Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/
17.11.2013 Oikeusuutiset

Esitutkintauudistukseen liittyvä lakihankkeen tietopaketti

Eduskunnan kirjaston uuteen palveluun lisätty tiedot ensi vuodenvaihteen esitutkintauudistuksesta Eduskunnan kirjastossa laaditaan tietopaketteja, joihin kootaan keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvää aineistoa. Aineistoa kerätään sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta, että eduskuntakäsittelystä. Tietopaketteihin sisällytetään myös hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, sekä tutkimusaineistoa. Lisäksi tietopaketteihin lisätään soveltuvin osin tietoa esim. kansalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kyseiseen hankkeeseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/esitutkintauudistukseen-liittyva-lakihankkeen-tietopaketti/
25.9.2013 Oikeusuutiset

VKSV: Esitutkintayhteistyötä koskeva ohje

Uusi esitutkintalaki astuu voimaan 1.1.2014. Uuden lainsäädännön myötä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välinen yhteistyö rikosasioiden tutkinnassa muuttuu Se lisääntyy määrältään, monipuolistuu muodoiltaan ja painottuu esitutkinnan alkuvaiheisiin. Esitutkintayhteistyöllä pyritään tehostamaan rikosten selvittämistä ja rikosprosessin toimivuutta kokonaisuudessaan. Työryhmän raportti sisältää kattavan analyysin ja käsikirjatyyppisen kuvauksen uuden lain tuomista muutoksista esitutkintayhteistyön kummankin osapuolen näkökulmasta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/vksv-esitutkintayhteistyota-koskeva-ohje/
14.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä

Vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uusiin esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin esitetään täydennyksiä, koska laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 14. maaliskuuta 2013. Samanaikaisesti annettiin poliisilakia koskeva täydentävä hallituksen esitys. Esityksen mukaan laissa korostettaisiin viranomaisen velvollisuutta huolehtia asianosaisen oikeudesta käyttää oikeusavustajaa esitutkinnassa. Lisäksi viranomaisen olisi tiedusteltava…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-esitutkinta-ja-pakkokeinolakeihin-esitetaan-taydennyksia/
23.5.2023 Oikeusuutiset

Entinen valtakunnansyyttäjä huolissaan syyttäjälaitoksen riippumattomuudesta

Matti Kuusimäen artikkeli Edilexissä: Syyttäjistön rooli oikeusvaltioperiaatteiden kestävyyden kannalta Kirjoitus fokusoituu syyttäjistön perustuslaillisen aseman ja lainkäyttäjäroolin tarkasteluun siitä näkökulmasta, että myös syyttäjäntoimen suhteen osana oikeuslaitosta nousisi tulevaisuudessa esiin oikeusvaltion kestävyyttä koettelevia ongelmia. Tarkastelukulma on eteenpäin katsova, eikä syyttäjälaitoksen tähänastista toimintaa käsitellä. – – – Kun katsoo uutisia maista, joissa hamutaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/entinen-valtakunnansyyttaja-huolissaan-syyttajalaitoksen-riippumattomuudesta/
16.5.2023

Reippaita ratkaisuja oikeuden saatavuuteen hallitusneuvottelijat, olkaa hyvät!

Valtioneuvoston viime vuonna antama oikeudenhoidon selonteko (VNS 2022:67) tarkastelee oikeudenhoidon tilaa kokonaisvaltaisesti. Selonteko kuvaa yleisesti tiedossa olevan tilanteen: Suomen oikeusvaltion katsotaan kansainvälistenkin vertailujen mukaan olevan vankalla pohjalla, mutta oikeusprosessien pituus ja oikeudenkäyntien kalleus ovat vakavia ongelmia. Ongelmien vakavuudesta vallitsee alalla laaja yksimielisyys. Koska ne rajoittavat pääsyä oikeuksiin ja tuomioistuimeen, kysymys…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/reippaita-ratkaisuja-oikeuden-saatavuuteen-hallitusneuvottelijat-olkaa-hyvat/
26.4.2023

Podcast: Mitä vakavampi rikos, sitä parempi asianajaja

Millainen on hyvä asianajaja? Miten media vaikuttaa rikosprosesseihin? Tässä jaksossa vieraana on kokenut rikosasianajaja Jussi Sarvikivi. Puhumme avoimesti Jussin uran alkuvaiheista ja nykyarjesta sekä hänen näkemyksistään ja kehitysajatuksistaan liittyen rikosprosessien kestoon ja esitutkintavaiheen kipupisteisiin. Jaksossa keskustellaan muun muassa videonauhoitusten hyödyntämisestä todistelussa ja median vaikutuksesta rikosprosesseihin. Jussi vastaa myös monimutkaiseen yleisökysymykseen…

https://asianajajaliitto.fi/podcast/mita-vakavampi-rikos-sita-parempi-asianajaja/
26.4.2023 Oikeusuutiset

Selvitysmies esittää poliisin rikostiedusteluun tehokkaampia keinoja

Poliisin rikostiedustelun kehittämistarpeita koskeva riippumaton selvitys suosittaa, että lainsäädäntöä tulee uudistaa. Poliisi tarvitsee rikostiedusteluun nykyistä täsmällisempiä keinoja vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä jengirikollisuuden torjumiseksi. Selvityshenkilönä toimi rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Selvityksessä tarkastellaan poliisin rikostiedustelun nykytilaa, lainsäädäntöä ja sen kehittämistarpeita.  Rikostiedustelulla tarkoitetaan poliisin suorittamaa, johdettua ja suunnitelmallista, rikollisuuteen liittyvää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/selvitysmies-esittaa-poliisin-rikostiedusteluun-tehokkaampia-keinoja/
17.4.2023 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) on esittänyt eduskuntaryhmille 24 kysymystä, joihin annettujen vastausten perusteella valitaan hallitusneuvotteluihin kutsuttavat puolueet. Asianajajaliitto on mielellään mahdollisuuksien mukaan mukana rakentamassa tulevan hallitusohjelman keskeisimpiä tulevaisuuden oikeusvaltion peruspilareita. Olemme vastanneet alla kysymyksiin, joiden osalta haluamme osoittaa, että hallitusohjelmassa on tarve myös oikeusvaltion, oikeudenhoidon ja oikeusturvan arvioimiselle. Suomen Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/suomen-asianajajaliiton-vastaukset-hallitustunnustelija-petteri-orpon-kysymyksiin/
23.3.2023 Oikeusuutiset

Lakimuutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Kuluttajaluottojen korkokatto alenee ja luottojen markkinointiin lisää rajoituksia Kuluttajaluottojen sääntely tiukkenee lokakuussa. Korkokatto laskee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisätään korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Enimmäiskorko voi kuitenkin olla enintään 20 prosenttia. Uudistus tuo myös lisää rajoituksia markkinointiin sekä vahvempaa tietoturvaa, sillä luotonottoon ja maksamiseen liittyvien väärinkäytöksien estämiseksi henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus tiukkenee. …

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lakimuutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/