Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.6.2017 Lausunnot

Lausunto Tiedustelutoiminnan valvonta -työryhmän mietinnöstä

Dnro 23/2017 Lausuntopyyntönne: OM 15/41/2016, 21.4.2017 LAUSUNTO TIEDUSTELUTOIMINNAN VALVONTA -TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää tiedustelutoiminnan valvontaa valmistelleen työryhmän mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Mietinnössä on keskitytty vain uuden viranomaisen, tiedusteluvaltuutetun toimenkuvaan, mutta ei ole arvioitu tiedustelun laillisuusvalvonnan oleellista osaa, eli tuomioistuimen roolia sen harkitessa lupia erilaisten tiedustelutoimenpiteiden käyttöön. Asianajajaliiton…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-tiedustelutoiminnan-valvonta-tyoryhman-mietinnosta/
29.7.2016 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta urheilun oikeusturvalautakunnan säännöiksi

Dnro 33/2016 Lausuntopyyntönne: 18.6.2016 EHDOTUS URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN SÄÄNNÖIKSI Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Sääntöehdotus on erinomaisen hyvin ja perustellusti laadittu. Ehdotetuista uusista säännöistä ei ole tarpeen lausua laajasti. Asianajajaliitto haluaa kuitenkin nostaa esille joitakin kohtia. Asianajajaliitto myös toteaa, että Urheiluoikeuden yhdistys on jo antanut säännöistä lausunnon, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/lausunto-ehdotuksesta-urheilun-oikeusturvalautakunnan-saannoiksi/
1.12.2017 Lausunnot

Lausunto lapsenhuoltolain uudistamisesta

Dnro 60/2017 Lausuntopyyntönne: OM 31/41/2015 LAPSENHUOLTOLAIN UUDISTAMINEN (OM:N TYÖRYHMÄMIETINTÖ 47/2017) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) pitää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiin esitettyjä muutoksia sekä asiakokonaisuuteen liittyvien muiden lakien muutosesityksiä myönteisinä. Lapsenhuoltolaki modernisoituu muutosten myötä vastaamaan jo pitkään vallinneita käytäntöjä ja nykyistä yleistä ajattelutapaa lapsen edun huomioon ottamisesta. Mietinnössä korostetaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/lausunto-lapsenhuoltolain-uudistamisesta/