ohjataan ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi alhaisemmilla käsittelymaksuilla. 3. Haastemiestiedoksiannot ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/om-summaaristen-riita-asioiden-kasittelyn-kehittaminen-lausuntotiivistelma/