Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.3.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU-kansalaisuudesta ja syrjinnän kiellosta

Sijoittautumisvapaus – Kansalaisuus – SEUT 18, SEUT 21, SEUT 49 ja SEUT 165 artikla – Kansalaisuuteen perustuva syrjintä – Sääntö, jonka mukaan vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneella unionin kansalaisella ei ole oikeutta osallistua kansallisiin yleisurheilumestaruuskilpailuihin yli 35-vuotiaiden sarjassa yhdenvertaisena kyseisen jäsenvaltion kansalaisten kanssa – Mahdollisuus osallistua ”ilman sijoitusta”, mikä estää ulkomaalaisten sijoittumisen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eu-kansalaisuudesta-ja-syrjinnan-kiellosta/
30.6.2015 Oikeusuutiset

Ihmisoikeusliitto: Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosiraportti julkaistu

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n vuosiraportti peräänkuuluttaa laillisten maahantulokeinojen lisäämistä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille FRA:n mukaan Välimereltä pelastettujen tai pidätettyjen määrä on nelinkertaistunut samalla kun siirtolaisten kohtelu joidenkin jäsenmaiden rajoilla on muuttunut huonommaksi. Raportissaan perusoikeusvirasto nostaa esille myös etnisten vähemmistöjen kohtaaman syrjinnän Euroopassa. Syrjintä näkyy niin työllistymisessä, koulutuksessa kuin asumisessakin.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/ihmisoikeusliitto-euroopan-unionin-perusoikeusviraston-fra-vuosiraportti-julkaistu/
26.3.2015 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 883/2004 – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Toisen jäsenvaltion alueella oleskelevat unionin kansalaiset, joilla ei ole enää työntekijän asemaa – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa säädetään erityisten maksuihin perustumattomien rahaetuuksien epäämisestä näiltä henkilöiltä Eu-kansalaiselta, joka matkustaa työnhakuun sellaiseen jäsenvaltioon, minkä kansalainen tämä ei ole voidaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-3/
12.3.2015 Oikeusuutiset

Väitös Itä-Suomen yliopistolla työoikeuden alalta

Työsyrjintädirektiivin häirintäkiellon toimeenpanossa kansalliset ratkaisut ovat erilaisia Häirintä työelämässä on vakava ongelma, joka vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen, ja aiheuttaa sitä kautta monenlaisia kustannuksia yhteiskunnalle. Hallintotieteiden maisteri, filosofian maisteri Birgitta Lundströmin Itä-Suomen yliopistossa 6.3 tarkastettu väitöstutkimus osoittaa, että Euroopan unionin työsyrjintädirektiivin täytäntöönpanossa on erilaisia kansallisia ratkaisuja. Yleisimmin häirintä syrjintämuotona kielletään…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/vaitos-ita-suomen-yliopistolla-tyooikeuden-alalta/
19.2.2015 Oikeusuutiset

Sotainvalideja syrjittiin kun eivät saa vapaasti luovuttaa kesämajojaan

KHO:2015:25 Kunnallisasia – Maanvuokrasopimuksen solmiminen – Harkinnanvarainen viranomaistoiminta – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Sotainvalidiasema – Muuhun asemaan perustuva syrjintä – Hyväksyttävä peruste Helsingin kaupungilla oli Lauttasaaressa kesämaja-alueita. Kaupunginhallitus oli päättänyt, että sotainvalidien kesämaja-alueella olevien majanpaikkojen pito rajoitetaan helsinkiläisille sotainvalideille ja heidän leskillensä ja että vuokraoikeuden voi luovuttaa vain toiselle sotainvalidille…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/sotainvalideja-syrjittiin-kun-eivat-saa-vapaasti-luovuttaa-kesamajojaan/
30.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Uusi yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva sääntely uudistui, kun uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 – Kyse on pitkään valmistellun uudistuksen voimaantulosta. Uuden lain tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Laki parantaa syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajentaa velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta, tiivistää oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Uuden lain myötä vähemmistövaltuutetusta tulee syrjintä-asioita…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-uusi-yhdenvertaisuuslaki/
18.12.2014 Oikeusuutiset

SM: Yhdenvertaisuuslaki muuttumassa vuodenvaihteessa

Yhdenvertaisuuslain muutos on hyväksytty eduskunnassa 16.12.2014. Tarkoitus on, että laki tulee vahvistettavaksi vielä ennen vuodenvaihdetta ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan heti vuoden alusta Muutos tarkoittaa sisäministeriön osalta sitä, että vähemmistövaltuutettu ja syrjintälautakunta siirtyvät oikeusministeriön hallinnonalalle. Samalla ministeriön oikeusyksikön yhdenvertaisuuden vastuualue ja etnisten suhteiden neuvottelukunta siirtyvät oikeusministeriöön. Vähemmistövaltuutetusta yhdenvertaisuusvaltuutettu Uuden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/sm-yhdenvertaisuuslaki-muuttumassa-vuodenvaihteessa/
14.11.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Ikään perustuvan syrjinnän kiellosta ja yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 21 artikla – Direktiivi 2000/78/EY – 2 artiklan 2 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohta – Ikään perustuva syrjintä – Kansallinen säännös – Paikallispoliisin poliisimiesten työhönottoperuste – Enimmäisiän vahvistaminen 30 vuoteen –…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-ikaan-perustuvan-syrjinnan-kiellosta-ja-yhdenvertaisesta-kohtelusta-tyoelamassa/
22.7.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siitä, kattaako ”vamman” käsite liikalihavuuden

Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Syrjintä vammaisuuden perusteella – Kysymys siitä, sisältävätkö unionin perusoikeudet sellaisen yleisen syrjintää työmarkkinoilla koskevan kiellon, joka kattaa syrjinnän lihavuuden perusteella – Unionin perusoikeuskirjan soveltamisala – Kysymys siitä, voiko lihavuus merkitä direktiivin 2000/78 1 artiklassa tarkoitettua ˮvammaisuuttaˮ Lihavuus on kasvava ongelma nyky-yhteiskunnassa. Nyt käsiteltävällä ennakkoratkaisupyynnöllä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-siita-kattaako-vamman-kasite-liikalihavuuden/
22.7.2014 Oikeusuutiset

Syrjintälautakunta kielsi syrjinnän etnisen alkuperän perusteella pankkipalveluissa

Vähemmistövaltuutettu pyysi Syrjintälautakuntaa tutkimaan oliko A:ta syrjitty pankkipalveluissa ja asettamaan uhkasakon S-Pankki Oy:lle, koska pankki ei ollut hyväksynyt A:n virolaista passia henkilöllisyyden osoittamiseksi Hakijan esittämän selvityksen mukaan A:lle ei ollut myönnetty verkkopankkitunnuksia, koska pankki ei ollut hyväksynyt hänen virolaista passiaan tunnistamisasiakirjaksi. Tällä perusteella syrjintälautakunta katsoi, että syrjintäolettama oli syntynyt. Syrjintälautakunta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/syrjintalautakunta-kielsi-syrjinnan-etnisen-alkuperan-perusteella-pankkipalveluissa/