Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.2.2019 Oikeusuutiset

Pikavippiin liittynyt maksullinen takaus todettiin viran puolesta ehdoiltaan kohtuuttomaksi ja selvästi perusteettomaksi

KKO:2019:8 Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Euroopan unionin oikeus S oli ottanut R Oy:ltä 30 euron pienlainan, jonka saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainansaajan hankkima henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. S oli valinnut takaajaksi A Oy:n, jonka palvelu edellytti B Oy:n maksullisen tekstiviestipalvelun käyttämistä. A Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/pikavippiin-liittynyt-maksullinen-takaus-todettiin-viran-puolesta-ehdoiltaan-kohtuuttomaksi-ja-selvasti-perusteettomaksi/
15.1.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kuluttajansuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 1999/44/EY – Kulutustavaroiden myynti – Kuluttajan oikeudet – Toimitetun tavaran sopimuksenvastaisuus – Tavaran saattaminen sopimuksen mukaiseksi jälkikäteen – Myyjän velvollisuudet – Sen paikan määrittäminen, jonne tavara on toimitettava saataville sen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi (myöhemmän suorituksen paikka) – Ilmaisun ”aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa” merkitys – Korjata…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-kuluttajansuojaa-koskevassa-asiassa/
28.12.2018 Lausunnot

Lausunto positiivisia luottotietoja koskevasta järjestelmästä

Dnro 69/2018 Lausuntopyyntönne: OM 13/014/2017, 19.9.2018 LAUSUNTO POSITIIVISIA LUOTTOTIETOJA KOSKEVAN JÄRJESTELMÄN EDELLYTYKSIÄ KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa otsikossa mainitusta selvityksestä. Asianajajaliitto katsoo, ettei positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän säätämiselle ole esitetyssä muodossaan edellytyksiä. Sitovaan ja tiukkaan kontrolliin perustuvasta laintasoisesta sääntelystä aiheutuisi todennäköisesti enemmän haittoja kuin hyötyjä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/lausunto-positiivisia-luottotietoja-koskevasta-jarjestelmasta/
10.8.2018 Lausunnot

Lausunto kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta

Dnro 44/2018    Lausuntopyyntönne: VN/900/2018, 25.6.2018   KULUTTAJALUOTTOIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN     Yleistä   Yleiset huomionne esityksestä?   Esitys on lähtökohtaisesti kannatettava jäljempänä ilmenevin täsmennyksin.       Esityksen yleisperustelut   Huomionne esityksen yleisperusteluista?   Perustelut ovat parantuneet merkittävästi verrattuna arviomuistioon 17.12.2017. Tähän on saattanut vaikuttaa lausuntokierroksella annettu kritiikki,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-kuluttajaluottoihin-liittyvan-lainsaadannon-uudistamisesta/
25.7.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista jne.

Dnro 41/2017 Lausuntopyyntönne: TEM/1170/03.01.01/2017, 14.6.2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAEIKSI MATKAPALVELUYHDISTELMIEN TARJOAJISTA, MATKAPALVELUYHDISTELMIEN TARJOAJAN VALVONTA- JA MAKSUKYVYTTÖMYYSSUOJAMAKSUSTA SEKÄ HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Vastaus lausuntopyyntöön asiassa TEM/1170/03.01.01/2017 Suomen Asianajajaliitto on arvioinut ehdotusta ensisijaisesti kuluttajansuojan näkökulmasta. Liitto puoltaa esitystä jäljempänä ilmenevin täsmennyksin. Ehdotetun matkapalveluyhdistelmien tarjoamisesta annetun lain 12.4 §:ään tulisi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-matkapalveluyhdistelmien-tarjoajista-jne/
6.6.2017 Lausunnot

Lausunto matkapakettityöryhmän mietinnöstä

Dnro 21/2017 Lausuntopyyntönne: OM 1/471/2016 MATKAPAKETTITYÖRYHMÄN MIETINTÖ Matkapakettityöryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmistä, joka koskisi matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä. Laki korvaisi voimassaolevan valmismatkalain (1079/1994). Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia kuluttajansuojalakiin (38/1978). Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön uuden matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun direktiivin (EU) 2015/2302 säännökset lukuunottamatta elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyyssuojaa koskevia säännöksiä,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-matkapakettityoryhman-mietinnosta/
15.9.2015 Oikeusuutiset

KKO 2015:60: Perintäyhtiön vaatimus pikaluoton kohtuuttomasta viivästyskorosta hylättiin

Kuluttajasopimuksen kohtuuttomuus arvioitava viran puolesta Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan tuomiolla pitänyt ennallaan hovioikeuden tuomion, jolla hylättiin perintäyhtiön vaatimus 2000 euron luotolle maksettavasta 118,80 prosentin viivästyskorosta. Lahtelaismies oli tehnyt pikaluottoja myöntävän yrityksen kanssa internetissä sopimuksen 2000 euron luotosta. Vakioehtojen mukaan luoton nimellinen vuosikorko oli ollut 118,80 prosenttia. Miehen jätettyä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/kko-201560-perintayhtion-vaatimus-pikaluoton-kohtuuttomasta-viivastyskorosta-hylattiin/
6.7.2015 Oikeusuutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viestintäpalveluiden kuluttajansuoja paranee 1.7.2015

Tietoyhteiskuntakaari, johon on koottu keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset, tuli pääosin voimaan vuoden 2015 alussa. Kuluttajansuojaa koskevat muutokset tulivat kuitenkin voimaan 1.7.2015 Näistä muutoksista tärkeimpien joukossa on teleyrityksen ja myyjän tai palveluntarjoajan yhteisvastuuta koskeva säännös. Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteena on varmistaa, että kansalaisille on tarjolla koko maassa kohtuullisin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/kilpailu-ja-kuluttajavirasto-viestintapalveluiden-kuluttajansuoja-paranee-1-7-2015/
31.3.2015 Oikeusuutiset

Ilmalämpöpumpussa oli virhe, lämmityskulujen kasvu oli välitön vahinko

KKO:2015:24 Kuluttajansuoja – Kuluttajankauppa – Tavaran virhe Irtaimen kauppa – Kaupan kohteen virheellisyys Todistelu Todistustaakka A oli ostanut internet-verkkokaupasta ilma-vesilämpöpumpun ja energiavaraajan omakotitalonsa lämmitysjärjestelmäksi. Tuote-esitteessä oli annettu tietoja laitteen soveltuvuudesta päälämmönlähteeksi erilaisiin rakennuksiin. Ennen tilauksen tekemistä A oli sähköpostitse ilmoittanut myyjälle tiedot talonsa pinta-alasta, lattialämmityksestä ja vedenkulutuksesta, minkä jälkeen myyjä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/ilmalampopumpussa-oli-virhe-lammityskulujen-kasvu-oli-valiton-vahinko/