Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.10.2019 Oikeusuutiset

Evästeiden tallentaminen edellyttää internetkäyttäjien aktiivista suostumusta

Valmiiksi rastitettu ruutu ei siten ole riittävä. Saksan kuluttajaneuvontajärjestöjen keskusjärjestö riitautti saksalaisissa tuomioistuimissa sen, että Planet49-niminen saksalainen yhtiö käytti verkossa mainostarkoituksessa järjestettyjen arvontojen yhteydessä valmiiksi rastitettua ruutua, jolla internetkäyttäjät, jotka halusivat osallistua arvontoihin, ilmaisivat suostumuksensa evästeiden1 tallentamiseen. Kyseisillä evästeillä oli tarkoitus kerätä tietoja Planet49:n yhteistyökumppaneiden tuotteiden mainostarkoituksessa. Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/evasteiden-tallentaminen-edellyttaa-internetkayttajien-aktiivista-suostumusta/
5.9.2019 Lausunnot

Lausunto RISEn ja poliisin yhteistyöstä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä

Dnro 29/2019 Lausuntopyyntönne VN/268/2018, 5.7.2019 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JA POLIISIN YHTEISTYÖ VANKEUSAIKAISEN RIKOLLISUUDEN ESTÄMISESSÄ JA LAITOSTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISESSÄ 1. Yleistä Asianajajaliitto pitää uudistusehdotuksia lähtökohtaisesti tärkeinä. Mietinnössä on kuitenkin useampi perusoikeusherkkä kohta, eikä lakiesityksiä voida sellaisinaan kannattaa vaan esityksiä tulee vielä jatkovalmistella, jotta perusoikeudet, ennen kaikkea yksityisyyden suoja, tulevat riittävällä tasolla huomioiduiksi. Asianajajaliitto toteaa,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-risen-ja-poliisin-yhteistyosta-vankeusaikaisen-rikollisuuden-estamisessa-ja-laitosturvallisuuden-yllapitamisessa/
27.9.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivin 95/46/EY soveltamisala – Videotallenteen, jossa poliisit hoitavat tehtäviään poliisiasemalla, kuvaaminen ja julkaiseminen internetsivustoilla – Henkilötietojen käsittely ja ilmaisuvapaus – Direktiivin 95/46/EY 9 artikla Tämä Augstākā tiesan (ylin tuomioistuin, Latvia) ennakkoratkaisupyyntö koskee videotallenteen, jossa poliisit hoitavat tehtäviään poliisiasemalla, kuvaamista ja julkaisemista internetsivustoilla. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää ohjeita yksilöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/
15.8.2018 Lausunnot

Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 44/2018 Lausuntopyyntönne: OM 16/41/2017, 25.6.2018 LAPSIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO, OMML 22/2018 1. Yleistä Asianajajaliitto kannattaa ehdotuksia käytännössä sellaisinaan, mutta esittää niistä muutaman huomautuksen jäljempänä. 2. Epäillyn oikeuksista ilmoittamista ja läsnäoloa kuulustelussa koskevat muutosehdotukset (ETL 4:16, 4:17 ja 7:14) ETL 4:16 ja 4:17 sekä näihin liittyvät periaatteet Asianajajaliiton näkemyksen mukaan mietinnössä esitetyt…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-lapsidirektiivin-taytantoonpanosta/
1.6.2018 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus korostaa toimivan oikeusvaltion ja vakaan demokratian vahvistamista

”Toteutetaan todistajien lausuntojen tallentaminen hovioikeuden käsittelyjä varten.” Tänään julkistetussa tulevaisuuskatsauksessa oikeusministeriö korostaa, että toimiva oikeusvaltio ja vakaa demokratia ovat Suomen vahvuuksia, joiden pohjalle hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat. Virkatyönä valmistellun katsauksen mukaan oikeudellista toimintaympäristöä muokkaavat lähivuosin erityisesti kansainvälistyminen, EU:n oikeudellinen kehitys ja teknologian nopea muutos. Lainsäädännön on varmistettava suomalaisille yrityksille joustava…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/oikeusministerion-tulevaisuuskatsaus-korostaa-toimivan-oikeusvaltion-ja-vakaan-demokratian-vahvistamista/
21.12.2017 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri: Turvapaikanhakijalla oikeus tallentaa turvapaikkapuhuttelunsa

Viranomainen ei voi yleisesti kieltää hakijaa tallentamasta puhuttelua, jossa tämä itse on läsnä asianosaisena, sillä tallentamiskielto loukkaisi hakijan sananvapauden suojaa. Apulaisoikeuskansleri saattoi sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä, että turvapaikkapuhuttelun tallentaminen nauhalle kuuluu hakijan sananvapauteen eikä sitä voida tällä hetkellä voimassa olevan lain nojalla kieltää. Hän pyysi ministeriötä ilmoittamaan maaliskuun 2018…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/apulaisoikeuskansleri-turvapaikanhakijalla-oikeus-tallentaa-turvapaikkapuhuttelunsa/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Asianajajien neuvotteluja valvottu laittomasti Kuopion vankilassa

Vankila sai huomautuksen lainvastaisesta menettelystä Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja antoi Kuopion vankilalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Vankien ja heidän asianajajiensa tapaamiset järjestettiin säännönmukaisesti siten, että tapaamistilassa oli tallentava videovalvonta. Vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan asiamiehen tapaamista voidaan valvoa vain, jos se välttämätöntä tai jos asiamies tai vanki sitä nimenomaisesti pyytää. Pääsääntöisesti valvonta ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi perusteltu epäily…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asianajajien-neuvotteluja-valvottu-laittomasti-kuopion-vankilassa/
3.3.2014 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Muutoksia ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään

Ulkomaan kansalaisten henkilötietojen tallentaminen väestötietojärjestelmään helpottuu Tasavallan Presidentti vahvisti 28.2.2014 lain, jolla muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia. Laki tulee voimaan 1.3.2014.Jatkossa viranomainen voi poikkeuksellisesti antaa ulkomaan kansalaiselle henkilötunnuksen ja tallentaa henkilön tiedot väestötietojärjestelmään, vaikka henkilöllä ei ole esittää passia tai muuta henkilöllisyyden luotettavasti todentavaa asiakirjaa. Uudistuksen tarkoituksena on…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/valtiovarainministerio-muutoksia-ulkomaan-kansalaisten-tietojen-tallettamiseen-vaestotietojarjestelmaan/
19.6.2017 Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 25/2017 Lausuntopyyntönne: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015, 24.4.2017 EHDOTUS SIVIILITIEDUSTELUA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI; TYÖRYHMÄN MIETINTÖ 8/2017 Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut sisäministeriöltä 24.4.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien siviilitiedustelulakityöryhmän mietintöä siviilitiedustelulainsäädännöstä (sisäministeriön julkaisu 8/2017). Asianajajaliitto lausuu mietinnön johdosta seuraavaa. 1. Yleistä Asianajajaliitolla on ollut edustus mietinnön laatineessa työryhmässä ja voi todeta, että esitetyt näkemykset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/lausunto-ehdotuksesta-siviilitiedustelua-koskevaksi-lainsaadannoksi/