Generic filters
Exact matches only
30.10.2019 Oikeusuutiset

Terveyskeskuslääkäri tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta kuolemantuottamussyyte hylättiin

KKO:2019:98 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Kuolemantuottamus – Syy-yhteys – Laiminlyöntirikos Tuottamus – Lääkäri – Potilaan oikeudet – Todistelu – Näytön arviointi B oli tullut terveyskeskukseen edellisenä päivänä alkaneen rintakivun vuoksi. Terveyskeskuslääkäri A oli vastannut hänen hoidostaan. Sydänfilmin perusteella B:llä oli ollut sydäninfarkti. B oli kuitenkin ollut haluton lähtemään…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/terveyskeskuslaakari-tuomittiin-tuottamuksellsiesta-virkavelvollisuden-rikkomisesta-mutta-kuolemantuottamussyyte-hylattiin/
23.9.2019 Oikeusuutiset

KKO: Kipuoireyhtymä todennäköisessä syy-yhteydessä vuonna 1991 sattuneeseen työtapaturmaan

KKO:2019:82 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmi käyvin perustein A:n vasemman alaraajan diagnostiset kriteerit täyttävän CRPS I -kipuoireyhtymän katsottiin olevan todennäköisessä syy-yhteydessä hänelle 28.10.1991 sattuneeseen työtapaturmaan ja sen johdosta annettuun hoitoon. Ks. KKO:2010:65 KKO:2012:97 KKO:2014:15   KKO:2019:82

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kko-kipuoireyhtyma-todennakoisessa-syy-yhteydessa-vuonna-1991-sattuneeseen-tyotapaturmaan/
25.6.2019 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen arvioimaan hakijan vammoja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa

Vakuutusoikeus: Liikennevahinko – Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus – Kuntoutus – Syy-yhteys – Toimivalta Asiassa ratkaistiin kysymys vakuutusoikeuden toimivallasta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa. Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen ottamaan kantaa siihen, mitä vammoja liikennevahingosta on vakuutetulle aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat ovat. VakO 806:2019

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/vakuutusoikeus-ei-ole-toimivaltainen-arvioimaan-hakijan-vammoja-liikennevakuutuslain-perusteella-korvattavasta-kuntoutuksesta-annetun-lain-mukaisessa-asiassa/
15.5.2019 Oikeusuutiset

Oikeudellisessa syy-yhteysarvioinnissa otetaan huomioon muukin kuin lääketieteellinen selvitys

KKO:2019:43 Ammattitauti Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys   A oli työskennellyt tiloissa, joissa oli todettu kosteusvaurioita. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla todetun astman ei katsottu todennäköisesti pääasiallisesti aiheutuneen altistumisesta kosteusvauriomikrobeille työpaikalla. A ei siten ollut astman johdosta oikeutettu korvaukseen ammattitaudin perusteella.     KKO:2019:43

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/oikeudellisessa-syy-yhteysarvioinnissa-otetaan-huomioon-muukin-kuin-laaketiede/
18.4.2019 Oikeusuutiset

Työtapaturman seurannaisvahingot voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Syy-yhteys – Seurannaisvahinko A kaatui työmatkalla 9.11.2016, jolloin hänen vasen nilkkansa murtui. Vakuutuslaitos myönsi hänelle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia vasemman jalan ulkokehräksen murtuman johdosta. Vasemman ulkokehräksen murtumaa hoidettiin kipsillä. Ultraäänitutkimuksessa todettiin A:n laskimoissa tuoretta tukosta ja säären laskimotulehduksen hoidoksi määrättiin Xarelto-lääkitys. Vakuutuslaitos pyysi asiassa tapaturma-asiain korvauslautakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/tyotapaturman-seurannaisvahingot-voidaan-korvata-tyotapaturma-ja-ammattitautilain-nojalla/
8.7.2015 Oikeusuutiset

Pylvään kaataneen auton vakuutus korvasi kaatuneeseen pylvääseen törmänneen auton vahingot

KKO:2015:53 Liikennevakuutus – Vakuutuksesta korvattava vahinko Vahingonkorvaus – Syy-yhteys Tieliikenne K oli törmännyt kuljettamallaan moottoriajoneuvolla moottoritiellä valopylvääseen siten, että pylväs oli kaatunut osin vastaan tulevien ajokaistalle. PS oli kuljettamallaan autolla törmännyt tiellä olleeseen pylvääseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein syy-yhteys törmäysten välillä ei ollut katkennut. MS:llä oli auton omistajana oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/pylvaan-kaataneen-auton-vakuutus-korvasi-kaatuneeseen-pylvaaseen-tormanneen-auton-vahingot/
23.5.2015 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus arvioi aivovamman syy-yhteyttä onnettomuuteen

Vakuutusoikeus näyttää kehittäneen perustelu- ja menettelytapojaan useiden korkeimman oikeuden ennakkopäätösten johdosta. Tämä juttu oli palautettu KKO:sta suullisen käsittelyn toimittamista varten. 13.3.2015 VakO 1690:2014 Tapaturmakorvaus – Tapaturmaeläke – Syy-yhteys – Aivovamma Kysymys neuropsykologiseksi nimetyn oireiston syy-yhteydestä työtapaturmaan ja oikeudesta tapaturmaeläkkeeseen. Esitiedot A oli 12.12.2008 ollut autokolarissa ja vakuutuslaitos oli maksanut hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/vakuutusoikeus-arvioi-aivovamman-syy-yhteytta-onnettomuuteen/
28.5.2014 Oikeusuutiset

Jälleen ennakkopäätös tapaturman ja oireiden todennäköisestä syy-yhteydestä

KKO:2014:33 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A oli 1.2.2006 kaatunut jäisellä pihalla siten, että takaraivo oli iskeytynyt maahan. Puhelinkonsultaation perusteella aivotärähdykseksi arvioitu vamma ei ollut vaatinut välitöntä lääkärinhoitoa, vaan A oli päänsärystä huolimatta palannut seuraavana päivänä esimiestason työhönsä jatkaen sitä koko saman vuoden kevään ilman sairauspoissaoloja. Kesäloman jälkeen A jäi sairauslomalle 7.8.2006…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/jalleen-ennakkopaatos-tapaturman-ja-oireiden-todennakoisesta-syy-yhteydesta/
5.3.2014 Oikeusuutiset

KKO palauti asian Vakuutusoikeuteen suulliseen käsittelyyn syy-yhteyden selvittämiseksi

KKO:2014:8 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys Oikeudenkäyntimenettely – Suullinen käsittely A oli joutunut 12.12.2008 työssään auto-onnettomuuteen, jonka johdosta vakuutusyhtiö oli suorittanut hänelle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta muun muassa lievästä aivovammasta ja niskan retkahdusvammasta johtuneesta työkyvyttömyydestä 8.2.2009 saakka. Tämän jälkeen A oli palannut työhön, mutta hän oli jäänyt 1.1.2010 uudelleen sairauslomalle kognitiivisen oireiston ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/kko-palauti-asian-vakuutusoikeuteen-suulliseen-kasittelyyn-syy-yhteyden-selvittamiseksi/
28.4.2013 Oikeusuutiset

Keihäänheittäjä Aki Parviaisella oikeus tapaturmakorvaukseen

KKO:2013:29 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys Tapaturmavakuutus – Urheilijan tapaturmavakuutus Keihäänheittäjällä oli urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen vakuutus. Vakuutusyhtiö oli maksanut hänelle korvauksia sairaanhoitokuluista kahdeksan eri vahinkotapahtuman johdosta. Vakuutettu oli sittemmin hakenut vakuutusyhtiöltä tapaturmavakuutuksessa tarkoitettua tapaturmaeläkettä sillä perusteella, että hän oli tullut vahinkotapahtumien yhteisvaikutuksen vuoksi kykenemättömäksi jatkamaan kilpauraansa. Kysymys vakuutetun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/keihaanheittaja-aki-parviaisella-oikeus-tapaturmakorvaukseen/