Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.5.2020

Työoikeusasianajajan kokemuksia koronasta

Viime viikot ovat olleet työoikeusjuristin kannalta ammatillisesti varsin mielenkiintoista aikaa. Kovilla ovat olleet mm. työmarkkinajuristit, yritysten omat lakimiehet, työlainsäädännön valmisteluun osallistuvat virkamiehet ja työoikeutta hoitavat asianajajat ja muut lakimiehet.  Työoikeusasianajajan puhelin alkoi piristä ja sähköposti laulaa poikkeuksellisen tiuhaan tahtiin maaliskuun puolivälin paikkeilla, kun koronavirustilanteen vakavuuteen havahduttiin Suomessa ja Suomen hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/tyooikeusasianajajan-kokemuksia-koronasta/
14.4.2020 Oikeusuutiset

KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat kuitenkin, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta. Koronavirusepidemia vaikuttaa tuomioistuinten toimintaan myös välillisesti ja pidemmällä aikavälillä. Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ovat väistämättömiä. Voimakkailla rajoitustoimilla on aina myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kko-ja-kho-vahva-oikeusvaltio-kantaa-yli-kriisiajan/
21.12.2019 Oikeusuutiset

Hollannin korkein oikeus velvoitti maan hallituksen nopeuttamaan ilmastopäästöjen vähennysohjelmaa kansalaisjärjestön vaatimuksesta

YLE / Yrjö Kokkonen: Hollannin korkein oikeus on hyväksynyt kansalaisjärjestö Urgenda Foundationin vaatimuksen, jonka mukaan Hollannin hallituksen on nopeutettava ilmastopäästöjen vähennysohjelmaansa. Järjestö vaatii, että Hollannin hiilidioksidi- ja muita päästöjä vähennetään 25 prosenttia vuoden 1990 tasosta ensi vuoden loppuun mennessä. Hallitus on asettanut tavoitteekseen vain 17 prosentin vähennyksen. Järjestö ja sen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hollannin-korkein-oikeus-velvoitti-maan-hallituksen-nopeuttamaan-ilmastopaastojen-vahennysohjelmaa-kansalaisjarjeston-vaatimuksesta/
26.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2019: Oikeuslaitoksen riippumattomuutta on suojattava

Euroopan komissio julkaisee tänään EU:n oikeusalan tulostaulun 2019. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja toimivuudesta Tulostaulu tarjoaa kansallisille viranomaisille tietoja, joiden avulla ne voivat parantaa oikeuslaitoksiaan. Tulokset ovat vaihtelevia ja osoittavat, että oikeusjärjestelmien toimivuus ja oikeudenkäytön laatu ovat suhteellisesti parantuneet. Tulostaulusta käy kuitenkin ilmi, että käsityksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2019-oikeuslaitoksen-riippumattomuutta-on-suojattava/
6.6.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa vuonna 2017

Euroopan komissio on tänään julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista Kertomuksessa todetaan, että vuosi 2017 oli perusoikeuksien suhteen haasteellinen ja että oikeuksia tukevat rakenteet ja välineet toimivat asianmukaisesti. Vuonna 2018 tarvitaan kuitenkin lisätoimia, joilla edistetään perusoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa sekä kansalaisyhteiskunnan vapautta ja toimintamahdollisuuksia. Perusoikeuksia edistettiin vuonna 2017…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/euroopan-komissio-raportoi-perusoikeuksien-toteutumisesta-eussa-vuonna-2017/
16.9.2017 Oikeusuutiset

Oikeusministeri Häkkänen: Suomen on oltava aktiivinen toimija oikeusvaltioperiaatteen puolustajana EU-keskusteluissa

”Pidän tärkeänä, että Suomi varautuu tarvittaessa puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa myös aiemmin käyttämättömillä keinoilla” Oikeusministeri Antti Häkkänen korostaa, että lain noudattaminen on oikeusvaltioperiaatteen ytimessä. Häkkäsen mukaan omankädenoikeus ja sääntöihin perustumaton mielivaltaisuus on haluttu määrätietoisesti kitkeä Suomesta pois. – Oikeusvaltion ytimeen kuuluu se, että lainsäätäjä säätää perustuslain ja ihmisoikeussopimusten reunaehdoissa lainsäädäntöä, jota…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/oikeusministeri-hakkanen-suomen-on-oltava-aktiivinen-toimija-oikeusvaltioperiaatteen-puolustajana-eu-keskusteluissa/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2017: Oikeuslaitokset tehostuvat, mutta haasteita on edelleen

Euroopan komissio julkaisi 10.4.17 EU:n oikeusalan tulostaulun 2017. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten toimivuudesta, laadusta ja riippumattomuudesta Tulostaululla pyritään tukemaan kansallisia viranomaisia niiden parantaessa oikeuslaitostensa tehokkuutta. Aikaisempiin tulostauluihin verrattuna vuoden 2017 tulostaulussa tarkastellaan oikeuslaitosten toimivuutta uusista näkökulmista. Siinä selvitetään esimerkiksi, kuinka helppoa kuluttajien on asioida oikeuslaitoksen kanssa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2017-oikeuslaitokset-tehostuvat-mutta-haasteita-on-edelleen/
27.1.2017 Oikeusuutiset

KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

”Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa.” Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet. Hallintotuomioistuinpäivässä tänään puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/khon-presidentti-lainvalmistelun-haasteet-eivat-rajoitu-vain-perustuslakiin/
24.8.2016 Oikeusuutiset

Presidentti Timo Eskon puhe, Vaasan hovioikeus 240 vuotta

”Oikeuslaitosta koskevissa suurissa uudistuksissa hovioikeudet ovat joutuneet ajamaan sivuraiteella tai päässeet vasta jälkijunaan.” ”Tuomioistuinlain sisältämistä uudistuksista on tuomarikoulutuksella hovioikeuksille aivan erityinen merkitys. Kuten tunnettua, Suomi on yksi niistä neljästä Euroopan unionin jäsenvaltiosta, jossa ei ole pakollista tuomarinkoulutusta. Toki tuomariksi aikovat ovat oikeustieteellisen tutkinnon ja auskultoinnin jälkeen yleensä hakeutuneet hovioikeuden viskaalin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/presidentti-timo-eskon-puhe-vaasan-hovioikeus-240-vuotta/
20.8.2016 Oikeusuutiset

Ministeri Jari Lindströmin oikeudenhoito-ohjelma

1. kansalaisten oikeusturvasta huolehtiminen. 2. rikollisuuden vähentäminen. 3. ydintehtävien kehittäminen. 4. EU-vaikuttaminen Ministeri blogissaan: Hallitusohjelmassa on määritelty kivijalkahankkeeksi oikeudenhoidon uudistamisohjelman toteuttaminen. Olemme käyneet ohjelmakokonaisuuden läpi ministeriössä ja koonneet siitä oikeudenhoidon kehittämisohjelman. Se sisältää myös muita kuin aiemmassa ohjelmassa mainittuja hankkeita. Oikeusministeriön hallinnonalalla vaikuttavat ihan samat trendit kuin muuallakin yhteiskunnassa. Budjettineuvottelut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/ministeri-jari-lindstromin-oikeudenhoito-ohjelma/