Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.9.2016 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan oikeusprosessien keventämistä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeudenkäyntiin liittyvien käytäntöjen keventämiseksi sekä rikos- että riita-asioissa. Työryhmän tulee valmistella ehdotukset ratkaisukokoonpanojen keventämiseksi käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa. Tässä vaiheessa toimeksianto ei kuitenkaan koske lautamiesjärjestelmän muuttamista. Tältä osin toimeksiantoa saatetaan täydentää, kun lautamiesjärjestelmää koskeva poliittinen arviointi on tehty. Työryhmän tulee lisäksi valmistella ehdotukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/tyoryhma-valmistelemaan-oikeusprosessien-keventamista/
13.5.2016 Oikeusuutiset

Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

Työn tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella. Oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava tuomioistuinvirasto palvelisi koko tuomioistuinlaitosta. Toimeksiannon mukaan oikeusministeriö vastaisi jatkossakin tuomioistuimiin liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta ja muiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta, strategisista linjauksista, kehys- ja talousarviovalmistelusta sekä tärkeimmistä EU- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/toimikunta-valmistelemaan-tuomioistuinviraston-perustamista/
28.5.2015 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Tuomioistuinhallinnon perustaminen välttämätöntä hallitusohjelman oikeusturvatavoitteiden saavuttamiseksi

Hallitusohjelman sisältö ja oikeus- ja työministerien tehtävien yhdistäminen johtavat siihen, että oikeusministeriöstä riippumattoman tuomioistuinhallinnon perustaminen nousee uuden ministerin tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi oikeuspoliittiseksi hankkeeksi ”Kahden erilaisen hallinnonalan tiivis johtaminen tulee olemaan uudelle ministerille erittäin haasteellista. Hallitus haluaa ohjelmassaan nopeuttaa oikeusprosesseja, mahdollistaa tuomioistuinten keskittymisen ydintehtäviinsä ja edistää tuomioistuinprosessien digitalisoimista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/lakimiesliitto-tuomioistuinhallinnon-perustaminen-valttamatonta-hallitusohjelman-oikeusturvatavoitteiden-saavuttamiseksi/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. ”Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto. Oikeusministeriö oli esittänyt valtiovarainministeriölle 2 miljoonan ja 4 miljoonan euron lisäyksiä tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta saikin vastaukseksi uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/lakimiesliitto-budjettiehdotuksen-oikeuslaitossaastot-taysin-vastuuttomia/
19.12.2021 Oikeusuutiset

Muutoksia tuomioistuinten maksuihin 1.1.2022 alkaen

1123/2021 Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022-2024, 17.12.2021 1122/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta, 17.12.2021 1121/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024, 17.12.2021

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/muutoksia-tuomioistuinten-maksuihin-1-1-2022-alkaen/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Selvitys ehdottaa oikeusministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen hallinnollista yhdistämistä

Selvityksessä tarkasteltiin tietosuojavaltuutettua, lapsiasiavaltuutettua, tasa-arvovaltuutettua, yhdenvertaisuusvaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia Heunia. Oikeusministeriössä on valmistunut selvitys ministeriön yhteydessä toimivien valtuutettujen ja muiden itsenäisten toimijoiden hallinnollisesta yhdistämisestä. Hallintotehtävien kokoamisella voitaisiin ohjata resursseja entistä enemmän toimijoiden sisältötyöhön. Selvityksen tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja toimintojen hallinnollisesta kokoamisesta yhteen siten, että toimijoiden itsenäistä asemaa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/selvitys-ehdottaa-oikeusministerion-yhteydessa-toimivien-erillisvirastojen-hallinnollista-yhdistamista/
16.3.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen

Dnro 02/2016 Lausuntopyyntönne OM 8/41/2015, 11.1.2016 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään OM 8/41/2015 lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”). Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Arviomuistiossa esitetään useita ehdotuksia, joilla oikeusprosesseja voitaisiin jatkossa lainsäädäntöteitse kehittää ja keventää. Monissa tilanteissa itse lainsäädäntö ei sinänsä ole esteenä prosessien tehostamiselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-arviomuistiosta-oikeusprosessien-keventaminen/
11.2.2016 Oikeusuutiset

Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20

Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia olisi 20, kun niitä nyt on 27. Käräjäoikeuspaikkakunnat olisivat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on päättänyt käräjäoikeusverkoston tulevista tuomiopiireistä. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus eduskunnalle antaa syksyllä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/karajaoikeusverkosto-uudistuu-jatkossa-karajaoikeuksia-on-20/
19.12.2013 Oikeusuutiset

Tuomioistuinmaksut nousevat

Valtioneuvosto antoi 19.12.2013 seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella nostetaan tuomioistuinten hakemus- ja tiedoksiantomaksuja lähemmäs niiden omakustannushintaa. Hakemusmaksuja korotetaan 23-33 prosenttia ja haastemiehen suorittamasta tiedoksiannosta perittävää maksua 100 prosenttia. Uusi yleinen hakemusmaksu olisi 100 euroa ja uusi tiedoksiantomaksu 60 euroa. Asetukseen lisätään markkinaoikeuden hakemusmaksu,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/tuomioistuinmaksut-nousevat/