Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.12.2020 Oikeusuutiset

Esirikoksen avunantaja voitiin tuomita myös rahanpesusta esirikoksen kohteena olleeseen omaisuuteen kohdistuneiden toimien johdosta

KKO:2020:98 Rahanpesu – Törkeä rahanpesu – Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys – Rikokseen osallisuus – Avunanto A oli ottanut Y Oy:n nimiin vastikkeetta ajoneuvokalustoa X Oy:stä, vaikka hänen oli täytynyt tietää tai ainakin pitää varsin todennäköisenä, että X Oy:tä edustanut B syyllistyy luovutuksella rikokseen. A oli sittemmin siirtänyt ajoneuvokaluston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/esirikoksen-avunantaja-voitiin-tuomita-myos-rahanpesusta-esirikoksen-kohteena-olleeseen-omaisuuteen-kohdistuneiden-toimien-johdosta/
22.10.2018 Oikeusuutiset

KHO: Velallisen epärehellisyydeksi katsottu palkan nostaminen ei johtanut verotuksen oikaisuun

KHO:2018:137 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Ansiotulo – Rikoksella aiheutettu vahinko – Vahingonkorvaus – Törkeä velallisen epärehellisyys – Korvauksen maksaminen A oli toiminut B Oy:n toimitusjohtajana. B Oy oli vuonna 2008 maksanut A:lle rahapalkkaa yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Kyseinen määrä oli verotettu A:n sanotun verovuoden ansiotulona. Helsingin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kho-velallisen-eparehellisyydeksi-katsottu-palkan-nostaminen-ei-johtanut-verotuksen-oikaisuun/
15.2.2018 Oikeusuutiset

KKO: Varojen nosto yhtiöstä ennen konkurssia oli perusteetonta, vaikka yhtiö oli vastineeksi saanut työpanoksen

KKO:2018:12 Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys Osakeyhtiön hallituksen jäsen A oli kolmen vuoden aikana useita kertoja luovuttanut yhtiöstä varoja itselleen ja puolisolleen yhteensä 54 693 euroa. Osakeyhtiön liiketapahtumien merkitseminen kirjanpitoon ja tilinpäätösten laatiminen oli laiminlyöty kolmella tilikaudella eikä varojen nostoja ollut kirjattu yhtiön kirjanpitoon. Riidatonta oli, että A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kko-varojen-nosto-yhtiosta-ennen-konkurssia-oli-perusteetonta-vaikka-yhtio-oli-vastineeksi-saanut-tyopanoksen/
23.11.2015 Oikeusuutiset

Kaleva.fi: Tunnustaminen lyhentänyt tuomioita kolmanneksen

Tunnustamisoikeudenkäynneistä tuli mahdollisia vuoden alussa. Lännen median mukaan menettelyä oli käytetty lokakuun loppuun mennessä 25 kertaa Tunnustaminen alensi rangaistuksia kaikissa tapauksissa. Lisäksi useassa tapauksessa teosta muuten seuraamassa ollut ehdoton rangaistus muuttui ehdolliseksi. – Keskimäärin tuomion vähennys on ollut kolmasosan luokkaa. Se on hyvin maltillinen ja lain hengen mukainen vähennys, valtionsyyttäjä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kaleva-fi-tunnustaminen-lyhentanyt-tuomioita-kolmanneksen/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli syyttämättä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tilastokeskus-syyttaja-ratkaisi-72-000-asiaa-vuonna-2013/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

KKO:2013:92 Veropetos – Törkeä veropetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Ne bis in idem A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen käsittävä rikos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. X Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-tarkentava-tulkinta-lis-pendens-ja-ne-bis-in-idem-tilanteesta/
24.9.2013 Oikeusuutiset

Korvausvelvollisuus ei saanut ylittää vahingon määrää

KKO:2013:71 Oikeudenkäyntimenettely – Myöntäminen Vahingonkorvaus – Korvauksen määrääminen Velallisen rikos – Törkeä velallisen epärehellisyys Vastaaja oli törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeneessa asiassa käräjäoikeudessa kiistänyt syytteen ja rikokseen perustuneet asianomistajien korvausvaatimukset perusteeltaan mutta myöntänyt korvausvaatimukset määriltään oikeiksi. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen osaksi katsoen, että vastaaja oli ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut yhtiön varoja ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/korvausvelvollisuus-ei-saanut-ylittaa-vahingon-maaraa/