Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.1.2019 Oikeusuutiset

Metsähallituksen raakapuukartelliin perustuvaa vahingonkorvausta koskeva valituslupahakemus hylättiin

Kanteen hylkäävä tuomio jää voimaan. Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta. Helsingin hovioikeuden tuomio, jossa käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu, jäi näin voimaan. Käräjäoikeus oli hylännyt Metsähallituksen kanteen. Kanteessa Metsähallitus vaati Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä (metsäyhtiöt) korvausta vahingosta, jonka metsäyhtiöt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/metsahallituksen-raakapuukartelliin-perustuvaa-vahingonkorvausta-koskeva-valituslupahakemus-hylattiin/
4.12.2018 Oikeusuutiset

KKV esittää seuraamusmaksuja kartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonan euron seuraamusmaksut ThermiSol Oy:lle ja UK-Muovi Oy:lle kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä EPS-eristeiden markkinoilla Suomessa. KKV: Kartelli nosti EPS-eristeiden hintatasoa ja rajoitti yhtiöiden keskinäistä kilpailua. Kartelliin osallistunut Styroplast Oy vapautettiin seuraamusmaksusta, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kkv-esittaa-seuraamusmaksuja-kartellista/
21.5.2018 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen puukartelliasiassa

Riittävä näyttö vahingosta ei ollut se, että hintavaikutusta voitiin pitää asianosaisten esittämien analyysien perusteella mahdollisena Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä oli Metsähallituksen Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä (jäljempänä Metsäyhtiöt) vastaan ajama vahingonkorvausvaatimus, joka perustui markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todettuun Suomen raakapuumarkkinoilla vuodesta 1997 alkuvuoteen 2004 vallinneeseen kilpailunrajoitukseen. Käräjäoikeus oli 22.6.2016…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/helsingin-hovioikeus-hylkasi-metsahallituksen-kanteen-puukartelliasiassa/
19.12.2017 Oikeusuutiset

KKO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asfalttikartellin vahingonkorvauksista

Pyyntö koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä. Korkein oikeus on päättänyt pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, joka koskee kartellin aiheuttamasta vahingosta vastuussa olevien yhtiöiden määrittämistä. Pyyntö liittyy KKO:ssa vireillä olevaan asiaan, jossa valittajana on Vantaan kaupunki. Asiassa on kysymys asfalttikartellia koskevista vahingonkorvausvaatimuksista. KKO tiedustelee pyynnössään, onko kansallisen tuomioistuimen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kko-pyytaa-eu-tuomioistuimelta-ennakkoratkaisua-asfalttikartellin-vahingonkorvauksista/
14.12.2017 Oikeusuutiset

Linja-autoalalla kartelli. Useita 100.000 euron hyvitysmaksuja.

Markkinaoikeus tuomitsi useita linja-autoyhtiötä, Linja-autoliiton ja Matkahuollon kunkin maksamaan seuraamusmaksuna 100.000 euroa kielletystä kilpailun rajoittamisesta. Kilpailu ja kuluttajavirasto vaati useille linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle yhteensä yli 30 miljoonan euron määräisiä seuraamusmaksuja, koska yhtiöt ja Linja-autoliitto olivat vuodesta 2008 lähtien rikkoneet kilpailulakia ja sitä edeltänyttä kilpailunrajoituslakia harjoittamalla kiellettyä kilpailijoiden välistä yhteistyötä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/linja-autoalalla-kartelli-useita-100-000-euron-hyvitysmaksuja/
1.3.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös erityisen vanhentumisajan alkuhetkestä puukartelliasiassa

KKO:2016:11 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus – Vanhentuminen Velan vanhentuminen – Korvausvelan vanhentuminen A oli myynyt raakapuuta yritys X:lle vuosina 1997 – 2004. Markkinaoikeus oli 3.12.2009 antamassaan päätöksessä katsonut, että X ja yritykset Y ja Z olivat yhdessä mainittuina vuosina tietoja vaihtamalla ja raakapuun ostomarkkinat jakamalla menetelleet kilpailunrajoituksista annetun…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/ennakkopaatos-erityisen-vanhentumisajan-alkuhetkesta-puukartelliasiassa/
22.5.2015 Oikeusuutiset

Puukartelliasiassa valituslupa kolmelle metsäyhtiölle

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Metsäliitto Osuuskunnalle, Stora Enso Oyj:lle ja UPM-Kymmene Oyj:lle raakapuukartelliasian korvauskanteiden vanhentumiseen liittyvässä asiassa. Helsingin käräjäoikeus oli maaliskuussa 2014 hylännyt metsänomistajan edellä mainittuja metsäyhtiöitä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Hylkäämisen perusteena oli kanneoikeuden vanhentuminen. Helsingin hovioikeuden saman vuoden marraskuussa antaman ratkaisun mukaan vahingonkorvausvaatimukset eivät olleet vanhentuneita, mihin perustuen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/puukartelliasiassa-valituslupa-kolmelle-metsayhtiolle/
18.6.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestely

Oikeudellisen neuvon tai kansallisen kilpailuviranomaisen päätöksen merkitys – Kansallisen kilpailuviranomaisen oikeus todeta Euroopan unionin kilpailuoikeuden rikkominen määräämättä sakkoa Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Oberster Gerichtshof (Itävalta) Oberster Gerichtshof esitti  unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: 1)      Saadaanko yritykselle määrätä sakkorangaistus SEUT 101 artiklan rikkomisesta, jos se on erehtynyt toimintansa laillisuudesta ja tämä erehdys ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-kartellit-tai-muut-yhteistoimintajarjestely/
13.1.2022

Podcast: Uudella uralla

Miksi toimittaja haki oikeustieteelliseen ja päätyi asianajajaksi? Entä kummassa työssä on helpompi olla eettinen? Tässä jaksossa vieraana on liike-elämän riitojen ratkaisuun keskittynyt asianajaja Matti Tyynysniemi Hannes Snellmanilta. Ennen asianajouraansa Matti työskenteli toimittajana sekä Yleisradiossa että Helsingin Sanomissa, jonka talousosioon hän kirjoittaa edelleen kolumneja. Matti kertoo jaksossa polustaan ensin journalistiikan opinnoista…

https://asianajajaliitto.fi/podcast/uudella-uralla/
20.8.2021 Oikeusuutiset

KHO katsoi olevan kohtuutonta, että yhtiöt olisivat joutuneet pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa kokonaan vahinkonaan – asia oli laitettu liian myöhään vireille

KHO:2021:112 Kilpailuasia – Seuraamusmaksuesityksen määräaika – Seuraamusmaksuesityksen vanhentuminen – Kilpailurikkomuksen keston määräytyminen – Epäilty tarjouskartelli voimajohtourakoinnissa – Urakkasopimuksen allekirjoittaminen – Oikeudenkäyntikulut Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, oliko markkinaoikeus voinut katsoa, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli tehnyt seuraamusmaksuesityksensä markkinaoikeudelle kilpailunrajoituslain 22 §:ssä säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/kho-katsoi-olevan-kohtuutonta-etta-yhtiot-olisivat-joutuneet-pitamaan-oikeudenkayntikulunsa-markkinaoikeudessa-kokonaan-vahinkonaan-asia-oli-laitettu-liian-myohaan-vireille/