Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.6.2020 Oikeusuutiset

KHO kumosi laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitun karkottamisen suhteellisuusperiaatteen vastaisena

KHO:2020:67 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Kokonaisharkinta – Syyllistyminen rikokseen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Kotoutuminen Suomeen – Suhteellisuusperiaate A oli syyllistynyt Suomessa ollessaan rikokseen ja Maahanmuuttovirasto oli karkottanut A:n kotimaahansa Irakiin. Asiassa oli kysymys maasta karkottamista koskevasta kokonaisharkinnasta ja erityisesti siitä, miten tässä kokonaisharkinnassa lapsen edun ja perhe-elämän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-kumosi-laittoman-maahantulon-jarjestamisesta-tuomitun-karkottamisen-suhteellisuusperiaatteen-vastaisena/
12.5.2020 Tiedotteet

Asianajajaliitto palkitsi vuoden 2019 parhaat oikeudelliset kirjoitukset

Asianajajaliiton hallitus on Defensor Legis -julkaisun toimituksen esityksen mukaisesti myöntänyt vuosittaiset kirjoituspalkinnot erityisen korkeatasoisille oikeudellisille kirjoituksille. Defensor Legisin kirjoittajapalkintoja on myönnetty vuodesta 1988 lähtien. Jokainen kirjoittajapalkinto on suuruudeltaan 1 500 euroa artikkelia kohden. Vuonna 2019 julkaistuista kirjoituksista palkittiin seuraavat kirjoittajat: Virve Toivonen, OTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Laura Kalliomaa-Puha, OTT, professori,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/asianajajaliitto-palkitsi-vuoden-2019-parhaat-oikeudelliset-kirjoitukset/
14.2.2020 Oikeusuutiset

Työnantajan tarjoama lastenhoitoapu oli veronalainen luontoisetu

Itä-Suomen HAO: Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu Kuntayhtymä A oli hakenut ennakkoratkaisua siitä, syntyykö sen järjestämästä ja maksamasta lastenhoitoavusta kuntayhtymän työntekijöille veronalainen luontoisetu, josta A:n on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu. A on palkannut vuosina 2001–2003 syntyneitä nuoria kesätöihin. Kesätyöntekijöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/tyonantajan-tarjoama-lastenhoitoapu-oli-veronalainen-luontoisetu/
20.11.2019 Tiedotteet

Lapsen asemaa parannetaan uudella lapsenhuoltolailla

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Tänään lapsen oikeuksien päivänä on syytä kiinnittää erityistä huomiota sopimuksen 3 artiklaan, jonka mukaan ”Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.”    Lapsen edun huomioimista on pyritty Suomessa vahvistamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/lapsen-asemaa-parannetaan-uudella-lapsenhuoltolailla/
7.4.2019 Tiedotteet

Juhlavuoden Advokaatissa: Ruuhkavuodet eivät estä vaativaa uraa asianajajana

Vaikka asianajajat keskittyvät yhä enemmän Etelä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle, se ei ole ainoa mahdollisuus. Töitä voi tehdä ympäri Suomen, eivätkä ruuhkavuodet estä vaativaa uraa tai yrittäjyyttä. Esimerkiksi Päivi Molari perusti oman asianajotoimiston Savonlinnaan olleessaan 29-vuotias ja kolmen pienen lapsen äiti. Hän neuvoo myös nuorempia kollegoitaan menemään rohkeasti unelmia kohti, jos asianajajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/juhlavuoden-advokaatissa-ruuhkavuodet-eivat-esta-vaativaa-uraa-asianajajana/
26.3.2019 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio Euroopan unionin kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisen perheenjäsenet – 2 artiklan 2 alakohdan c alakohta – Käsite ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” – Lapsi, jolle on määrätty pysyvä laillinen huoltaja algerialaisen kafalan (huoltojärjestely) puitteissa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-unionin-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU:n kansalaisuudesta

Ennakkoratkaisumenettely – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – Käsite ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” – Perheenyhdistäminen – Algerian kafala-järjestelyn mukaisesti huollettavaksi määrätty lapsi – Oikeus perhe-elämään – Lapsen edun suojelu Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Supreme Court of the United Kingdom (ylin tuomioistuin,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eun-kansalaisuudesta/
22.1.2019 Oikeusuutiset

Lakivaliokunta korostaa alaikäisen rikoksesta epäillyn oikeutta avustajaan

Lakivaliokunta antoi mietintönsä EU:n direktiivistä rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista Alaikäisen epäillyn oikeus saada avustaja Direktiivin 6 artikla sisältää määräykset koskien avustajan apua. Lähtökohtana on artiklan 2 kohdan mukaan se, että lapsella tulee olla avustaja, jotta hän voi tehokkaasti käyttää oikeutta puolustukseen. Artiklan 6 ja 8 kohdat sisältävät artiklan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/lakivaliokunta-korostaa-alaikaisen-rikoksesta-epaillyn-oikeutta-avustajaan/
23.10.2018 Oikeusuutiset

Maahanmuuttoviraston tulee varmistua alaikäisen vastaanotto-olosuhteista käännytystilanteessa

KHO:2018:138 Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Lapsen etu – Huoltajien jäljittäminen – Paluudirektiivi Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko alaikäinen, yksin Suomeen tullut Irakista oleva turvapaikanhakija A voitu käännyttää Irakiin. Kun Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansainvälistä suojelua…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/maahanmuuttoviraston-tulee-varmistua-alaikaisen-vastaanotto-olosuhteista-kaannytystilanteessa/
17.8.2018 Oikeusuutiset

Perheside katsottiin säilyneen Suomeen muuttaneeseen vanhempaan, vaikka lapsi oli asunut kotimaassaan vuosien ajan

KHO:2018:114 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu Vuonna 2001 syntynyt A oli Thaimaan kansalaisen B:n biologinen tytär. A oli alaikäinen ja naimaton. B oli Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen, ja hänelle oli myönnetty oleskelulupa Suomen kansalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/perheside-katsottiin-sailyneen-suomeen-muuttaneeseen-vanhempaan-vaikka-lapsi-oli-asunut-kotimaassaan-vuosien-ajan/