Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.5.2014 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerinvirasto: Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle 22.5.2013 tekemällä tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että eräiden rikosasioiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asia erotettiin apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkittavaksi. Poliisihallitukselta pyydettiin asiassa selvitys ja lausunto Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja Poliisihallituksen toimittaman selvityksen perusteella kuudessa rikosasiassa syyteoikeus tutkittavina olleissa rikoksissa oli ilman hyväksyttävää syytä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/oikeuskanslerinvirasto-rikosasian-vanhentuminen-esitutkinnassa/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Liiketoimintakieltovaatimus pitää antaa tiedoksi ennen viiden vuoden määräajan päättymistä

KKO:2013:43 Kirjanpitorikos Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen Liiketoimintakielto Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen laatiminen oli laiminlyöty. Syyteoikeus alkoi vanhentua siitä, kun tilinpäätös olisi viimeistään tullut laatia. Syyttäjä oli pannut vireille vaatimuksensa liiketoimintakiellon määräämiseksi toimittamalla haastehakemuksensa käräjäoikeudelle liiketoimintakiellosta annetun lain 8 §:ssä säädetyssä viiden vuoden määräajassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/liiketoimintakieltovaatimus-pitaa-antaa-tiedoksi-ennen-viiden-vuoden-maaraajan-paattymista/