Generic filters
Exact matches only
5.3.2018 Oikeusuutiset

Jehovan todistajien vapauttaminen siviilipalvelusta johti muiden kieltäytyjien syrjintään, ilmeinen ristiriita perustuslain kanssa

HelHO:2018:4 Siviilipalveluksesta kieltäytyminen Perustuslaki – Perusoikeudet – Perustuslain etusija Yhdenvertaisuus Asevelvollisuutta suorittamaan määrätty A oli hakenut siviilipalvelukseen ja ennen siviilipalveluksen aloittamista kieltäytynyt suorittamasta sitä sen vuoksi, että hänen vakavat omantunnon syynsä estivät asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen suorittamisen. Syyttäjä vaati A:lle siviilipalveluslain 74 §:n nojalla rangaistusta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Käräjäoikeus tuomitsi A:n syytteen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/jehovan-todistajien-vapauttaminen-siviilipalvelusta-johti-muiden-kieltaytyjien-syrjintaan-ilmeinen-ristiriita-perustuslain-kanssa/
23.9.2022 Oikeusuutiset

Alioikeuksissa annettiin yli 54 000 rikostuomiota vuonna 2021 – suurin kasvu oli seksuaalirikoksissa

Tilastokeskuksen mukaan ensimmäisessä oikeusasteessa annettiin 54 280 tuomiota vuonna 2021, 9 % enemmän kuin vuonna 2020. Suurin kasvu oli seksuaalirikoksissa. Vuonna 2021 niistä tuomittiin 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista annettujen tuomioiden määrä kasvoi 14 % edellisvuodesta. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tuomittujen määrä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/alioikeuksissa-annettiin-yli-54-000-rikostuomiota-vuonna-2021-suurin-kasvu-oli-seksuaalirikoksissa/
21.10.2021 Oikeusuutiset

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tuomittuja ei määrätä enää uudelleen palvelukseen

Hallitus esittää siviilipalveluslakiin muutosta, joka selkeyttäisi siviilipalveluksesta jo kertaalleen kieltäytyneiden ja tuomittujen asemaa. Vapauttavan tuomion saaneita ei enää määrättäisi uudelleen palvelukseen rauhan aikana. Suomessa asevelvollisen täytyy suorittaa joko varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalvelusvelvollisella tarkoitetaan laissa henkilöä, joka on hyväksytty suorittamaan siviilipalvelusta. Jos siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy siviilipalveluksesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/siviilipalveluksesta-kieltaytymisesta-tuomittuja-ei-maarata-enaa-uudelleen-palvelukseen/
28.4.2021 Oikeusuutiset

Virkaehtosopimus olisi pakottavan lain vastainen ja syrjivä jos virkamies ei saisi palkkaa siviilipalvelun täydennyspalveluksen ajalta

TT 2021:35: Palkkaus – Syrjintä – Virkaehtosopimuksen tulkinta – Yhdenvertaisuus A oli määrätty aloittamaan viiden vuorokauden täydennyspalvelus siviilipalveluskeskuksessa. A:lle ei ollut maksettu palkkaa täydennyspalveluksen ajalta. Asiassa oli kysymys siitä, oliko virkaehtosopimuksen määräys syrjinnän kieltävän pakottavan lainsäädännön vastainen siltä osin kuin määräyksessä tarkoitettua palkkausta maksettiin virkamiehelle ja työntekijälle, joka osallistui reservin…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/virkaehtosopimus-olisi-pakottavan-lain-vastainen-ja-syrjiva-jos-virkamies-ei-saisi-palkkaa-siviilipalvelun-taydennyspalveluksen-ajalta/
27.9.2019 Oikeusuutiset

Vankeusrangaistuksia tuomittiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 vankeusrangaistuksia tuomittiin 4,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä vankeusrangaistuksia tuomittiin 20 008. Vuodesta 2004 asti jatkunut vankeusrangaistusten määrän lasku pysähtyi vuoteen 2018. Vankeusrangaistuksista 28 prosenttia oli tuomioita, joita suoritettiin vankilassa. 64 prosenttia vankeusrangaistuksista oli ehdollisia. Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 566 vuonna 2018. Näistä 11 oli elinkautisia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/vankeusrangaistuksia-tuomittiin-4-prosenttia-enemman-kuin-vuotta-aiemmin/
16.8.2018 Lausunnot

Lausunto Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietinnöstä

Dnro 55/2018 Lausuntopyyntönne: VN/3415/2018, 4.7.2018 LAUSUNTO JEHOVAN TODISTAJIEN ASEVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ ARVIOINEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Mietinnön tavoite saattaa vakaumuksensa perusteella aseistakieltäytyjät yhdenvertaiseen asemaan vakaumuksesta riippumatta on kannatettava. Tietyn ryhmän vapauttaminen kokonaan maanpuolustusvelvollisuudesta erityislailla sopii huonosti Suomen perustuslain perusoikeusjärjestelmään ja mietinnössä täysin aiheellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-jehovan-todistajien-asevelvollisuudesta-vapauttamista-koskevaa-lainsaadantoa-arvioineen-tyoryhman-mietinnosta/
23.2.2018 Oikeusuutiset

Vakaumuksensa vuoksi siviilipalveluksesta kieltäytyneen syyte hylättiin

Hovioikeus katsoi, että tuomitseminen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä on perustuslaissa kiellettyä syrjivää kohtelua Jehovan todistajiin nähden, jotka on lailla vapautettu sekä asepalveluksen että siviilipalveluksen suorittamisesta. Helsingin hovioikeus on tänään tuomiollaan hylännyt syytteen siviilipalveluksestakieltäytymisestä. Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan teosta laissa säädettyyn 173päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Vastaaja oli kieltäytynyt siviilipalveluksestavakavien omantunnon syiden vuoksi. Hovioikeus katsoi,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/vakaumuksensa-vuoksi-siviilipalveluksesta-kieltaytyneen-syyte-hylattiin/