Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan.   Lausuntonaan Suomen Asianajajaliitto toteaa seuraavaa.   Oikeusvaltioperiaate on yksi kantavia järjestäytyneen yhteiskunnan perusasioita. Oikeusvaltion turvaaminen edellyttää jokaisen yksilön oikeusturvan toteutumista, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Asianajajaliitto kannattaa linjausta nostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yhdeksi pääteemaksi selonteossa. Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on välttämätöntä niin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-valtioneuvoston-ihmisoikeusselonteon-valmistelusta/
17.1.2020 Tiedotteet

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

Hyvät kuulijat, bästa åhörare, Jag vill tacka Advokatförbundet som har lyft ansvarsfullhet och rättsstaten till diskussion idag. Ni advokater har en central roll i förverkligandet av rättsordningen och rättsvården. Kiitos Asianajajaliitolle, joka on nostanut vastuullisuuden ja oikeusvaltion tämän päivän teemoiksi. Oikeusvaltioperiaatteen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Jos sen toteutumisessa on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/oikeusministeri-anna-maja-henrikssonin-puhe-asianajajapaivassa-17-1-2020/
7.11.2019 Oikeusuutiset

Eduskunnan suuri valiokunta antoi lausunnon oikeusvaltioperiaatteen lujittamisesta EU:ssa

Eduskunnan suuri valiokunta antoi 6.11.2019 lausunnon (SuVL 2/2019) valtioneuvoston selvityksistä, jotka koskevat Euroopan komission tiedonantoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittamisesta sekä oikeusvaltiokysymyksistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Suuri valiokunta päätti yhtyä asioissa valtioneuvoston kantaan korostaen perusteluissaan oikeusvaltioperiaatteen merkityksen ja lujittamisen tiettyjä näkökohtia. Valiokunta äänesti muutosesityksestä. Lausuntoon jätettiin 1 eriävä mielipide. Valtioneuvoston selvitykset (E 16/2019, E…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eduskunnan-suuri-valiokunta-antoi-lausunnon-oikeusvaltioperiaatteen-lujittamisesta-eussa/
26.7.2019 Oikeusuutiset

EU:n oikeusministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteen ja rikosoikeudellisen yhteistyön vahvistamisesta

EU:n oikeusministerien Helsingissä 19. heinäkuuta pidetyn epävirallisen kokouksen pääaiheena oli yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen suojeleminen EU:ssa. Kokouksen puheenjohtajana toimi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, ja siihen osallistui myös oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. Ministerit keskustelivat oikeusvaltioperiaatteesta oikeusalan näkökulmasta. ”Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate ovat keskeisiä tekijöitä kansalaisten luottamuksen lisäämisessä yhteiskuntaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/eun-oikeusministerit-keskustelivat-oikeusvaltioperiaatteen-ja-rikosoikeudellisen-yhteistyon-vahvistamisesta/
22.2.2019 Tiedotteet

Advokaatti: Turvapaikka-asioiden hoitamisesta tullut asianajajille hyväntekeväisyyttä

Advokaatti 1/2019 Turvapaikanhakijoiden oikeutta oikeusapuun rajoitettiin 2016. Turvapaikanhakijoiden avustamisesta on tämän jälkeen tullut asianajajille osittaista hyväntekeväisyyttä, selviää Asianajajaliiton turvapaikka-asioita hoitaville asianajajille tekemästä kyselystä.   Osa asianajajista on jättänyt turvapaikka-asiat kokonaan, koska nykyisin käytössä olevat asiakohtaiset palkkiot eivät kata työmäärää. Toiset haluavat yhä avustaa turvapaikanhakijoita, mutta joutuvat kompensoimaan näitä tehtäviä muilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/advokaatti-turvapaikka-asioiden-hoitamisesta-tullut-asianajajille-hyvantekevaisyytta-2/
12.9.2018 Oikeusuutiset

Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

Oikeusministeriö kerää palautetta alan toimijoilta ja tutkijoilta. Oikeusministeri Antti Häkkänen on käynnistänyt välimiesmenettelylain uudistamistarpeiden arvioinnin. Häkkänen kertoi 11.9.2018 Välimiesmenettelyseminaarissa Säätytalolla arvioivansa syksyn aikana välimiesmenettelylainsäädännön muutostarpeita. – Luotettava ja tehokas oikeusjärjestelmä nousee tulevina vuosina yhä suurempaan rooliin talouskasvun ja yritystoiminnan kannalta. Maailmalla poliittiset riskit kasvavat ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Yritystoiminnan ja investointien…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/valimiesmenettelyn-uudistamistarpeet-arviointiin/
27.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Katse tulevaan: parlamentin agendalla syksyllä 2018

Syksyn aikana mepit jatkavat keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja äänestävät uusista säännöistä muun muassa energian, tietoliikenteen ja liikenteen alalla Euroopan unionin tila EU-politiikan syksy käynnistyy vuotuisella keskustelulla Euroopan unionin tilasta. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker linjaa meppien edessä komission suunnitelmat vaalikauden viimeiselle vuodelle. EU:n tulevaisuus Vuoden alussa lanseeratut keskustelut Euroopan tulevaisuudesta jatkuvat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-parlamentti-katse-tulevaan-parlamentin-agendalla-syksylla-2018/
18.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Tarkastajat: olisi toivottavaa kytkeä EU:n rahoitus oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta se edellyttäisi parempia kriteereitä ja enemmän suojatoimia

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 17.7 julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan komission suunnitelmat vähentää EU:n rahoitusta mailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, edellyttävät parempia kriteereitä ja selkeämpiä suojatoimia EU:n ohjelmien edunsaajien osalta Tarkastajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojata EU:n talousarviota oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvilta yleisiltä puutteilta, joilla voi olla kielteinen vaikutus unionin varainhoidon moitteettomuuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-tilintarkastustuomioistuin-tarkastajat-olisi-toivottavaa-kytkea-eun-rahoitus-oikeusvaltioperiaatteeseen-mutta-se-edellyttaisi-parempia-kriteereita-ja-enemman-suojatoimia/
28.6.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
15.12.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni: Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on 14.12 n allekirjoittanut yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuosille 2018–2019 yhdessä Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin ja neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavan Viron pääministerin Jüri Ratasin kanssa Julistuksessa esitetään 31 uutta komission lainsäädäntöehdotusta, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ensisijaisina hyväksymisprosessissa tai joiden käsittelyssä aiotaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/euroopan-komissio-yhtenaisempi-vahvempi-ja-demokraattisempi-unioni-yhteinen-julistus-eun-lainsaadannon-paatavoitteista-vuosille-2018-2019/