Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.2.2016 Oikeusuutiset

Tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti käyttöön vaihtoehtoina tutkintavankeudelle

Vaihtoehtojen etsimisen taustalla on mm. tarve vähentää tutkintavankiloiden tilanahtautta. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa juuri valmistuneessa mietinnössään, että tutkintavankeuden vaihtoehtoina otettaisiin käyttöön tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti.  Tutkintavankeudella tarkoitetaan aikaa, jonka rikoksesta epäilty on vangittuna rikoksen johdosta ennen tuomiota ja sen täytäntöönpanoa. Tutkintavankeuden tarkoituksena on ennen kaikkea turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely ja rangaistusten…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/tehostettu-matkustuskielto-ja-tutkinta-aresti-kayttoon-vaihtoehtoina-tutkintavankeudelle/
27.10.2015 Oikeusuutiset

OM: Vankilaverkosto säilytetään nykyisellään

Oikeusministeriö on päättänyt, että vankilaverkosto säilytetään nykyisellään ja vankiloiden toimintaedellytykset turvataan Päätös on linjassa hallitusneuvottelussa sovitun kanssa. Koko hallitus on ratkaisun takana, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Ratkaisu huomioidaan valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2017-2020. Päätös tarkoittaa noin 8 miljoonan euron lisäystä Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioon vuoteen 2019 mennessä. – Kyse on valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/om-vankilaverkosto-sailytetaan-nykyisellaan/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2016

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 903 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahataso on 18 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Määrärahatason kasvu johtuu hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Oikeusministeriön hallinnonalan osuus lisämäärärahasta on 19 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa kohdistetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/oikeusministerion-ehdotus-valtion-talousarvioon-2016/
10.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä toukokuun alusta

Vankeutta ja tutkintavankeutta koskevat säännökset täsmentyvät toukokuun alusta. Uudet säännökset koskevat erityisesti vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Myös ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä lakiin tulee tarkat säännökset Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutokset huomenna 10. huhtikuuta tulemaan voimaan 1.5.2015. Sähköpostin ja internetin käyttö vankilan valvonnassa Matkapuhelimen, internetin ja sähköpostin käytöstä ja edellytyksistä sekä sähköisen viestinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-vankeuslakiin-lukuisia-tasmennyksia-toukokuun-alusta/
1.7.2014 Oikeusuutiset

Valvontarangaistukseen tuomittua on kuultava kun harkitaan toimia rangaistuksen suorittamisen epäillyn laiminlyönnin johdosta

RHO:2014:2 Valvontarangaistuksen muuntaminen vankeudeksi Kuuleminen Tiedoksianto Valvontarangaistuksesta annetun lain 19 §:n mukaan jos tuomittu ei aloita rangaistuksen suorittamista, Rikosseuraamuslaitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lain 25 §:n 1 momentin mukaan Rikosseuraamuslaitoksen on 19 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa viipymättä laadittava asiasta selvitys syyttäjälle. Selvitystä laadittaessa tuomitulle on annettava tilaisuus tulla…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/valvontarangaistukseen-tuomittua-on-kuultava-kun-harkitaan-toimia-rangaistuksen-suorittamisen-epaillyn-laiminlyonnin-johdosta/
23.5.2014 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa

Valtioneuvosto on antanut 22.5 eduskunnalle hallituksen esityksen todistajansuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Todistajansuojeluohjelman aloittaminen merkitsee yleensä suojeltavan henkilön sijoittamista uudelle asuinpaikkakunnalle peitehenkilöllisyyden turvin. Kyse on suuresta elämänmuutoksesta, joten ohjelmaa ei tulisi aloittaa kevyin perustein. Ennen todistajansuojeluohjelman aloittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/sm-todistajansuojeluohjelma-on-aarimmainen-keino-suojella-rikosprosessin-todistajaa/
12.3.2014 Oikeusuutiset

YLE: Vankiloiden säästöissä väläytetään takuita vaihtoehtona

Vankiloiden 200 työntekijän raju vähennys ei riitä kulukuriin. Oikeusministeriön toimikunta pohtii lisäsäästökeinoina muun muassa sitä, että tutkintavankeudessa istumisen sijaan epäilty maksaisi takuut Rikosseuraamuslaitos säästää ja vähentää vankiloista lähes 200 työntekijää. Noin 16 prosentin raju henkilöstövähennys heikentää vankeinhoitoa jopa riskeihin asti, arvioi Rikosseuraamuslaitos. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on huolissaan, miten kovakourainen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/yle-vankiloiden-saastoissa-valaytetaan-takuita-vaihtoehtona/
14.10.2013 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma vakiinnuttaa paikkansa pian myös Suomessa

Sisäasiainministeriössä on valmisteltu luonnos todistajansuojeluohjelmaa koskevaksi laiksi. Hallituksen esitys lähtee nyt lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Keskusrikospoliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta. Keskusrikospoliisi toimisi tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Laissa säänneltäisiin toiminnan yleisistä reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset toimenpiteet arvioitaisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/sm-todistajansuojeluohjelma-vakiinnuttaa-paikkansa-pian-myos-suomessa/
21.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää yhdyskuntaseuraamuksia. Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle maaliskuussa 2012 Toimikunta ehdotti, että yhdyskuntaseuraamuksista säädettäisiin yksi, yhtenäinen laki. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa korostettaisiin tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämistä ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämistä. Yhdyskuntaseuraamusten määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien arviointi- ja lausuntotoimintaa selkiinnytettäisiin. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon sisältyvien toimintojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-yhdyskuntaseuraamuksia-koskevan-lainsaadannon-kokonaisuudistus/
6.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä: Tuomioiden täytäntöönpanon aloittaminen Rikosseuraamuslaitoksen hoidettavaksi

Työryhmä ehdottaa, että vankeusrangaistusten sekä yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluvien yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirrettäisiin ulosottolaitokselta Rikosseuraamuslaitokselle Kun yksi viranomainen hoitaisi kaikki rangaistusten suorittamisen aloittamiseen liittyvät asiat, täytäntöönpanoprosessi yksinkertaistuisi ja nopeutuisi. Osa nykyisistä työvaiheista poistuisi ja vältyttäisiin kahden eri viranomaisen tekemältä osin päällekkäiseltä työltä. Uudessa menettelyssä Rikosseuraamuslaitos haastattelisi tuomitut vapaudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-tyoryhma-tuomioiden-taytantoonpanon-aloittaminen-rikosseuraamuslaitoksen-hoidettavaksi/