Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
6.10.2020

Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistuu, mikä muuttuu?

Vuonna 2019 julkaistussa Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa arvioivan asiantuntijaryhmän (Grevio) raportissa Suomi sai moitteita siitä, että lakiin ei sisältynyt nimenomaista säädöstä osapuolten vapaaehtoisesta osallistumisesta seksiin. Raportin perusteella oikeusministeriö asetti työryhmän, joka valmisteli seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen. Tuo työ on nyt valmis ja lausuntokierros päättynyt.    Yksi eniten julkisuutta saaneista muutosehdotuksista on ns. suostumusperuste.…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/seksuaalirikoslainsaadanto-uudistuu-mika-muuttuu/
29.9.2020 Lausunnot

Lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Työryhmämietintö VN/1984/2019 Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa otsikkoasiassa. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Vapaaehtoisuuden puutteeseen perustuva sääntely Mitä mieltä olette ehdotuksesta säätää raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkistötekijäksi vapaaehtoisuuden puute ehdotuksen mukaisesti? Asianajajaliitto katsoo, että vapaaehtoisuuden (suostumuksen) puute tulee jo…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/lausunto-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistuksesta/
25.9.2014 Oikeusuutiset

OM: Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano. Lausuntotiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 27 päivänä syyskuuta 2013 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin valmistella ehdotus tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamista koskevan direktiivin 2013/40/EU täytäntöönpanoa koskevaksi kansalliseksi lainsäädännöksi. Ehdotus oli laadittava hallituksen esityksen muotoon. Tehtävässä työssä oli otettava huomioon myös identiteettivarkautta koskeva arviomuistio (OM 4/41/2013) ja siitä saatu lausuntopalaute siltä osin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/om-tietoverkkorikosdirektiivin-taytantoonpano-lausuntotiivistelma/