Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.7.2014 Oikeusuutiset

Työnantaja sai kohdentaa muutostuirvaohjelman kaikkein heikommassa asemassa olevin irtisanottuihin

KKO:2014:47 Työsopimus – Syrjintä Työnantaja oli osana muutosturvaohjelmaa sitoutunut maksamaan irtisanotuille tukea työllistymistä tai toimeentuloa varten. P, joka oli oikeutettu ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäiviin 65 vuoden ikään saakka, ei ollut saanut tukea. Työnantajan mukaan tuki oli tarkoitettu vain kaikkein heikoimpaan asemaan joutuville irtisanotuille työntekijöille ja tuen kohdentaminen heille oli toteuttanut irtisanottujen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/tyonantaja-sai-kohdentaa-muutostuirvaohjelman-kaikkein-heikommassa-asemassa-olevin-irtisanottuihin/
14.4.2014 Oikeusuutiset

Vähemmistövaltuutettu: Syrjintä arkea Suomen romaneille – lähes 70 % kokenut syrjintää viimeisen vuoden aikana

Suomen romanit kokevat runsaasti syrjintää kaikilla elämänalueilla. Tämä käy ilmi vähemmistövaltuutetun selvityksestä Erilaisena arjessa – selvitys romanien syrjintäkokemuksista Vähemmistövaltuutetun mukaan selvitys osoittaa, että yksittäisiin, arjessa tapahtuviin syrjintätilanteisiin pitää puuttua aikaisempaa tehokkaammin. Poliittisten ohjelmien toimenpiteet pitää konkretisoida entistä paremmin ja viedä paikallis- ja yksilötasolle. Yhteensä 68,7 prosenttia selvitystä varten haastatelluista vastaajista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/vahemmistovaltuutettu-syrjinta-arkea-suomen-romaneille-lahes-70-kokenut-syrjintaa-viimeisen-vuoden-aikana/
3.4.2014 Oikeusuutiset

OM: Hallitus tehostaa suojaa syrjintää vastaan

Hallitus antoi 3. huhtikuuta eduskunnalle esityksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen Syrjityksi tulleiden oikeussuojaa parannettaisiin ja velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennettaisiin. Esitykseen sisältyy muutoksia myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin eli tasa-arvolakiin. Uusi yhdenvertaisuuslaki Uusi laki antaisi nykyistä laajempaa suojaa syrjinnältä. Lakia sovellettaisiin julkisen toiminnan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/om-hallitus-tehostaa-suojaa-syrjintaa-vastaan/
10.3.2014 Oikeusuutiset

Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella sijoitusasunnon vuokraamisessa

Vähemmistövaltuutettu pyysi syrjintälautakuntaa tutkimaan onko yhdenvertaisuuslain 6 §:ssä säädettyä syrjinnän kieltoa rikottu kun A oli jättänyt vuokraamatta asunnon B:lle hänen romanitaustastaan johtuen A oli tarjonnut omistamaansa asuntoa yleisölle vuokrattavaksi. A oli asunut asunnon vuokralle tarjoamisen aikaan ja asui edelleenkin toisessa omistamassaan asunnossa muualla. Syrjintälautakunta katsoi asunnon vuokrauksen tarkoituksena olleen tuoton…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/syrjintalautakunta-kielsi-syrjinnan-etnisen-alkuperan-perusteella-sijoitusasunnon-vuokraamisessa/
22.10.2013 Oikeusuutiset

Vähemmistövaltuutettu tehnyt tutkintapyynnön poliisille Silminnäkijä-ohjelman tapahtumista

Vähemmistövaltuutettu on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Yle:n 17.10.2013 esittämän Silminnäkijä-ohjelman syrjintätapauksista Ohjelmassa testiryhmän maahanmuuttajataustaisen jäsenen kokema kohtelu muun muassa työnhaussa ja ravintolan ovella herättävät epäilyjä etnisestä syrjinnästä. Silminnäkijä-ohjelmassa selvitettiin, miten etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä kohdellaan arjen eri tilanteissa. Testiryhmä koostui kolmesta suomalaisesta, joista yhdellä oli suomalainen tausta, toisella venäläinen ja kolmannella…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/vahemmistovaltuutettu-tehnyt-tutkintapyynnon-poliisille-silminnakija-ohjelman-tapahtumista/
29.9.2013 Oikeusuutiset

Yhdistyksen jäsenen erottamista koskeva päätös kumottiin

HelHO:2013:28 Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen – yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukainen syrjintä Kysymys siitä, oliko yhdistyksen johtokunnan tekemä ja jäsenkokouksen vahvistama päätös kantajan erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä katsottava pätemättömäksi. Kysymys myös siitä, olivatko yhdistys ja ammattiliitto kantajaan kohdistamallaan menettelyllä syyllistyneet yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaiseen syrjintään ja oliko kantaja oikeutettu yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/yhdistyksen-jasenen-erottamista-koskeva-paatos-kumottiin/
21.8.2013 Oikeusuutiset

Yle.fi: Homojen oikeudet ottavat Euroopassa askelia eteen- ja taaksepäin

Homoseksuaalisuuden vastaisen lainsäädäädännön kiristyminen Venäjällä ja homojen syrjintä puhuttavat Euroopassa, mutta samaan aikaan homoparien oikeus avioliittoon on ottanut aimo harppauksen eteenpäin EU-maissa homojen rekisteröidyt parisuhteet ovat jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Samaan aikaan, kun Venäjä rajoittaa homoseksuaalien oikeuksia ja Itä-Euroopasta kantautuu muutenkin tietoja homojen vastaisten asenteiden kovenemisesta, toisaalla Euroopassa homojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/yle-fi-homojen-oikeudet-ottavat-euroopassa-askelia-eteen-ja-taaksepain/
25.3.2013 Oikeusuutiset

Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa

Hakija vaati häneen pankkipalveluissa kohdistuneen syrjinnän kieltämistä ja uhkasakon asettamista Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, koska pankki ei ollut hyväksynyt hänen ranskalaista henkilöllisyystodistustaan henkilöllisyyden osoittamiseksi Syrjintälautakunta katsoi hakijan esittäneen yksityiskohtaisen ja uskottavan kuvauksen menettelystä, jonka perusteella hakija katsoi tulleensa syrjityksi pankkipalveluiden saamisessa, ja jonka perusteella oli syntynyt syrjintäolettama. Syrjintälautakunta katsoi pankin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/syrjintalautakunta-kielsi-syrjinnan-etnisen-alkuperan-perusteella-pankkipalveluissa-2/
19.3.2013 Oikeusuutiset

KHO kumosi poliittisen virkanimityksen tasa-arvolain vastaisena

Kunnallisasia – Virkavaali – Kehittämisjohtaja – Tasa-arvo – Syrjintä – Sukupuoli – Poliittinen toiminta Maakunnan liiton hallitus oli valinnut kehittämisjohtajan virkaan kolmesta kärkihakijasta miespuolisen V:n. Päätöksestä oli valittanut kaksi poliittisesti sitoutumatonta naispuolista kärkihakijaa katsoen, että virka oli täytetty puoluepoliittisin perustein ja että päätös oli myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/kho-kumosi-poliittisen-virkanimityksen-tasa-arvolain-vastaisena/
15.2.2013 Oikeusuutiset

KKO: Eri työehtosopimusten piiriin kuuluneiden, samaa työtä tehneiden työntekijöiden palkkaerot eivät olleet syrjiviä

Korkein oikeus antoi kaksi ennakkopäätöstä eri työehtosopimusten aiheutamista palkkaeroista kunnallisalalla Korkeimman oikeuden (KKO) tänään antaman ratkaisun mukaan Paraisten kaupunki ei rikkonut syrjinnän kieltoa, kun se maksoi samaa työtä tehneille mutta eri työehtosopimusten piiriin kuuluneille työntekijöilleen erisuuruista palkkaa. Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellytti kuitenkin palkkaerojen tasoittamista kohtuullisessa ajassa. Kaupunki oli noudattanut sosiaali-…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/kko-eri-tyoehtosopimusten-piiriin-kuuluneiden-samaa-tyota-tehneiden-tyontekijoiden-palkkaerot-eivat-olleet-syrjivia/