Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.2.2021

Oikeusvaltion edunvalvontaa Euroopassa

Eurooppalaisten asianajajaliittojen yhteistyöelin on Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE (Conseil des barreaux européens). Minulla on ilo johtaa toista vuotta Suomen delegaatiota CCBE:ssä. Tässä järjestössä toimiminen on tärkeää, sillä sen kautta voimme vaikuttaa etukenossa esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksiin vaikuttavaan sääntelyyn. CCBE:n täysjäseniä ovat Euroopan talousalueen valtioiden ja Sveitsin asianajajaliitot. Liitännäisjäseninä ja tarkkailijoina…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusvaltion-edunvalvontaa-euroopassa/
6.4.2020 Tiedotteet

Sisäministeriön Kirsi Pimiä Advokaatin haastattelussa

Sisäministeriön tuore kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kantaa vastuuta siitä, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi Suomessa ja että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa sisäministeriön hallinnonalalla – myös nykyisen poikkeustilan aikana. Haastattelu tehtiin ennen Suomen koronakriisiä, mutta sitä täydennettiin Pimiän tuoreilla ajatuksilla epidemiasta. Pimiä haluaa muistuttaa, että rajoittamistoimilla paitsi suojellaan terveyttä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/sisaministerion-kirsi-pimia-advokaatin-haastattelussa/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-tuomas-poystilta-ratkaisu-kanteluihin-syyriassa-leirilla-olevien-kotiuttamiseksi/
3.10.2017 Oikeusuutiset

KHO: Poliisilla ei ollut oikeutta kieltää taide-esitystä

Helsingin poliisilaitoksen päätös kieltää hollantilaisen Dries Verhoevenin Ceci n`est pas… -tilataideteoksen sunnuntain 16.11.2014 esitys ”Mon corps” Lasipalatsin aukiolla Helsingissä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan lainvastainen. Q-teatterin tuottamassa esityksessä vanhempi nainen istuu alastomana valaistussa lasikopissa. Poliisi perusteli aikoinaan päätöstään mm. sillä, että teos loukkaa sukupuolisiveellisyyttä. Myös Helsingin hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan samaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kho-poliisilla-ei-ollut-oikeutta-kieltaa-taide-esitysta/
5.5.2017 Lausunnot

Lausunto kilpailulain uudistamista käsitelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 15/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1230/00.04.01/2015, 14.3.2017 LAUSUNTO KILPAILULAIN UUDISTAMISTA KÄSITELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa 14.3.2017 julkaistusta kilpailulain uudistamista käsittelevästä työryhmämietinnöstä. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Asianajajaliitto pitää työryhmän ehdotuksia merkittäviltä osin ennenaikaisina, koska Euroopan komissio on antanut 22.3.2017 Euroopan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-kilpailulain-uudistamista-kasitelleen-tyoryhman-mietinnosta/
27.1.2017 Oikeusuutiset

KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

”Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa.” Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet. Hallintotuomioistuinpäivässä tänään puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/khon-presidentti-lainvalmistelun-haasteet-eivat-rajoitu-vain-perustuslakiin/
10.8.2016 Oikeusuutiset

Jacob Söderman AL:ssä:Solidaarisuusveron tapaus antaa kiistatta tukea vaatimuksille perustuslakituomioistuimen perustamiseksi.

”Tuomioistuinten pitää rohkeasti ottaa perus- ja ihmisoikeudet asiakseen” Jo nyt tuomioistuimilla on perustuslaissa säädetty velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jos ne toteuttavat tätä tehtävää rohkeammin, uutta erillistä tuomioistuinta ei tarvita, kirjoittaa Jacob Söderman. – – – Perustuslakituomioistuinta on vaadittu sen vuoksi, että kansalainen saisi asiansa vireille puolueettomassa ja asiantuntevassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/jacob-soderman-alssasolidaarisuusveron-tapaus-antaa-kiistatta-tukea-vaatimuksille-perustuslakituomioistuimen-perustamiseksi/
3.6.2015 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 2.6.2015 toimintakertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemies Maria Lohelalle Kertomuksessa näkyy aikaisempaa korostuneemmin vapautensa menettäneiden ja vammaisten henkilöiden oikeudet. Kertomusvuonna tehtiin aikaisempaa enemmän tarkastuksia. Kanteluiden määrä laski hieman, ja niiden käsittelyajat lyhenivät entisestään. Kertomukseen sisältyy, kuten aikaisempinakin vuosina, oikeusasiamies Jääskeläisen ja apulaisoikeusasiamiesten Jussi Pajuojan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/oikeusasiamies-luovutti-kertomuksensa-vuodelta-2014-eduskunnan-puhemiehelle/
3.7.2014 Oikeusuutiset

Kansalaisuudeton länsisaharalainen sai oleskeluluvan inhimillisistä syistä.

KHO:2014:117 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oleskelulupa – Yksilöllinen inhimillinen syy – Käännyttäminen – Polisario – Länsi-Sahara – Marokko – Algeria – Kansalaisuus – Ihmisoikeudet Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuudeltaan tuntemattoman, Länsi-Saharan alueella syntyneen mutta pakolaisleirillä Algeriassa lähes koko elämänsä asuneen muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/kansalaisuudeton-lansisaharalainen-sai-oleskeluluvan-inhimillisista-syista/