Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.3.2016 Oikeusuutiset

STM: Kaksitoista uutta ainetta huumausaineluetteloon

Suomen huumausaineluetteloon lisätään kaksitoista uutta, terveydelle vaarallista huumaantumistarkoituksessa käytettävää ainetta Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen sekä hallussapito ja käyttö ovat jatkossa kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016. Huumausaineluetteloon lisätyt aineet ovat butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli, deskloorietitsolaami, diklatsepaami, etitsolaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/stm-kaksitoista-uutta-ainetta-huumausaineluetteloon/
4.10.2015 Oikeusuutiset

Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus Kohta 1: Tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmeni, että 17,9 gramman kannabiskasvin THC-pitoisuus on ollut 1,7 p-%. Kohta 2: Tullilaboratorion toisesta tutkimusselosteesta ilmeni, että näytteen 1 on todettu sisältävän 2,16 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteen 3 on todettu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/hyvin-alhaisen-thc-pitoisuuden-hampun-maahantuonti-oli-huumausainerikoksena-rangaistaistavaa/
15.5.2015 Oikeusuutiset

Väärän tullausilmoituksen tehnyt työntekijä vapautetttiin yhteisvastuusta maksamatta jätetystä ALV:sta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Tavaran maahantuonti – Verovelka – Velvollisuus suorittaa maahantuonnin arvonlisävero – Varastonpitäjän vastuu – Työntekijän vastuu verosta – Yhteisvastuu – Vapaa-alueella sijaitseva varasto – Transitotavara – Tullivalvonnasta pois siirtäminen A Oy:llä oli tullikoodeksin soveltamisasetuksen 799 b artiklassa tarkoitettu valvontatyypin II vapaa-alueella sijaitseva varasto, jossa varastoitiin Suomen kautta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/vaaran-tullausilmoituksen-tehnyt-tyontekija-vapautetttiin-yhteisvastuusta-maksamatta-jatetysta-alvsta/
9.10.2013 Oikeusuutiset

Laserosoittimien maahantuonti ei ollut kiellettyä, niiden käyttö edellyttää hyväksyttyä turvaluokitusta.

KKO:2013:73 Salakuljetus A oli tuonut maahan Yhdysvalloista postilähetyksenä 23 kappaletta laserosoittimia esittämättä maahantuonnin yhteydessä osoittimien turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja. Osoittimien mukana ei myöskään ollut tyyppitarkastustodistuksia. Laserlaitteiden maahantuojan velvollisuus teettää laitteille tyyppitarkastus ennen niiden luovuttamista markkinoille tai käyttöön ei merkinnyt sitä, että maahantuonti olisi ollut kiellettyä tai edellyttänyt viranomaisen lupaa tai tarkastusta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/laserosoittimien-maahantuonti-ei-ollut-kiellettya-niiden-kaytto-edellyttaa-hyvaksyttya-turvaluokitusta/
28.11.2022 Oikeusuutiset

HelHO: Anom-puhelinten viestit on hankittu Suomen lain vastaisesti – hyödyntämiskiellolle ei kuitenkaan perustetta

Hel­HO:2022:4 Todistelu – Hyödyntämiskielto Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi (FBI) oli toteuttanut peiteoperaation, jossa niin kutsuttujen Anom-puhelimien välinen Suomessa tapahtunut viestiliikenne oli käyttäjien tietämättä tallentunut FBI:n palvelimelle. Kysymys siitä, voitiinko tällä tavalla hankittua viestintää hyödyntää todisteena rikosasiassa. Käsillä olevassa asiassa on ollut kysymys esitutkinnasta, jossa on tutkittu kannabiksen maahantuontia Espanjasta Suomeen. A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/helho-anom-puhelinten-viestit-on-hankittu-suomen-lain-vastaisesti-hyodyntamiskiellolle-ei-kuitenkaan-perustetta/
15.9.2021 Oikeusuutiset

Lääkeaineen salakuljetuksesta voitiin tuomita, vaikka syytteessä ei mainittu teon jääneen yritykseksi tullin takavarikoitua aineen

Hel­HO:2021:7 Salakuljetus – Syyte – syytesidonnaisuus – Lääkeaine Kysymys salakuljetuksen tunnusmerkistötekijän ”tuo maahan” tulkinnasta ja salakuljetusrikoksen täyttymisestä. Hovioikeus toteaa, että syytteen teonkuvauksessa on mainittu lääkeaineen luvaton maahan tuominen eli kuvattu yleiskielisesti se historiallinen tapahtumainkulku, joka on olennainen salakuljetusta koskevan rangaistussäännöksen soveltamisen kannalta riippumatta siitä, onko tekoa lopulta arvioitava täyttyneenä maahantuontina…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/laakeaineen-salakuljetuksesta-voitiin-tuomita-vaikka-syytteessa-ei-mainittu-teon-jaaneen-yritykseksi-tullin-takavarikoitua-aineen/
16.4.2019 Tiedotteet

Else Maskonen aloitti liiton talousasiantuntijana

Else Maskonen, 35, aloitti liitossa talousasiantuntijana 15.4.2019. Hänelle on opintojensa kautta kertynyt osaamista niin laskentatoimesta kuin liiketoiminnan kehittämisestä (yamk). Hänen tarkoituksensa onkin talousasioiden rutiinien lisäksi kehittää liiton prosesseja vastaamaan paremmin nykyaikaisia tarpeita. Kun rutiineihin liittyvät prosessit ovat hallussa, niin tarkoitus on keskittyä kehittämään omalta osaltaan jäsenpalveluita sekä budjetointia ja raportointia.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/else-maskonen-aloitti-liiton-talousasiantuntijana/
24.4.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus katsoi alkoholilakiin perustuvan vaatimuksen kiinteästä myyntipaikasta EU-oikeuden vastaiseksi

Mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ei voida kieltää Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion ns. Alkotaxi-asiassa. Asiassa oli kysymys virolaisen yrittäjän harjoittamasta liiketoiminnasta, jossa hän myi vuonna 2009 alkoholijuomia internetissä www.alkotaxi.eu -sivustolla ja kuljetti niitä kotiin suomalaisille asiakkaille. Yrittäjä oli laiminlyönyt valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut alkoholilain tarkoittamaa lupaa alkoholijuomien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/hovioikeus-katsoi-alkoholilakiin-perustuvan-vaatimuksen-kiinteasta-myyntipaikasta-eu-oikeuden-vastaiseksi/
7.3.2017 Oikeusuutiset

KKO:lta pitkään odotettu linjanmuutos: huumekuriireille alempi rangaistus kuin toimeksiantajille

Huumausainerikoksesta tuomittavan rangaistuksen ei tule perustua yksin rikoksen kohteena olevan huumausaineen laatuun ja määrään. Korkein oikeus (KKO) on alentanut amfetamiinia maahan tuoneen miehen törkeästä huumausainerikoksesta saamaa vankeusrangaistusta. Kuriirina toiminut mies oli kuljettanut saamiensa ohjeiden mukaan ja palkkiota vastaan lähes kahdeksan kilon amfetamiinierän sisältäneen henkilöauton Virosta Suomeen, mutta jäänyt kiinni satamassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kkolta-pitkaan-odotettu-linjanmuutos-huumekuriireille-alempi-rangaistus-kuin-toimeksiantajille/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Suomen huumausainepolitiikan peruslinja pysyy ennallaan

Tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä ja levittämistä siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat terveydelliset, sosiaaliset ja yksilölliset haitat ja taloudelliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Suomen huumausainepolitiikassa korostuvat tulevinakin vuosina pitkäjänteinen perustason työ ja sen kehittäminen sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö. Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen korostuvat erityisesti nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/suomen-huumausainepolitiikan-peruslinja-pysyy-ennallaan/