Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.6.2020 Oikeusuutiset

Myötätuntotyötaistelua ei kielletty väliaikaisella turvaamistoimella

KKO:2020:50 Turvaamistoimi – Väliaikainen turvaamistoimi – Työtaistelu – Saarto Ammattiliitot A ry, B ry ja C ry olivat päättäneet tukea ammattiliitto X ry:tä sen käymissä työehtosopimusneuvotteluissa myötätuntotyötaistelutoimenpiteillä, jotka olisivat kohdistuneet yhteen työehtosopimusneuvotteluihin nähden sivulliseen yritysryhmään. Yritysryhmään kuuluvat yhtiöt vaativat turvaamistoimihakemuksessaan, että ammattiliittoja kielletään sakon uhalla ryhtymästä ilmoittamiinsa toimenpiteisiin. Yhtiöiden mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/myotatuntotyotaistelua-ei-kielletty-valiaikaisella-turvaamistoimella/
17.2.2020 Oikeusuutiset

Vammaisen avustajana toimineelle perheenjäsenelle oli maksettava sunnuntaityökorvaus, mutta ei ilta- ja lauantaikorotuksia

Helsingin HAO: Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana -Työaikalaki – Sunnuntaityökorvaus A:lle oli myönnetty henkilökohtaista apua vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista annetun lain perusteella. A:n perheenjäsenet olivat toimineet hänen henkilökohtaisena avustajanaan. A oli toiminut henkilökohtaisten avustajiensa työnantajana, joka oli laatinut työvuorolistat eli määrännyt työntekijän työajasta ja merkinnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vammaisen-avustajana-toimineelle-perheenjasenelle-oli-maksettava-sunnuntaityokorvaus-mutta-ei-ilta-ja-lauantaikorotuksia/
10.10.2018 Oikeusuutiset

Merimiesunionin saarto oli voitu turvaamistoimella määrätä lopetettavaksi

KKO:2018:61 Turvaamistoimi – Väliaikainen turvaamistoimi Saarto Suomen Merimies-Unioni SMU ry (Merimiesunioni) oli toimeenpanemallaan saarrolla estänyt vietnamilaisen kauppa-aluksen lastauksen loppuunsaattamisen ja lähdön satamasta. Aluksen omistaja piti saartoa oikeudenvastaisena ja vaati turvaamistoimena, että saarto määrätään sakon uhalla lopetettavaksi. Korkein oikeus katsoi varustamon saattaneen varsin todennäköiseksi, että saarto oli ollut päämäärältään oikeudenvastainen, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/merimiesunionin-saarto-oli-voitu-turvaamistoimella-maarata-lopetettavaksi/
25.1.2018 Oikeusuutiset

Työtuomioistuimen presidentiksi Pekka Pärnänen

Hallitus esitti tänään, että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen Hallitus esitti tänään, että työtuomioistuimen presidentiksi nimitetään hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen 1.3.2018 lukien 28.2.2025 päättyväksi määräajaksi. Tasavallan presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä tiistaina 30.1.2018. Pärnänen on Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamanni. Hän toimii määräaikaisena laamannina Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Pärnänen on toiminut aikaisemmin osastonjohtajana, hovioikeudenneuvoksena…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/tyotuomioistuimen-presidentiksi-pekka-parnanen/
28.11.2017 Oikeusuutiset

Ammattiliiton mielenilmaisun katsottiin olleen virkaehtosopimuslain nojalla kielletty siltä osin kuin lakkoon osallistui julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä

Työtuomioistuin 2017:161 Lakko Poliittinen työtaistelu Työrauha Työtaisteluoikeus Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta Virkamiehen pysyvä työrauhavelvollisuus Virkamiehen työtaisteluoikeus Yhdistymisvapaus Asiassa oli kysymys siitä, rikkoiko ammattiliitto valtion virkaehtosopimuslakia sekä työehtosopimuslain ja virka- ja työehtosopimuslain mukaista työrauhavelvoitetta, kun sen jäsenet osallistuivat Helsingin Rautatientorilla 18.9.2015 järjestettyyn mielenilmaisuun. Palkansaajakeskusjärjestöt ilmoittivat mielenilmauksen järjestämisestä sen jälkeen, kun hallitus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/ammattiliiton-mielenilmaisun-katsottiin-olleen-virkaehtosopimuslain-nojalla-kielletty-silta-osin-kuin-lakkoon-osallistui-julkista-valtaa-kayttavia-virkamiehia/
17.10.2017 Oikeusuutiset

Työehtosopimuksessa oleva lakiviittaus tarkoitti lakia sen sisältöisenä kuin se oli työehtosopimuksen sopimishetkellä

Työtuomioistuin 2017:145 Koeaika Lakiviittaus Työehtosopimuksen tulkinta Työehtosopimuksen koeaikamääräyksessä oli muun ohella viitattu työsopimuslakiin. Tuomiossa katsottiin, että työehtosopimuksen viittauksella oli tarkoitettu viitata työehtosopimuslain säännökseen sen sisältöisenä kuin säännös oli ollut työehtosopimusmääräyksestä sovittaessa. Näin ollen määräyksen sisältö ei muuttunut, kun työsopimuslain koeaikaa koskevaa säännöstä myöhemmin muutettiin. Ks. myös TT 2014:173. TT 2017:145

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyoehtosopimuksessa-oleva-lakiviittaus-tarkoitti-lakia-sen-sisaltoisena-kuin-se-oli-tyoehtosopimuksen-sopimishetkella/
25.9.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä

Sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin edistäminen: komissio jatkaa oikeudenmukaisten ja ennakoitavissa olevien työsopimusten käsittelyä Euroopan komissio on käynyt EU: n tasolla ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa keskusteluja työehtosopimusten nykyaikaistamisesta, jotta nämä sopimukset olisivat oikeudenmukaisempia ja ennakoitavissa olevampia Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/euroopan-komissio-sosiaalisten-oikeuksien-eurooppalaisen-pilarin-edistaminen-komissio-jatkaa-oikeudenmukaisten-ja-ennakoitavissa-olevien-tyosopimusten-kasittelya/
23.5.2017 Oikeusuutiset

Henkilöstöryhmällä, joka ei ollut työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä vaan kuuluivat toiseen työntekijäyhdistykseen, oli oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu

KKO:2017:29 Työsopimus – Luottamusvaltuutettu Perustuslaki – Yhdistymisvapaus Työnantajayhtiötä sitovaan työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäsenet olivat valinneet yhtiöön luottamusmiehen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että tämän estämättä toiseen henkilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä, jotka eivät olleet työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä vaan kuuluivat toiseen työntekijäyhdistykseen, oli oikeus valita keskuudestaan työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/henkilostoryhmalla-joka-ei-ollut-tyoehtosopimukseen-osallisen-tyontekijayhdistyksen-jasenia-vaan-kuuluivat-toiseen-tyontekijayhdistykseen-oli-oikeus-valita-keskuudestaan-luottamusvaltuutettu/
24.12.2015 Oikeusuutiset

Uuden äitiysvapaan palkan tulee vastata sitä palkkaa, jota työntekijä sai ennen kuin hän jäi osittaiselle hoitovapaalle

Työtuomioistuin TT:2015-139 Euroopan unionin oikeus Osittainen hoitovapaa Palkkaus Työehtosopimuksen tulkinta Äitiysvapaa Kysymys oikeudesta keskeyttää osittainen hoitovapaa uuden äitiysvapaan johdosta sekä osittaiselta hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle siirtyvän työntekijän äitiysvapaan ajan palkasta. (Ks. myös TT 2014:115 – 117.)– – – Työtuomioistuin on edellä katsonut, että osittainen hoitovapaa on mahdollista keskeyttää samoilla perusteilla kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/uuden-aitiysvapaan-palkan-tulee-vastata-sita-palkkaa-jota-tyontekija-sai-ennen-kuin-han-jai-osittaiselle-hoitovapaalle/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Nuorten kesätyöpaikoissa puutteita työnteon keskeisissä ehdoissa ja työterveyshuollon järjestämisessä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat valvoneet elokuun alkuun mennessä kuutisenkymmentä työpaikkaa, jossa työskentelee nuoria kesätyöntekijöitä. Tarkastuksia on tehty muun muassa kesäkahviloihin, jäätelökioskeihin ja torien myyntipisteisiin Yleisimmät havaitut puutteet tarkastuksilla koskivat työnteon keskeisiä ehtoja ja palkanmaksua. Osalla työpaikoista on havaittu puutteita myös työterveyshuollon järjestämisessä ja väkivallan uhan hallinnassa. Lain mukaan työnantajan on…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/etela-suomen-aluehallintovirasto-nuorten-kesatyopaikoissa-puutteita-tyonteon-keskeisissa-ehdoissa-ja-tyoterveyshuollon-jarjestamisessa/