Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
2.6.2020 Oikeusuutiset

Syyttäjätoimintaan vahvistusta lisätalousarviossa

Hallitus päätti tänään vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä. Rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi osoitetaan Syyttäjälaitokselle 2,5 miljoonan euron lisämääräraha henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi. – Olen erittäin tyytyväinen, että saamme syyttäjille lisärahaa. Syyttäjälaitoksen resurssien suhde työmäärään on ollut epätasapainossa jo useita vuosia, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. –  Tällä 2,5 miljoonan euron lisämäärärahalla, joka vastaa 30…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/syyttajatoimintaan-vahvistusta-lisatalousarviossa/
28.5.2020 Oikeusuutiset

Oulun oikeustalohanke etenee

Oulun Torikadulle rakennetaan uusi oikeustalo. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi vuokrasopimuksen tekemistä tiloista, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppupuolella. Uusiin tiloihin osoitteeseen Torikatu 34-40 muuttavat Oulun käräjäoikeus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Ulosottolaitoksen Oulun toimipiste, Syyttäjälaitoksen Pohjois-Suomen syyttäjäalueen Oulun toimipaikka sekä Oulun oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto. Myös Rovaniemen hovioikeuden Oulussa toimitettaville pääkäsittelyille varataan tilat. Virastojen omien…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/oulun-oikeustalohanke-etenee/
14.4.2020 Oikeusuutiset

KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat kuitenkin, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta. Koronavirusepidemia vaikuttaa tuomioistuinten toimintaan myös välillisesti ja pidemmällä aikavälillä. Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ovat väistämättömiä. Voimakkailla rajoitustoimilla on aina myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kko-ja-kho-vahva-oikeusvaltio-kantaa-yli-kriisiajan/
21.12.2019 Oikeusuutiset

Hollannin korkein oikeus velvoitti maan hallituksen nopeuttamaan ilmastopäästöjen vähennysohjelmaa kansalaisjärjestön vaatimuksesta

YLE / Yrjö Kokkonen: Hollannin korkein oikeus on hyväksynyt kansalaisjärjestö Urgenda Foundationin vaatimuksen, jonka mukaan Hollannin hallituksen on nopeutettava ilmastopäästöjen vähennysohjelmaansa. Järjestö vaatii, että Hollannin hiilidioksidi- ja muita päästöjä vähennetään 25 prosenttia vuoden 1990 tasosta ensi vuoden loppuun mennessä. Hallitus on asettanut tavoitteekseen vain 17 prosentin vähennyksen. Järjestö ja sen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hollannin-korkein-oikeus-velvoitti-maan-hallituksen-nopeuttamaan-ilmastopaastojen-vahennysohjelmaa-kansalaisjarjeston-vaatimuksesta/
11.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020. Oikeusavun palkkiot eivät nouse.

Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalalle 954 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2020. Kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon, ehdotettu määrärahataso on 14,5 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna. Syyttäjälaitokselle, tuomioistuimille, oikeusavulle ja Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan yhteensä 5,2 miljoonan euron vuotuista lisämäärärahaa. Tämä on tarpeen poliisin toiminnan laajentuessa, jotta koko rikosketjun toimintakyky säilyy…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2020-oikeusavun-palkkiot-eivat-nouse/
29.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018: Oikeuslaitos oikeusvaltion ja EU:n arvojen ylläpitäjänä

Euroopan komissio julkaisi eilen EU:n oikeusalan tulostaulun 2018. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja tehokkuudesta Tulostaululla pyritään tukemaan kansallisia viranomaisia niiden parantaessa oikeuslaitostensa tehokkuutta.Vuoden 2018 tulostaulun keskeiset havainnot ovat seuraavat: Oikeuslaitoksen riippumattomuus: Yritysten käsitys oikeuslaitoksen riippumattomuudesta on parantunut tai pysynyt ennallaan noin kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioista, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2018-oikeuslaitos-oikeusvaltion-ja-eun-arvojen-yllapitajana/
27.1.2017 Oikeusuutiset

KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

”Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa.” Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet. Hallintotuomioistuinpäivässä tänään puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/khon-presidentti-lainvalmistelun-haasteet-eivat-rajoitu-vain-perustuslakiin/
22.7.2016 Oikeusuutiset

Professori Martti Koskenniemen mukaan Turkin oikeusjärjestelmä on tuhottu ja tuhon seurauksia voi vain arvailla.

””Aletaanko varkailta katkoa käsiä, jos kirkonmiehet valtaavat tuomarien paikat?” Turkin oikeuslaitos on romahtanut, arvioi kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta. Viime viikolla tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin hallinto käynnisti laajat irtisanomiset: muun muassa yliopistoväkeä, lehdistöä sekä armeijan edustajia irtisanottiin tuhatmäärin. Irtisanottujen joukossa oli myös 2750 tuomaria. – Siinä tuhottiin yhdellä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/professori-martti-koskenniemen-mukaan-turkin-oikeusjarjestelma-on-tuhottu-ja-tuhon-seurauksia-voi-vain-arvailla/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. ”Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto. Oikeusministeriö oli esittänyt valtiovarainministeriölle 2 miljoonan ja 4 miljoonan euron lisäyksiä tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta saikin vastaukseksi uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/lakimiesliitto-budjettiehdotuksen-oikeuslaitossaastot-taysin-vastuuttomia/
30.5.2014 Oikeusuutiset

STTinfo Helsingin yliopisto: Uusi tutkinto täyttää aukon Suomen oikeusjärjestelmässä

Euroopan unioni on marraskuusta 2013 asti velvoittanut jäsenmaitaan huolehtimaan pätevien oikeustulkkien saatavuudesta. Suomesta oikeustulkin koulutus kuitenkin vielä puuttuu ämä vaarantaa EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten oikeusturvan Suomessa, sillä epäpätevään tulkkiin eivät oikeudessa luota tuomari tai asianosainen. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian OIKEAT-hankkeessa ongelmaan tarjotaan ratkaisuja. Kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on kasvattanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/sttinfo-helsingin-yliopisto-uusi-tutkinto-tayttaa-aukon-suomen-oikeusjarjestelmassa/