Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.2.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Verkko-ostaminen: Komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset vaativat selkeitä tietoja hinnoista ja alennuksista

Eri puolella EU:ta tarkastetuista verkkokauppasivustoista useilla annetaan kuluttajille epäselvää tietoa hinnoista ja alennuksista Euroopan komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset julkaisevat tänään tulokset EU:n laajuisesta 560 verkkokauppasivuston tarkastuksesta. Tarkastelluilla sivustoilla tarjotaan monenlaisia tavaroita, palveluja ja digitaalista sisältöä, kuten vaatteita, jalkineita, tietokoneohjelmia tai pääsylippuja. Näistä sivustoista noin 60 prosentilla ilmeni EU:n kuluttajansuojasääntöjen noudattamiseen liittyviä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/euroopan-komissio-verkko-ostaminen-komissio-ja-kuluttajansuojaviranomaiset-vaativat-selkeita-tietoja-hinnoista-ja-alennuksista/
15.1.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 1999/44/EY – Kulutustavaroiden myynti – Kuluttajan oikeudet – Toimitetun tavaran sopimuksenvastaisuus – Tavaran saattaminen sopimuksen mukaiseksi jälkikäteen – Myyjän velvollisuudet – Sen paikan määrittäminen, jonne tavara on toimitettava saataville sen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi (myöhemmän suorituksen paikka) – Ilmaisun ”aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa” merkitys – Korjata…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa/
20.9.2018 Oikeusuutiset

EU:n kuluttajansuojasäännöt: Airbnb sitoutuu noudattamaan Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten vaatimuksia

Euroopan komission ja EU:n kuluttajaviranomaisten heinäkuisen kehotuksen jälkeen Airbnb on sitoutunut tekemään ehtoihinsa tarpeelliset muutokset ja parantamaan hintojen ilmoittamista Yrityksellä on vuoden 2018 loppuun asti aikaa tehdä muutokset kaikkiin sen verkkosivuilla oleviin EU-kielten versioihin. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-kuluttajansuojasaannot-airbnb-sitoutuu-noudattamaan-euroopan-komission-ja-eun-kuluttajaviranomaisten-vaatimuksia/
20.9.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

nnakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kohtuuttomat sopimusehdot – Direktiivi 93/13/ETY – Soveltamisala – 1 artiklan 2 kohta – Lakien ja asetusten pakottavat säännökset – 3 artiklan 1 kohta – Käsite ”sopimusehto, josta ei ole erikseen neuvoteltu” – Ehto, joka on otettu sopimukseen sen tekemisen jälkeen kansallisen lainsäätäjän puututtua tilanteeseen – 4…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa/
15.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n kuluttajansuojasäännöt: Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä noudattamaan sääntöjä

Komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset vaativat Airbnb:tä mukauttamaan ehtonsa EU:n kuluttajansuojasääntöihin ja esittämään hintansa avoimesti Airbnb:n nykyinen tapa esittää hinnat ja monet sen ehdoista rikkovat sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä, kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevaa direktiiviä sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevaa asetusta. Sen vuoksi Euroopan kuluttajaviranomaiset ja komissio ovat vaatineet Airbnb:tä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-komissio-eun-kuluttajansuojasaannot-euroopan-komissio-ja-eun-kuluttajaviranomaiset-vaativat-airbnbta-noudattamaan-saantoja/
25.5.2018 Oikeusuutiset

OM: Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa

Kuluttajansuojasäännösten noudattamista EU:ssa halutaan parantaa. Samalla tavoitteena on nykyaikaistaa eräitä säännöksiä ja poistaa yrityksille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission huhtikuussa tekemän ehdotuksen direktiiviksi, joka koskee neljään EU:n kuluttajansuojadirektiiviin sisältyvien säännösten muuttamista. Muutettavaksi ehdotetut direktiivit koskevat mm. kuluttajan oikeuksia etä- ja kotimyynnissä, markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa, kuluttajasopimusten kohtuuttomia…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/om-kuluttajansuojasaannosten-noudattamista-eussa-halutaan-parantaa/
18.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Telepalveluiden osto verkossa – EU: n komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset paljastavat harhaanjohtavia menetelmiä

EU: n komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset julkaisivat tänään EU:n laajuisen tarkastelun 207 sivustosta, joilla tarjotaan lankaliittymiä, matkapuhelimia, internetiä, äänen suoratoistoa tai videon suoratoistoa Katsaus osoittaa, että 163 näistä 207 verkkosivusta saattaa rikkoa EU: n kuluttajansuojalainsäädäntöä. Yleisiä ongelmia  on mainos ilmaisesta tai alennetusta paketeista, vaikka kyse on itse asiassa yhdistetystä tarjouksesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-komissio-telepalveluiden-osto-verkossa-eu-n-komissio-ja-kuluttajansuojaviranomaiset-paljastavat-harhaanjohtavia-menetelmia/
1.3.2018 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 1/2018: EU:n kuluttajansuojasuojasäännösten täytäntöönpanoa tehostetaan

Uusi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (EU) 2017/2394 on tullut voimaan 16.1.2018 ja sitä aletaan soveltaa 17.1.2020 Viranomaisille on asetuksen voimaantullon myötä tulossa uusia valtuuksia, joita ovat muun muassa oikeus sulkea verkkosivusto, oikeus määrätä sakkoja ja oikeus tehdä testiostoja valehenkilöllisyyden turvin. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/kuluttaja-asiamiehen-uutiskirje-1-2018-eun-kuluttajansuojasuojasaannosten-taytantoonpanoa-tehostetaan/
23.2.2018 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta: Kuluttajansuoja: EU:n laajuiset säännöt viallisina myydyille tuotteille

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät säännöt joiden tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajilla on käytettävissään ostotavasta riippumatta samat oikeussuojakeinot, mikäli tuote ilmenee virheelliseksi -Samoja sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, onko tuote ostettu verkossa vai paikallisessa myymälässä-Vialliset tavarat on korjattava tai vaihdettava tai kuluttaja saa rahat takaisin-Jäsenvaltiot voivat pitää pitempiaikaisia takuitaikaa (yli kaksi vuotta)…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/euroopan-parlamentti-sisamarkkina-ja-kuluttajansuojavaliokunta-kuluttajansuoja-eun-laajuiset-saannot-viallisina-myydyille-tuotteille/
22.2.2018 Oikeusuutiset

Europan parlamentti: Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO): Kansalaisten ja yritysten asiakirjojen laatiminen verkossa helpottuu

Tarkoitus on mahdollistaa kaikille eurooppalaisille keskeisten hallinnollisten menettelyjen käyttö verkossa. Ehdotuksella luodaan digitaalinen tulokohta, joka on saatavilla kaikilla EU:n kielillä integroituna ”Sinun Eurooppasi” -portaaliin Esimerkkeinä  saatavilla olevista menettelyistä: syntymätodistukset, autojen rekisteröinti, liiketoiminnan harjoittajat ja sosiaaliturvaetuuksien kirjaaminen Lisätietoa         

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/europan-parlamentti-sisamarkkina-ja-kuluttajansuojavaliokunta-imco-kansalaisten-ja-yritysten-asiakirjojen-laatiminen-verkossa-helpottuu/