Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.8.2021 Oikeusuutiset

Aseiden väliaikainen haltuunotto edellyttää, että on perusteltu syy epäillä, että aselupien peruuttamisen edellytykset täyttyvät

KHO:2021:108 Ampuma-aselaki – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton edellytykset – Luvan peruuttamisen vireilletulo Poliisilaitos oli päättänyt ampuma-aselain 92 §:n 1 momentin nojalla A:n aseiden väliaikaisesta haltuunotosta, koska A:n terveydentilaa koskevien epäilyjen vuoksi A:n aselupien peruuttamisasia oli pantu vireille. Asiassa oli kysymys sitä, oliko poliisin väliaikaista haltuunottoa koskeva päätös lain mukainen.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/aseiden-valiaikainen-haltuunotto-edellyttaa-etta-on-perusteltu-syy-epailla-etta-aselupien-peruuttamisen-edellytykset-tayttyvat/
6.10.2020 Oikeusuutiset

EIT:lta väliaikainen kielto ihmisoikeuksia uhkaaville toimenpiteille Armenian vaatimuksesta Nagorno-Karabahin tilanteen johdosta

On 4 October 2020 the European Court of Human Rights received a request for an interim measure, lodged by Armenia against Turkey, concerning the conflict in Nagorno-Karabakh. The request was registered under the application number 43517/20, Armenia v. Turkey, and examined by a Chamber of seven judges on 6 October…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/eitlta-valiaikainen-kielto-ihmisoikeuksia-uhkaaville-toimenpiteille-armenian-vaatimuksesta-nagorno-karabahin-tilanteen-johdosta/
22.8.2020 Oikeusuutiset

EIT edellytti Venäjän sallivan perheen ja lääkäreiden pääsyn tapaamaan Aleksei Navalnyita

The Court has granted a request for an interim measure on behalf of Aleksey Navalnyy, indicating to the Russian Government to allow his family and doctors to have access to him and see if he is fit for transfer to ermany for treatment. The Court, after receiving a request on…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/eit-edellytti-venajan-sallivan-perheen-ja-laakareiden-paasyn-tapaamaan-aleksei-navalnyita/
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietinnöstä

Dnro 23/2017 Lausuntopyyntönne: OM 15/41/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONTA -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää tiedustelutoiminnan valvontaa valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Mietinnössä on keskitytty vain uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun toimenkuvaan, mutta ei ole arvioitu tiedustelun laillisuusvalvonnan oleellista osaa, eli tuomioistuimen roolia sen harkitessa lupia erilaisten tiedustelutoimenpiteiden käyttöön. Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-tiedustelutoiminnan-valvonta-tyoryhman-mietinnosta/
29.7.2016 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta urheilun oikeusturvalautakunnan säännöiksi

Dnro 33/2016 Lausuntopyyntönne: 18.6.2016 EHDOTUS URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Sääntöehdotus on erinomaisen hyvin ja perustellusti laadittu. Ehdotetuista uusista säännöistä ei ole tarpeen lausua laajasti. Asianajajaliitto haluaa kuitenkin nostaa esille joitakin kohtia. Asianajajaliitto myös toteaa, että Urheiluoikeuden yhdistys on jo antanut säännöistä lausunnon, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/lausunto-ehdotuksesta-urheilun-oikeusturvalautakunnan-saannoiksi/
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/