Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.10.2014 Oikeusuutiset

EIT keskeytti Bulgarian vankilaoloja koskevien valitusten käsittelyn pilottitapauksen käsittelyn ajaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on keskeyttänyt toistaiseksi muiden kuin Neshkov and Others v. Bulgaria -valituksen käsittelyn Bulgariaa vastaan. Valituksissa on kyse Bulgarian vankilaoloista. EIT tiedotti asiasta tänään ja totesi tiedotteessaan, että vireillä on noin 20 muuta valitusta Bulgariaa vastaan, joissa on kyse vastaavanlaisista kysymyksistä kuin Neshkov and Others -tapauksessa. Pilottivalitusjärjestelmä otettiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/eit-keskeytti-bulgarian-vankilaoloja-koskevien-valitusten-kasittelyn-pilottitapauksen-kasittelyn-ajaksi/
16.10.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta huolissaan oikeuslaitoksen määrärahoista

Perustuslakivaliokunta on arvioinut valtion talousarvioehdotusta oikeusministeriön hallinnonalan osalta ja kiinnittänyt erityistä huomiota oikeusturvan toteutumiseen ja oikeusvaltion ydintoimintojen turvaamiseen. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/perustuslakivaliokunta-huolissaan-oikeuslaitoksen-maararahoista/
14.10.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Tuomareiden työuupumus kertoo oikeuslaitoksen rahapulasta

Yleisradion 8.10 julkaisemassa tuomarikyselyssä tuomarit kertovat muun muassa työuupumuksestaan ja antavat palautetta oikeudenkäyntiavustajien ammattitaidosta Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilanderin mielestä kyselyn tuloksiin on suhtauduttava vakavasti. ”Tuomareiden työuupumus ja kokemus siitä, että eivät riittävästi ehdi perehtyä läheskään kaikkiin juttuihin kertovat oikeuslaitoksen liian kireälle vedetystä rahoitustilanteesta.” ”Meillä Suomessa panostukset oikeuslaitokseen ovat esimerkiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/lakimiesliitto-tuomareiden-tyouupumus-kertoo-oikeuslaitoksen-rahapulasta/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. ”Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto. Oikeusministeriö oli esittänyt valtiovarainministeriölle 2 miljoonan ja 4 miljoonan euron lisäyksiä tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta saikin vastaukseksi uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/lakimiesliitto-budjettiehdotuksen-oikeuslaitossaastot-taysin-vastuuttomia/
13.2.2014 Oikeusuutiset

OM:Hovioikeuksien vuodessa 2011 käytössä olleeseen jatkokäsittelylupajärjestelmään ehdotetaan laajennusta

Kaikki riita- ja hakemusasiat sekä suuri osa rikosasioista otettaisiin jatkokäsittelyluvan piiriin. Uudistus selkeyttäisi lupajärjestelmää ja edistäisi sitä, että oikeudenkäynnin painopiste on käräjäoikeudessa Jatkokäsittelylupajärjestelmä merkitsee, että kaikista käräjäoikeuden päätöksistä voi valittaa edelleen hovioikeuteen, mutta hovioikeus ottaa täystutkintaan vain ne asiat, joille se on myöntänyt jatkokäsittelyluvan. Työryhmä ehdottaa, että kaikkien riita- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/omhovioikeuksien-vuodessa-2011-kaytossa-olleeseen-jatkokasittelylupajarjestelmaan-ehdotetaan-laajennusta/
13.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Neuvottelukunta ehdottaa: Uudistamisohjelmalla tehokkuutta oikeudenhoitoon

Koska perus- ja ihmisoikeuksien edellyttämä oikeusturva on jatkossa tuotettava nykyistä vähemmillä kokonaiskustannuksilla, oikeudenhoidon tehokkuutta on parannettava Näin arvioi oikeusministeriön asettama neuvottelukunta, jossa jäseninä on ollut oikeudenhoidon eri sektoreista vastaavaa ylintä johtoa ja joka luovutti tänään ehdotuksensa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.   ”Neuvottelukunnassa totesimme, etteivät tehokkuus ja oikeusturva ole vastakohtia. Vaikka jäsenillä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-neuvottelukunta-ehdottaa-uudistamisohjelmalla-tehokkuutta-oikeudenhoitoon/