Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.11.2020 Oikeusuutiset

Laskutuspalveluyrityksen perimästä palkkiosta ei tullut suorittaa arvonlisäveroa

KHO:2020:123 Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen myynti – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjyys Osuuskunta oli laskutuspalvelua tuottava yhteisö, jonka kautta työn suorittajat voivat toimia itsenäisesti ja yrittäjämäisesti ilman tarvetta perustaa omaa yritystä. Osuuskunta myi varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittaja vastasi itse oman työnsä myynnistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/laskutuspalveluyrityksen-perimasta-palkkiosta-ei-tullut-suorittaa-arvonlisaveroa/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Konesalipalvelu ei ollut arvonlisäverotuksessa kiinteistön vuokrausta

KHO:2020:110 Arvonlisävero – Kiinteistön vuokraus – Kiinteistöön liittyvä palvelu – Konesalipalvelu – Palvelun myyntimaa – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu A Oy tarjosi asiakkailleen konesalipalvelua. Palvelussa asiakkaan omistamat serverit sijoitettiin yhtiön konesaleihin, jotka oli varustettu tarvittavilla tietoliikenneyhteyksillä ja joissa muun muassa kosteus ja lämpötila oli säädelty palvelemaan servereiden käyttötarkoitusta. Palveluun kuului…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/konesalipalvelu-ei-ollut-arvonlisaverotuksessa-kiinteiston-vuokrausta/
26.9.2020 Oikeusuutiset

Avokonttoritilan vuokraus oheispalveluineen oli arvonlisäverollista, lukollisen toimistohuoneen vuokraus oheispalveluineen oli verotonta

KHO:2020:99 Arvonlisävero – Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen – Työpisteen vuokraus – Lukollisen toimistotilan vuokraus – Oheishyödykkeet – Yhteistoimistopalvelu – Palvelukokonaisuus – Liittymisperiaate A Oy tarjosi yhteistoimistopalveluja, joissa asiakas voi varata käyttöönsä yhden tai useamman joko nimetyn tai nimeämättömän työpisteen avotilassa. Nimeämättömän työpisteen voi varata joko päivä- tai kuukausimaksua vastaan ja nimetyn…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/avokonttoritilan-vuokraus-oheispalveluineen-oli-arvonlisaverollista-lukollisen-toimistohuoneen-vuokraus-oheispalveluineen-oli-verotonta/
10.7.2020 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden ratkaisu epäaidon factoringrahoituksen arvonlisäverokohtelusta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luotonanto Yhtiö myi niin sanottua epäaitoa factoring-palvelua, jossa yhtiön asiakas siirsi yhtiölle myyntisaamisensa ja yhtiö maksoi asiakkaalle siirrettyä myyntisaamista vastaavan summan palvelusta perityllä vastikkeella vähennettynä. Yhtiö peri asiakkailtaan vastikkeena palvelusta saatavan määrään perustuvan prosentuaalisen korvauksen eli provision…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/hallinto-oikeuden-ratkaisu-epaaidon-factoringrahoituksen-arvonlisaverokohtelusta/
4.7.2019 Oikeusuutiset

Muodollisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle myytävä palvelu oli arvonlisäverollista myyntiä

Helsingin HAO: Arvonlisäverotus – Ennakkoratkaisu – Kevytyrittäminen – Laskutuspalvelu – Muodollinen työsuhde X myy varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittaja vastaa itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista ja sopii toimeksiannosta ja sen ehdoista toimeksiantajan eli työn tilaajan kanssa. X laskuttaa työsuorituksesta sovitun hinnan omissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/muodollisessa-tyosuhteessa-olevalle-tyontekijalle-myytava-palvelu-oli-arvonlisaverollista-myyntia/
20.5.2019 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijoiden tulkkaus oikeusaputoimistossa oli arvonlisäverollista palvelua

HelsinginHAO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu – Arvonlisävero Tulkkausyritys oli vaatinut korvattavaksi valtion varoista turvapaikanhakijoiden avustamiseen liittyviä tulkkauskuluja. Tulkkauspalveluja koskevaan laskuun oli sisältynyt myös arvonlisäveron (24 %) osuus. Oikeusaputoimisto oli korvannut tulkkauksesta aiheutuneet kulut ilman arvonlisäveroa, koska tulkattavilla ei ollut kotipaikkaa Euroopan unionin alueella. Tulkkausyrityksen lasku…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/turvapaikanhakijoiden-tulkkaus-oikeusaputoimistossa-oli-arvonlisaverollista-palvelua/
27.4.2019 Oikeusuutiset

Sopimuskokonaisuudessa ei ollut kyse kiinteistön vuokrauksesta, vaan arvonlisäverotuksessa kiinteistön myynnistä

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Kiinteistön vuokraus – Esisopimus kiinteistön kaupasta – Sopimusehdot – Sopimuskokonaisuus – Tavaran vai palvelun myynti Yhtiö oli tehnyt samaa kiinteistöä koskien kahden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen sekä kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen saman sopimusosapuolen kanssa. Asiassa oli ratkaistavana, pidettiinkö järjestelyä kiinteistön vuokrauksena vai myyntinä. Hallinto-oikeus totesi, että sopimuksia,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/sopimuskokonaisuudessa-ei-ollut-kyse-kiinteiston-vuokrauksesta-vaan-arvonlisaverotuksessa-kiinteiston-myynnista/
3.10.2018 Oikeusuutiset

VM: Sähköisten julkaisujen arvonlisäverosta syntyi sopu EU:ssa

EU:n jäsenmaat saavat halutessaan laskea sähköisten julkaisujen arvonlisäveron samalle tasolle kuin painettujen EU-maiden valtiovarainministerit pääsivät asiasta poliittiseen yhteisymmärrykseen talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Luxemburgissa tiistaina 2. lokakuuta. Sähköisiin julkaisuihin sovelletaan nykyisin yleistä arvonlisäverokantaa, joka on Suomessa 24 prosenttia. Painettuihin kirjoihin ja tilattuihin lehtiin Suomi soveltaa alennettua 10 prosentin verokantaa. Tulevaisuudessa jäsenmaat…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/vm-sahkoisten-julkaisujen-arvonlisaverosta-syntyi-sopu-eussa/
24.4.2018 Oikeusuutiset

Saksasta tuodun uuden auton arvonlisävero laskettava hinnasta, johon ei sisälly Saksan arvonlisävero

KHO:2018:56 Arvonlisävero – Uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinta – Veron peruste – Ostolaskuun sisältyvä myyntimaan arvonlisävero – Unionin oikeuden välillinen oikeusvaikutus A oli ostanut Saksasta ja tuonut Suomeen auton, jota arvonlisäverolain yhteisöhankintaa koskevien säännösten mukaan oli pidettävä uutena kuljetusvälineenä. Ajoneuvosta antamansa autoveroilmoituksen yhteydessä A oli esittänyt Tullille ostolaskun, joka oli sisältänyt Saksan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/saksasta-tuodun-uuden-auton-arvonlisavero-laskettava-hinnasta-johon-ei-sisally-saksan-arvonlisavero/
5.12.2017 Oikeusuutiset

VM: Verkkokaupan arvonlisäverotus yksinkertaistuu

EU-maiden valtiovarainministerit sopivat tiistaina 5. joulukuuta verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistamisesta. Uudistus yksinkertaistaa arvonlisäverojen maksamista eri EU-maihin Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajenee muiden palvelujen myyntiin sekä EU:n sisäiseen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan. Myyjät voivat jatkossa maksaa arvonlisäverot keskitetysti kaikkiin EU-maihin yhden sähköisen järjestelmän kautta. Pienten tavaralähetysten tuontiverovapaus poistuu, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/vm-verkkokaupan-arvonlisaverotus-yksinkertaistuu/