Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.9.2020 Oikeusuutiset

Yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiselle etäyhteyksin ehdotetaan jatkoa

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun. – Viime keväänä voimaan tullut väliaikainen laki näyttää toimineen hyvin ja vastanneen tarpeita. Koska emme valitettavasti ole päässeet eroon koronaepidemiasta, hallitus esittää lain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/yhtioiden-osuuskuntien-ja-yhdistysten-kokousten-jarjestamiselle-etayhteyksin-ehdotetaan-jatkoa/
16.4.2020 Oikeusuutiset

Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun. Ehdotuksen mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/yhtioille-ja-yhdistyksille-mahdollisuus-myohentaa-vuosikokouksiaan/
9.4.2020 Oikeusuutiset

KKO arvioi yhtiöjärjestykseen otetun lakiviittauksen soveltamisalaa huoneiston hallintaanottoasiassa

KKO:2020:28 Kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiöjärjestys – Yhtiöjärjestyksen tulkinta – Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oli määrätty, että kutsu yhtiökokoukseen annetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta. Huoneiston ottamista yhtiön hallintaan koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen mukaan menettelyyn sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt ottaa osakkeenomistajan hallitsemat huoneistot kiinteistöosakeyhtiön hallintaan. Kokouskutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu viikkoa ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kko-arvioi-yhtiojarjestykseen-otetun-lakiviittauksen-soveltamisalaa-huoneiston-hallintaanottoasiassa/
3.4.2020 Oikeusuutiset

OM: Yhtiökokousten lykkäys sallitaan, etäosallistuminen mahdollista

Oikeusministeriössä valmistellaan yhteisölainsäädäntöön muutosta, jolla yhtiökokoukset ja muut sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää, vaikka hallitus on rajoittanut kokoontumisia koronavirustilanteen vuoksi. Lakimuutoksella sallitaan yksiselitteisesti kokouksien lykkääminen määräajan yli. Kokousten järjestämistä myös helpotetaan etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Lisäksi oikeusministeriö kertoi jo aiemmin valmistelevansa hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Ministeriö…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/om-yhtiokokousten-lykkays-sallitaan-etaosallistuminen-mahdollista/
14.10.2019 Oikeusuutiset

Oliko as.oy:n yhtiöjärjestyksessä määrätty äänileikkurista laista poikkeavasti?

HelHO:2019:8 Asunto-osakeyhtiö – yhtiöjärjestyksen tulkinta – äänileikkuri Asiassa oli kysymys siitä, oliko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa äänestettäessä tullut noudattaa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa säädettyä niin sanottua äänileikkuria vai tuliko asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä tulkita siten, ettei äänileikkurisäännöstä sovelleta yhtiössä.   Hovioikeus katsoo, että asunto-osakeyhtiö B:n yhtiöjärjestystä on edellä esitetyillä perusteilla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oliko-as-oyn-yhtiojarjestyksessa-maaratty-aanileikkurista-laista-poikkeavasti/
17.4.2019 Oikeusuutiset

Huoneiston käyttö väärän tarkoitukseen oli vähäinen rikkomus – huoneiston hallintaan otto pätemätön

KKO:2019:38 Kiinteistöosakeyhtiö – Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan huoneiston A käyttötarkoitus oli kokoushuoneisto ja huoneiston I myymälä. Kiinteistöosakeyhtiö oli hakenut rakennuslupaa huoneiston A käyttötarkoituksen muuttamiseksi myyntinäyttelytilaksi. Huoneistoihin oikeuttavat osakkeet omistava yhdistys oli haetun rakennusluvan mukaisesti yhdistänyt huoneistot yhdeksi tilaksi ja vuokrannut ne tiloissa toimivalle askartelutarvikemyymälälle. Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous päätti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/huoneiston-kaytto-vaaran-tarkoitukseen-oli-vahainen-rikkomus-huoneiston-hallintaan-otto-patematon/
8.2.2019 Oikeusuutiset

Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uusrakentamisesta helpotetaan. Uudistukseen liittyvät lainmuutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2019. Keskeisin muutos on se, että taloyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta, kun voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön on päätettävä hankkeesta yksimielisesti. Uudistus tuo…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/purkavaa-uusrakentamista-helpotetaan-maaliskuun-alusta-lahtien/
31.5.2018 Lausunnot

Lausunto osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän muistiosta

Dnro 23/2018   Lausuntopyyntönne: VM080:00/2017, 16.4.2018   OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET -TYÖRYHMÄN MUISTIO   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut valtiovarainministeriöltä 16.4.2018 päivätyn lausuntopyynnön osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän laatimasta työryhmämuistiosta.   Asianajajaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.     1      YLEISTÄ Asianajajaliitto pitää tärkeänä seuraavia yleisiä periaatteita, joita on käsitelty ja muistion mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-osakkeenomistajien-oikeudet-tyoryhman-muistiosta/
9.5.2018 Oikeusuutiset

OM:n työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamista

Purkavan uusrakentamisen helpottamisella voidaan uudistaa asuntokantaa Työryhmä luovutti mietintönsä 8.5.2018 oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta uusrakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin. Mietinnössään työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla hankkeita voidaan edistää niin, että samalla turvataan osakkaiden asuminen ja asuntovarallisuuden arvo sekä yhtiön ja osakkaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/omn-tyoryhma-ehdottaa-asunto-osakeyhtioiden-purkavan-uusrakentamisen-helpottamista/
6.10.2017 Oikeusuutiset

As Oy:n erityisen tarkastuksen toimittaminen ei edellytä yhtiökokouksen päätöstä, ehdotus riitti

KHO:2017:154 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Asunto-osakeyhtiö – Erityinen tarkastus – Varsinainen yhtiökokous – Ehdotuksen käsitteleminen – Riittävän kannatuksen toteaminen – Asian siirtäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko erityisen tarkastuksen toimittamista haettu aluehallintovirastolta asunto-osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Erityisen tarkastuksen toimittamista oli asunto-osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottanut kaksi osakkeenomistajaa, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/as-oyn-erityisen-tarkastuksen-toimittaminen-ei-edellyta-yhtiokokouksen-paatosta-ehdotus-riitti/