Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.12.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1. tammikuuta

Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Virastolle siirtyy pääosa niistä keskushallintotehtävistä, joita tällä hetkellä hoidetaan oikeusministeriössä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lujittaa tuomioistuinten riippumattomuutta. Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia koko tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto on itsenäinen keskusvirasto, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Tuomioistuinviraston ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/tuomioistuinvirasto-aloittaa-toimintansa-1-tammikuuta/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuinviraston osastojen johtajiksi Tiina Kukkonen-Suvivuo, Pasi Kumpula ja Raimo Ahola

Tuomioistuinviraston johtokunta on päättänyt nimittää Tiina Kukkonen-Suvivuon hallinto-osaston johtajaksi, Pasi Kumpulan kehitysosaston johtajaksi ja Raimo Aholan talousosaston johtajaksi 1.1.2020 alkaen. Valtiotieteiden maisteri Tiina Kukkonen-Suvivuo toimii HAUS kehittämiskeskus Oy:n asiakkuusjohtajana. Hän on ollut virkavapaalla henkilöstö- ja hallintojohtajan tehtävästään sisäministeriössä vuodesta 2017 lähtien. Aiemmin hän on ollut johtajana HAUS:ssa, henkilöstöpäällikkönä sisäministeriössä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/tuomioistuinviraston-osastojen-johtajiksi-tiina-kukkonen-suvivuo-pasi-kumpula-ja-raimo-ahola/
20.6.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuinviraston ylijohtajaksi Riku Jaakkola

Tuomioistuinviraston ylijohtajaksi on nimitetty oikeustieteiden kandidaatti, varatuomari Riku Jaakkola. Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavan Tuomioistuinviraston ylijohtajan virka on viisivuotinen. Jaakkolan toimikausi alkaa 1. tammikuuta, mutta hän aloittaa Tuomioistuinvirastoa valmistelevissa tehtävissä oikeusministeriössä kuitenkin jo aiemmin. Jaakkola on vuodesta 2015 toiminut Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannina. Aikaisemmalla työurallaan Jaakkola on toiminut muun muassa käräjätuomarina…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/tuomioistuinviraston-ylijohtajaksi-riku-jaakkola/
4.4.2019 Oikeusuutiset

Uudelle Tuomioistuinvirastolle johtokunta

Kahdeksanjäseninen johtokunta käyttää Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa. Vuoden 2020 alusta toimintansa aloittava uusi Tuomioistuinvirasto on saanut johtokunnan. Valtioneuvosto asetti johtokunnan tänään nyt alkavalle viisivuotiskaudelle. Johtokunnan asettaminen on keskeinen toimenpide Tuomioistuinviraston aloituksen valmistelussa, sillä johtokunta muun muassa valitsee ylijohtajan ja vahvistaa viraston työjärjestyksen. Viraston käytännön toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja. Johtokunnan jäsenet ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/uudelle-tuomioistuinvirastolle-johtokunta/
22.2.2019 Oikeusuutiset

Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa vuonna 2020

Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta ja käytännön toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja. Tuomioistuinten riippumattomuutta lujittava Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa vuonna 2020. . Virastolle siirtyy suurin osa tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavista keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinviraston tehtävänä on huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/uusi-tuomioistuinvirasto-aloittaa-vuonna-2020/
16.1.2019 Oikeusuutiset

Tuomioistuinviraston johtokuntaan ei tule asianajajajäsentä

Lakivaliokunnan mietintö tuomioistuinvirastosta valmistui. Valiokunta esittää virastolle esitystä suurempaa toimivaltaa tuomioistuinten virkoihin liittyen. … Lakivaliokunta on tässä yhteydessä harkinnut myös asianajajan kuulumista Tuomioistuinviraston johtokuntaan. Hallituksen esitykseen ei sisälly tätä koskevaa ehdotusta (HE, s. 24—25), mutta viraston perustamista pohtinut toimikunta on tätä ehdottanut (Oikeusministeriö. Mietintöjä ja lausuntoja 23/2017). Asianajajan kuulumiselle viraston…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tuomioistuinviraston-johtokuntaan-ei-tule-asianajajajasenta/
20.9.2018 Oikeusuutiset

Hallitus antoi esityksen Tuomioistuinvirastosta

Asia oli jäänyt jo kahdesti pöydälle aiemmissa Valtioneuvoston istunnoissa. Johtokuntaan ei esitetä asianajajajäsentä. Keskushallinnon erottaminen ministeriöstä ja tehtävien siirtäminen itsenäiselle Tuomioistuinvirastolle korostaisi esityksen mukaan tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta sekä edistäisi tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Samalla oikeusministeriö pystyisi nykyistä vahvemmin keskittymään sen valtioneuvostotason tehtäviin eli tuomioistuinlaitoksen strategiseen ja taloudelliseen ohjaukseen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/hallitus-antoi-esityksen-tuomioistuinvirastosta/
4.9.2018 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

Virasto aloittaa toimintansa vuonna 2020 Asiantuntijatoimikunta selvitti viraston toimintakyvyn kannalta parasta sijaintia vuonna 2017 ja piti selvästi parhaana pääkaupunkiseutua. Ministeri Häkkänen käynnisti uudet selvitykset sijaintipaikasta vuonna 2018. Näissä selvityksissä parhaaksi sijaintipaikaksi nousi Vantaa. Tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi ilmaisi kiinnostuksensa yli kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea.  – Tuomioistuinvirastolla rakennetaan vielä vahvempi palomuuri poliitikkojen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/tuomioistuinvirasto-sijoitetaan-vantaalle/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta

Dnro 34/2018   Lausuntopyyntönne: OM 20/021/2017, 18.5.2018   TUOMIOISTUINVIRASTON PERUSTAMINEN   Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ’Asianajajaliitto’) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.   Asianajajaliitto pitää tuomioistuinviraston perustamista tärkeänä ja hyvänä hankkeena. Lausunnossamme vastaamme tarkemmin esitettyihin kysymyksiin siltä osin kuin Asianajajaliitolla on niistä lausuttavaa.     1.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-tuomioistuinviraston-perustamisesta-2/