Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.12.2017 Oikeusuutiset

Se, että henkilö sallii puolisonsa säilyttävän kodissa huumetta, ei merkitse huumausaineen hallussapitoa

KKO:2017:88 Törkeä dopingrikos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Rikoskumppanuus A:n ja B:n syyksi oli luettu useita törkeitä dopingrikoksia. He olivat noin seitsemän kuukauden aikana tuoneet laittomasti maahan, pitäneet hallussaan ja levittäneet edelleen huomattavan suuren määrän dopingaineiksi luokiteltuja lääkevalmisteita. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta ja siihen liittyvästä dopingaineiden käyttöjaksojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/se-etta-henkilo-sallii-puolisonsa-sailyttavan-kodissa-huumetta-ei-merkitse-huumausaineen-hallussapitoa/
21.8.2017 Oikeusuutiset

Rikokseen yllyttäjä tuomittiin myös pakottamisesta

KKO:2017:57 Pakottaminen Rikokseen osallisuus – Yllytys Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke A oli uhkaamalla katkoa B:n sormet pakottanut B:n ryöstämään elintarvikeliikkeen. A tuomittiin yllytyksestä ryöstöön ja B ryöstöstä. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin syyllistyneen myös pakottamiseen. KKO:2017:57

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/rikokseen-yllyttaja-tuomittiin-myos-pakottamisesta/
18.8.2017 Oikeusuutiset

Harvinainen tuomio tappeluun osallistumisesta

I-SHO:2017:7 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Tappeluun osallistuminen Rikokseen osallisuus – Tekijäkumppanuus – Avunanto Vahingonkorvaus – Korvauksen sovittelu – Vahingonkärsijän myötävaikutus Näytön arviointi Epäiltyään ystävänsä C:n osallistuneen aiemmin tapahtuneeseen pahoinpitelyynsä A oli ottanut mukaan tuttavansa B:n ja lähtenyt C:n asunnolle selvittämään asiaa. B oli tivannut asiaa C:ltä väkivaltaisesti, jonka jälkeen A…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/harvinainen-tuomio-tappeluun-osallistumisesta/
12.6.2017 Oikeusuutiset

KKO:lta merkittävä ennakkopäätös rangaistuksen mittaamisesta talousrikosjutussa

KKO:2017:41 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet Hovioikeus oli tuominnut vastaajan rangaistukseen avunannosta törkeään veropetokseen, törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeään työeläkevakuutusmaksupetokseen. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. KKO:2017:41

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kkolta-merkittava-ennakkopaatos-rangaistuksen-mittaamisesta-talousrikosjutussa/
7.3.2016 Oikeusuutiset

Puoliso ei ollut avunantajana rikosvastuussa kotona tapahtuneesta kannabiksen kasvatuksesta

VaaHO:2016:2 Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Avunanto Itsekriminointisuoja B:tä syytettiin huumausainerikoksesta yhdessä avopuolisonsa A:n kanssa niin, että syytteen mukaan B oli sallinut A:n harjoittaman hampun viljelyn heidän yhteisesti omistamansa ja B:n asuntonaan käyttämän asuinrakennuksen pihamaalla sekä sallinut hampun säilytyksen muun muassa asuintiloissa. Toissijaisesti B:tä syytettiin avunannosta huumausainerikokseen. Käräjäoikeus luki syyksi avunannon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/puoliso-ei-ollut-avunantajana-rikosvastuussa-kotona-tapahtuneesta-kannabiksen-kasvatuksesta/
5.2.2016 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet kirjanpitorikoksesta

KKO:2016:2 Kirjanpitorikos Rikokseen osallisuus – Avunanto Rakennusalalla toimivan elinkeinonharjoittaja A:n toiminimeä ei ollut hyväksytty ennakkoperintärekisteriin. Elinkeinonharjoittaja B perusti toiminimelleen aputoiminimen, jonka nimissä rakennusalan toimintaa harjoitettiin pääosin A:n työpanokseen perustuen. Kysymys siitä, oliko rakennustoiminta tosiasiassa A:n toimintaa, ja oliko sen perusteella A:n toiminimen kirjanpito siten virheellistä tai harhaanjohtavaa, että A ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/kko-hylkasi-syytteet-kirjanpitorikoksesta/
3.10.2015 Oikeusuutiset

Päärikosta koskevan syytteen hylkääminen ei ollut uusi seikka, jonka perusteella avunantajan lainvoimainen tuomio olisi voitu purkaa

KKO:2015:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa Rikokseen osallisuus – Avunanto B ja C, jotka käräjäoikeudessa oli tuomittu avunannosta törkeään petokseen, eivät olleet hakeneet muutosta tuomioonsa. A, joka oli samassa jutussa päätekijänä tuomittu rangaistukseen törkeästä petoksesta, oli hakenut muutosta. Hovioikeus oli arvioinut esitettyä näyttöä hänen osaltaan toisin kuin käräjäoikeus ja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/paarikosta-koskevan-syytteen-hylkaaminen-ei-ollut-uusi-seikka-jonka-perusteella-avunantajan-lainvoimainen-tuomio-olisi-voitu-purkaa/
1.4.2015 Oikeusuutiset

Kiinteistön yhteisomistajan tuomitseminen avunannosta huumekasvatukseen olisi pitänyt arvioida hovioikeudessa jatkokäsittelyluvan jälkeen

KKO:2015:27 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Huumausainerikos Rikokseen osallisuus – Avunanto Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi avunannon huumausainerikokseen, koska A oli sallinut avopuolisonsa käyttää heidän yhteisesti omistamaansa ja asumaansa kiinteistöä kannabiksen kasvattamiseen. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kiinteiston-yhteisomistajan-tuomitseminen-avunannosta-huumekasvatukseen-olisi-pitanyt-arvioida-hovioikeudessa-jatkokasittelyluvan-jalkeen/
9.3.2015 Oikeusuutiset

Avunantoa veropetokseen ei voitu tutkia kun samasta asiasta oli määrätty veronkorotus

I-SHO:2014:12 Törkeä veropetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Henkilökohtainen verotus Ne bis in idem Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli tahallaan edistänyt B:n tekemää törkeää veropetosta, kun A:n vastuulla oli laadittu A:n omistaman osakeyhtiön nimissä C Oy:lle osoitettuja vääriä ja harhaanjohtavia laskuja yhteensä 56.108,60 euron arvosta laskuttamalla palkkoja alihankintakuluina, mikä oli aiheuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/avunantoa-veropetokseen-ei-voitu-tutkia-kun-samasta-asiasta-oli-maaratty-veronkorotus/
9.4.2014 Oikeusuutiset

Pahoinpitelyyn puuttumatta jätäminen ei ollut sen avunantoa

KKO:2014:22 Pahoinpitely – Törkeä pahoinpitely Rikokseen osallisuus – Avunanto B ja C olivat A:n asunnossa törkeästi pahoinpidelleet X:ää. Hovioikeuden mukaan A, joka oli ollut paikalla, ei ollut osallistunut tekojen suunnitteluun tai toteuttamiseen eikä ollut etukäteen tiennyt B:n ja C:n aikeista pahoinpidellä X:ää. Hovioikeus katsoi, että A oli syyllistynyt B:n ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/pahoinpitelyyn-puuttumatta-jataminen-ei-ollut-sen-avunantoa/