Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.9.2021 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto: valtion suunniteltu toimitilastrategia ei sovellu tuomioistuimille

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to an­toi 30.8.2021 lausun­ton­sa työ­ryh­män eh­do­tuk­ses­ta val­tion toi­mi­ti­la­stra­te­giak­si. Lausun­nos­sa to­de­taan, et­tei eh­do­tus sel­lai­se­naan so­vel­lu tuo­miois­tui­mil­le. Tuomioistuinvirasto korostaa lausunnossaan, että myös toimitila-asioissa on huomioitava tuomioistuinten riippumattomuus. Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaikutuksesta. Näitä muita tahoja ovat muun muassa lainsäätäjä, eri viranomaiset sekä esimerkiksi oikeusriidan osapuolet.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/tuomioistuinvirasto-valtion-suunniteltu-toimitilastrategia-ei-sovellu-tuomioistuimille/
8.6.2021

Mitä opin huonoista verkkokoulutuksista − viisi vinkkiä verkkokoulutusten hyödyntämiseen

Mikä on saanut sinut ottamaan Asianajajaliiton tarjoamat verkkokoulutukset osaksi arkeasi? Tai mikä vielä mietityttää niiden käytössä? Tässä blogissa avaan viisi eri näkökulmaa verkkokoulutuksiin, jotka olen oppinut verkkokoulutuksista niiden kanssa touhutessani.  1. Nauti joustavuudesta Tuotin ensimmäisiä verkkokoulutuksia asuessamme Yhdysvalloissa yli vuosikymmen sitten. Nopeasti oivalsin, että sekä osallistujat että minä pystyimme olemaan…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/mita-opin-huonoista-verkkokoulutuksista-%e2%88%92-viisi-vinkkia-verkkokoulutusten-hyodyntamiseen/
14.4.2021 Lausunnot

Lausunto sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

LAUSUNTO SOTILASOIKEUDENKÄYNTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta työryhmämietinnöstä 2021:5. Suomen Asianajajaliitto on pyrkinyt kiinnittämään huomiota ensisijaisesti muutosehdotuksiin liittyviin käytännön kysymyksiin sekä mahdollisiin oikeusturvakysymyksiin.  Suomen Asianajajaliitto kannattaa sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamista erityisesti huomioiden sotilaskurinpitomenettelyyn ja rikosten ehkäisyyn puolustusvoimissa liittyvän sääntelyn päivityksen lailla 255/2014. Suomen Asianajajaliitto toteaa, että työryhmämietinnössä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/lausunto-sotilasoikeudenkayntilainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
3.12.2020

Pääsihteerin testamentti

Kun maailman tuulet ja virtaukset tuivertavat ja laineet lyövät korkealle, on hyvä muistuttaa mieliin, miten varmistetaan 100-vuotiaan Asianajajaliiton toiminta niin, että se kestää myös tulevaisuudessa suuremmatkin tyrskyt ja rytinät. Tämä on tullut mieleeni viime vuosina, kun erityisesti kansainvälisten toimijoiden taholta tuleva meitäkin velvoittava sääntely uhkaa murentaa ja nakertaa liiton tärkeitä…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/paasihteerin-testamentti/
17.1.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajan Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Arvoisa ministeri, herrat presidentit Ärade inbjudna gäster  Hyvät kollegat Tämä Asianajajapäivä avaa Suomen Asianajajaliiton toisen satavuotiskauden. Viime vuonna vietimme liiton 100-vuotisjuhlavuotta, asianajajakunnan arvon mukaisesti. Asianajajapäivä Messukeskuksessa oli ennennäkemättömän visuaalinen ja elokuun pääjuhlan Sininen laatikko ikimuistoinen. Kalastajatorpalla oli juhlaillallisella aivan toisenlaiset kasvot kuin yleensä Asianajajapäivässä. Erityisen iloinen olen siitä, että monilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/suomen-asianajajaliiton-puheenjohtajan-jarkko-ruoholan-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
12.12.2019 Oikeusuutiset

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi tutkia väitteen syrjinnästä ylimpien tuomioistuinten avoimien ovien päivässä

KHO:2019:155 Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Valvonta – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta – Avoimien ovien päivän järjestelyt ylimmissä tuomioistuimissa – Pääsyn estyminen tilaisuuksiin A oli hakemuksessaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle katsonut tulleensa syrjityksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden järjestäessä 15.9.2018 kumpikin toimitiloissaan avoimien ovien päivän. Järjestelyissä ei ollut otettu huomioon tilojen esteettömyyttä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-voi-tutkia-vaitteen-syrjinnasta-ylimpien-tuomioistuinten-avoimien-ovien-paivassa/
8.11.2019 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Korkeimman oikeuden asianajajapäivässä 8.11.2019

Herra presidentti, arvoisat Korkeimman oikeuden edustajat, hyvät kollegat Esitän Suomen asianajajakunnan puolesta lämpimät kiitokset siitä, että Korkein oikeus järjestää tämän, jo neljännen asianajajapäivänsä. Erityisen iloinen olen siitä, että päivä järjestetään Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuoden aikana. Parhaat kiitokset presidentti Leppäselle niin tänään kuin aiemmin esitetyistä onnitteluista! Ennätyksellinen osanottajamäärä osoittaa sekä päivän ohjelman kiinnostavuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-korkeimman-oikeuden-asianajajapaivassa-8-11-2019/
28.8.2019 Oikeusuutiset

I-SHO: Käräjäoikeus saattoi määrätä ajokiellon, vaikka toimivalta oli asian vireillä ollessa poistunut lain muutoksen myötä

I-SHO:2019:2 Ajokielto Tuomioistuimen toimivalta Käräjäoikeus oli 5.6.2019 antamallaan tuomiolla määrännyt A:n ajokieltoon asiassa, joka oli tullut vireille 15.4.2019. Ajokorttilain 64 §:n 1 momentin 1.6.2019 voimaan tulleen muutoksen mukaan ajokiellon määrää poliisi. Kysymys siitä, onko käräjäoikeudella ollut toimivalta määrätä A ajokieltoon ennen 1.6.2019 vireille tulleessa, mutta vasta lainmuutoksen jälkeen ratkaistussa asiassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/i-sho-karajaoikeus-saattoi-maarata-ajokiellon-vaikka-toimivalta-oli-asian-vireilla-ollessa-poistunut-lain-muutoksen-myota/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkeiän alentamista koskevat säännökset Puolassa ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa

Tuomio asiassa C-619/18 komissio v. Puola Riidanalaisilla toimenpiteillä loukataan tuomareiden erottamattomuuden ja tuomioistuimen riippumattomuuden periaatteita. Ylimmästä tuomioistuimesta annettu uusi Puolan laki (jäljempänä ylimmästä tuomioistuimesta annettu laki) tuli voimaan 3.4.2018. Kyseisen lain nojalla ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkeikä alennettiin 65 vuoteen. Uutta ikärajaa sovellettiin lain voimaantuloajankohdasta alkaen ja myös ennen tätä ajankohtaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ylimman-tuomioistuimen-tuomareiden-elakeian-alentamista-koskevat-saannokset-puolassa-ovat-ristiriidassa-unionin-oikeuden-kanssa/
25.1.2019 Tiedotteet

Puheenjohtaja Jarkko Ruoholan puhe Suomen Asianajajaliiton juhlavuoden Asianajajapäivässä 25.1.2019

Joukko asianajajia kokoontui maaliskuussa 1919 Turkuun ja päätti perustaa Suomen Asianajajaliitto ry:n. Siksi meillä on nyt ilo viettää Suomen Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta, jonka tämä juhlavuoden Asianajajapäivä upeasti avaa. Meitä on tänään koolla ennätykselliset yli 1 800 juhlijaa!   Toinen merkkipaalu oli yksityisen asianajajayhdistyksen muuttuminen julkisoikeudelliseksi Suomen Asianajajaliitoksi, kun asianajajalaki tuli voimaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/puheenjohtaja-jarkko-ruoholan-puhe-suomen-asianajajaliiton-juhlavuoden-asianajajapaivassa-25-1-2019/