Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.6.2016 Oikeusuutiset

EOA: Poliisi teki vastoin omaa käsitystään kotietsinnän

Poliisi ei omasta mielestään tehnyt kotietsintää kun he tarkastivat kasvatetaanko asunnossa kannabista Poliisipartion käsityksen mukaan se ei tehnyt kotietsintää. Komisario B on jäänyt siihen käsitykseen, ettei partio käynyt asunnossa sisällä. Kotietsintämääräys onkin peruutettu eikä pöytäkirjaa ole laadittu.Katson kuitenkin olevan selvää, että asiassa on toimitettu kotietsintä. Komisario B on antanut etsinnästä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/eoa-poliisi-teki-vastoin-omaa-kasitystaan-kotietsinnan/
15.6.2016 Oikeusuutiset

Syyttäjä valitti ja vaati rattijuopumussyytteen hylkäämistä. Mittaustekniikka edistynyt lainsäätäjän tarkoituksen edelle.

KKO:2016:42 Liikennerikos – Rattijuopumus Rangaistava teko A oli kuljettanut henkilöautoa käytettyään joitakin päiviä aikaisemmin kannabista. A:n veressä oli ajon jälkeen ollut sellaista kannabiksen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotetta (karboksitetrahydrokannabinolia), jolla ei ole vaikutusta ajokykyyn. A ei ollut syyllistynyt rattijuopumukseen. KKO:2016:42

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/syyttaja-valitti-ja-vaati-rattijuopumussyytteen-hylkaamista-mittaustekniikka-edistynyt-lainsaatajan-tarkoituksen-edelle/
4.10.2015 Oikeusuutiset

Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus Kohta 1: Tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmeni, että 17,9 gramman kannabiskasvin THC-pitoisuus on ollut 1,7 p-%. Kohta 2: Tullilaboratorion toisesta tutkimusselosteesta ilmeni, että näytteen 1 on todettu sisältävän 2,16 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteen 3 on todettu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/hyvin-alhaisen-thc-pitoisuuden-hampun-maahantuonti-oli-huumausainerikoksena-rangaistaistavaa/
15.9.2015 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti onko pelkästään kannabiksen aineenvaihduntatuotteen löytyminen kuljettajan verestä rattijuopumuksena rangaistavaa

HelHO:2015:6 Rattijuopumus Huumausaineet Kannabis Rangaistavuus Kysymys siitä, tuleeko rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 momentin huumausaineen käyttöön perustuvaa rattijuopumusta koskeva säännös sovellettavaksi, jos huumausaineella ei ole ollut vaikutusta ajokykyyn. (Ään.) HelHO:2015:6

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/hovioikeus-aanesti-onko-pelkastaan-kannabiksen-aineenvaihduntatuotteen-loytyminen-kuljettajan-veresta-rattijuopumuksena-rangaistavaa/
4.3.2015 Oikeusuutiset

HelHO: Syyte kannabiksen kasvatuksesta voitiin tutkia, vaikka syytetty oli jo samalta ajanjaksolta lainvoimaisesti tuomittu kannabiksen kasvatuksesta

HelHO:2015:4 Huumausainerikos Aiempi rikostuomio Ne bis in idem Oikeusvoima …Vastatessaan tähän syytteeseen A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotulla tavalla. A on kuitenkin kiistänyt syyllistyneensä rikokseen kannabiksen kasvattamisen osalta. A on kertonut, että hänet oli tuomittu 21.10.2011 Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla siitä, että hän oli 1.6. – 19.10.2010 välisenä aikana kasvattanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/helho-syyte-kannabiksen-kasvatuksesta-voitiin-tutkia-vaikka-syytetty-oli-jo-samalta-ajanjaksolta-lainvoimaisesti-tuomittu-kannabiksen-kasvatuksesta/
18.3.2014 Oikeusuutiset

Poliisi: Tilasto liikennejuopumustutkimuksista vuonna 2013

Muutokset aiempien vuosien tutkimustuloksiin ovat normaalin vaihteluvälin puitteissa. Vain tarkkuusalkometritutkimusten määrässä on lievää laskua useammalta vuodelta Tilastot kattavat ne alkoholi- sekä huumaus- ja lääkeainetutkimukset, jotka on tehty verinäytteistä sekä ne alkoholipitoisuustutkimukset, jotka on tehty tarkkuusalkometrillä hengitysilmanäytteistä. Verinäytteistä tutkittavaksi tulleita tapauksia oli yhteensä 11 014 kpl. Näytteistä on tutkittu pyyntöjen mukaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/poliisi-tilasto-liikennejuopumustutkimuksista-vuonna-2013/
7.3.2014 Oikeusuutiset

Keskusrikospoliisi:Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2013-2014 ja tilastot vuosilta 2009-2013

Lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten ja näistä etenkin törkeiden huumausainerikosten määrät nousivat vuonna 2013 edelliseen vuoteen verrattuna Huumausainerikoksia kirjattiin kaikkiaan 22 636 kappaletta, joista yli puolet (12 738) oli käyttörikoksia. Törkeitä huumausainerikoksia kirjattiin 1 238. Huumausaineiden takavarikkomäärissä näkyy selvänä trendinä kannabiksen viljelyn lisääntyminen. Suomen huumausainemarkkinoilla suosituimpia aineita ovat vuodesta toiseen olleet…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/keskusrikospoliisihuumausainerikollisuuden-tilannekatsaus-2013-2014-ja-tilastot-vuosilta-2009-2013/
24.6.2013 Oikeusuutiset

Kuinka uskottavana tekijän on pidettävä rattijuopumuksen tunnusmerkistön täyttymistä.

KouHO 2013:3 Ajoneuvon kuljettaminen huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja ns. nollatoleranssi. Lakia koskevan lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 21/2002) mukaan kuljettajan suorituskyvyn arviointi on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan otettavaksi liikenteessä käyttöön ns. huumausaineiden nollatoleranssi, jolloin ei enää tarvitse selvittää, onko huumausaine vaikuttanut ajokykyyn tai kykyyn suoriutua muista liikenteeseen liittyvistä tehtävistä. Lakivaliokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/kuinka-uskottavana-tekijan-on-pidettava-rattijuopumuksen-tunnusmerkiston-tayttymista/
28.5.2013 Oikeusuutiset

EU:n huumevirasto (EMCDDA) julkaisi huumeraportin 2013

Raportin mukaan Euroopan huumausaineongelma on murroksessa. Suomessa tämä näkyy esimerkiksi kannabiksen ja muuntohuumeiden takavarikkojen määrän kasvussa Euroopassa suonensisäisen heroiinin käytön vähentyminen ja esimerkiksi korvaushoidon vaikutus ovat todennäköisesti osaltaan vaikutttaneet huumeidenkäytöstä johtuvien uusien HIV-infektioiden määrän laskuun. Kokaiinin käyttö ja tarjonta ovat yleisesti ottaen kääntyneet laskuun Euroopassa, mutta viime aikoina esimerkiksi Baltian…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/eun-huumevirasto-emcdda-julkaisi-huumeraportin-2013/