Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-tuomas-poystilta-ratkaisu-kanteluihin-syyriassa-leirilla-olevien-kotiuttamiseksi/
4.10.2019 Oikeusuutiset

EIT: Omaisella oikeus osallistua tutkintaan kun henkilö saa surmansa viranomaisten toimien seurauksena

The father of a man shot by the police was not involved in the investigation properly Chamber judgment in the case of Fountas v. Greece (application no. 50283/13) The European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 2 (right to life) of the…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-omaisella-oikeus-osallistua-tutkintaan-kun-henkilo-saa-surmansa-viranomaisten-toimien-seurauksena/
30.9.2019 Oikeusuutiset

EIT antoi Suomea koskevan ratkaisun turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 26. syyskuuta Suomea koskevan ratkaisunsa turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa. Valittaja oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2015 Irakiin palauttamista vastaan. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hänen turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksensa ja myös hallinto-oikeus hylkäsi hänen valituksensa. Valittaja teki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle valituksen, jossa hän väitti, että hänen palauttaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/eit-antoi-suomea-koskevan-ratkaisun-turvapaikanhakijan-palauttamista-irakiin-koskevassa-asiassa/
26.2.2019 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus EU:n kansalaisuudesta

Ennakkoratkaisumenettely – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – Käsite ”jälkeläinen suoraan etenevässä polvessa” – Perheenyhdistäminen – Algerian kafala-järjestelyn mukaisesti huollettavaksi määrätty lapsi – Oikeus perhe-elämään – Lapsen edun suojelu Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Supreme Court of the United Kingdom (ylin tuomioistuin,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eun-kansalaisuudesta/
28.6.2018 Oikeusuutiset

KHO: Afganistanilaiselle hazara-nuorukaiselle oli myönnettävä turvapaikka

KHO:2018:94 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Sisäisen paon mahdollisuus – Sisäisen paon kohtuullisuus – Afganistan – Kabul Maahanmuuttovirasto oli katsonut, että Afganistanin kansalaisella, hazara-alkuperää olevalla A:lla oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotialueellaan Wardakin maakunnassa vainotuksi ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Asiassa oli kysymys siitä, oliko hänellä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/kho-afganistanilaiselle-hazara-nuorukaiselle-oli-myonnettava-turvapaikka/
30.8.2016 Oikeusuutiset

EIT: Turkki loukkasi EIS 2 artiklaa (oikeus elämään), kun valittajien lapsi oli kuollut sairaalassa huolimattomuuden seurauksena synnytyksen jälkeen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuoreessa tuomiossa katsonut, että Turkki oli vastuussa sekä synnytyksen jälkeisestä vauvan kuolemasta että loukannut EIS 2 artiklaan sen johdosta, että tutkintaa ei ollut suoritettu tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Lisäksi EIT kehotti EIS 46 artiklan nojalla Turkkia saattamaan kuntoon hallinnolliset ja kurinpidolliset järjestelmänsä, jotta vastaanvanlaisissa tapauksissa jatkossa olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/eit-turkki-loukkasi-eis-2-artiklaa-oikeus-elamaan-kun-valittajien-lapsi-oli-kuollut-sairaalassa-huolimattomuuden-seurauksena-synnytyksen-jalkeen/
23.8.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lastensuojelulain 92 §:n muuttamiseksi

Dnro 42/2016 Lausuntopyyntönne: OM 12/41/2016, 18.7.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LASTENSUOJELULAIN 92 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.7.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. Yleistä Lastensuojelulain 92 §:n muuttamista koskevan esityksen tavoitteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-he-luonnoksesta-lastensuojelulain-92-%c2%a7n-muuttamiseksi/
30.3.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto: Lontoon terrori-iskujen jälkeen suoritettu tutkinta poliisin ampuman miehen kuolemasta ei loukannut EIS 2 artiklaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että tapahtumat kaksi viikkoa Lontoon pommi-iskun jälkeen heinäkuussa 2005, jotka päättyivät syyttömän miehen ampumiseen poliisin toimesta, tutkittiin riittävällä tehokkuudella. Se, että ketään yksittäistä henkilöä ei asetettu syytteeseen tapahtumista, ei myöskään loukannut EIS 2 artiklan (oikeus elämään) prosessuaalista haaraa. EIT:n lehdistötiedotteesta:…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/eitn-suuri-jaosto-lontoon-terrori-iskujen-jalkeen-suoritettu-tutkinta-poliisin-ampuman-miehen-kuolemasta-ei-loukannut-eis-2-artiklaa/
25.2.2016 Oikeusuutiset

EIT: Kun valtio oli tietoinen vakavasta uhkasta, sen olisi tullut estää perheessä tapahtunut murha

EIT katsoi tuomiossaan, että Turkin viranomaiset olivat loukanneet EIS 2 artiklaa (oikeus elämään), kun se ei ollut estänyt miehen suorittamaa vaimonsa murhaa, vaikka viranomaiset olivat tietoisia vakavasta väkivallasta ja tappouhkauksista. EIT:n lehdistötiedotteesta: In [a] Chamber judgment in the case of Civek v. Turkey (application no. 55354/11) the European Court of…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/eit-kun-valtio-oli-tietoinen-vakavasta-uhkasta-sen-olisi-tullut-estaa-perheessa-tapahtunut-murha/
13.3.2015 Oikeusuutiset

Punainen risti: Pakolaisille turvattava oikeus perhe-elämään

Pakolaisten mahdollisuus perheen yhdistämiseen on vaikeutunut huomattavasti viime vuosina. Tästä kärsivät erityisesti Suomeen yksin tulevat lapset, joista moni jää maahan pysyvästi ilman vanhempiaan Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Punainen Risti ja Väestöliitto vaativatkin korjausta perheenyhdistämiskäytäntöihin. Oikeus perhe-elämään on turvattu Suomen ulkomaalaislaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lasta ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/punainen-risti-pakolaisille-turvattava-oikeus-perhe-elamaan/