Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.3.2020 Oikeusuutiset

Vanhan omakotitalon ostaja ei ollut laiminlyönyt tarkastusvelvollisuuttaan

KKO:2020:23 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus Ostajille oli ennen kaupan tekemistä annettu vuonna 1960 rakennetusta asuinrakennuksesta laadittu kosteusmittauspöytäkirja, jonka mukaan kosteutta oli rakennuksen kellaritiloissa mutta ei sen yllä olevissa lattia- ja seinärakenteissa. Kaupan jälkeen kellarin betoniholvin yläpuolisissa alapohjarakenteissa sekä ulkoseinärakenteiden alaosissa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka olivat aiheutuneet kellarista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vanhan-omakotitalon-ostaja-ei-ollut-laiminlyonyt-tarkastusvelvollisuuttaan/
9.5.2019 Oikeusuutiset

KKO hankki asiantuntijalausunnon riita-asiassa. Kreosootti rakenteissa ei olut laatuvirhe.

KKO:2019:41 Kiinteistön kauppa – Kaupan purkaminen – Laatuvirhe Ostajat olivat vaatineet kiinteistön kaupan purkamista sillä perusteella, että 1950-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kellarin sokkelissa ja asuinkerroksen betonilaatassa oli kivihiilipikeä eli kreosoottia, josta haihtui terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä asuinhuoneisiin. Pyydettyään asiantuntijalausunnon Korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että kiinteistössä olisi ollut laatuvirhe. KKO:2019:41

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kko-hankki-asiantuntijalausunnon-riita-asiassa-kreosootti-rakenteissa-ei-olut-laatuvirhe/
27.2.2019 Oikeusuutiset

Väärään tietoon ei voinut vedota, kun kiinteistön ostajalla oli ollut erityinen syy edellyttää asian tutkimista ennen kauppaa

KKO:2019:16 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus Kiinteistön ostajille oli ennen kauppaa esitetty kiinteistöllä olevaa rakennusta koskeva kuntotarkastusraportti, jossa kuvattiin rakennuksessa olevia riskirakenteita ja vaurioita sekä esitettiin korjaus- ja lisätutkimussuosituksia. Kun ostajilla oli saamiensa tietojen vuoksi ollut erityinen syy edellyttää tutkimuksia alapohjan kunnon selvittämiseksi ennen kauppaa, ostajat eivät voineet vedota…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/vaaraan-tietoon-ei-voinut-vedota-kun-kiinteiston-ostajalla-oli-ollut-erityinen-syy-edellyttaa-asian-tutkimista-ennen-kauppaa/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan purkamista ennen kymmenen vuoden kanneajan umpeutumista

KKO:2018:38 Kiinteistön kauppa – Kaupan purkaminen – Kanneaika Velan vanhentuminen Kiinteistön laatuvirheistä ajoissa ilmoittanut ja kaupan purkamista vaatinut ostaja oli pannut kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun hän oli edellisen kerran ollut myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi. Purkuvaatimukseen ei sovellettu vanhentumislain 4 §:n mukaista kolmen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/ostaja-oli-passiivisuutensa-vuoksi-menettanyt-oikeuden-vaatia-kiinteiston-kaupan-purkamista-ennen-kymmenen-vuoden-kanneajan-umpeutumista/
15.2.2018 Oikeusuutiset

KKO: Reklamaatio ja vahingonkorvausvaatimus tehty liian myöhään

KKO:2018:11 Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Vahingonkorvaus Kiinteistön kauppa – Reklamaatio Kiinteistöllä oli harjoitettu kumitehdastoimintaa 1980-luvun puoliväliin saakka. Toimintaa harjoittanut yhtiö siirsi kiinteistön apporttina perustamalleen tytäryhtiölle vuonna 2001. Tytäryhtiö myi kiinteistön kaupungille vuonna 2003. Vuonna 2009 kaupunki myi kiinteistön edelleen ulkopuoliselle ostajalle. Ostajan aloittaessa rakennustyöt paljastui, että kiinteistön maaperässä oli…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kko-reklamaatio-ja-vahingonkorvausvaatimus-tehty-liian-myohaan/
3.12.2017 Oikeusuutiset

Kun kiinteistönkauppa oli peruuntunut, oli ostajalla oikeus saada takaisin myös varainsiirtoveron viivästyskorotus

KHO:2017:183 Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen A oli 4.2.2014 ostanut kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli 11.3.2015 maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa. Kauppa oli 29.12.2015 purettu kauppakirjan ehdon perusteella,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/kun-kiinteistonkauppa-oli-peruuntunut-oli-ostajalla-oikeus-saada-takaisin-myos-varainsiirtoveron-viivastyskorotus/
14.11.2017 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi Perustajaurakointitoiminta verotuksessa

Dnro 64/2017 Lausuntopyyntönne: A197/200/2017, 30.10.2017 LUONNOS VEROHALLINNON PÄIVITETYKSI OHJEEKSI PERUSTAJAURAKOINTITOIMINTA VEROTUKSESSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yllä olevassa asiassa ja antaa seuraavaan lausunnon. 1 Ohjeeseen luonnostellut muutokset 1.1 Perustajaurakointiliiketoiminnan kuvaus Kohtaan 1 tehdyt muutokset ovat osin Kirjanpitolautakunnan (KILA) 5.6.2017 antaman yleisohjeen aiheuttamia teknisiä muutoksia. Matalien korkojen sijoitusympäristössä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-paivitetyksi-ohjeeksi-perustajaurakointitoiminta-verotuksessa/
5.7.2017 Oikeusuutiset

Kiinteistökaupan peruuntumisen myötä myyjää ei verotettu ostajan velkojen suoritukseksi käytetystä kauppahinnasta

Turun HAO: Kiinteistön kauppa – Lainavakuus – Luovutusvoitto Verovelvollinen ja hänen puolisonsa olivat myyneet erään kiinteistön 14.9.2007. Ostajataho oli vuosina 2007-2013 käyttänyt kiinteistöä vakuutena hakiessaan lainaa pankista. Kesäkuussa 2013 käräjäoikeus oli vahvistanut ostajan sekä verovelvollisen ja hänen puolisonsa välisen sopimuksen kiinteistökaupan mitätöinnistä. Tämän jälkeen ulosottovirasto oli vuonna 2014 myynyt kiinteistön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/kiinteistokaupan-peruuntumisen-myota-myyjaa-ei-verotettu-ostajan-velkojen-suoritukseksi-kaytetysta-kauppahinnasta/
5.5.2017 Oikeusuutiset

Kiinteistön kauppaan liittyvät vaatimukset olivat vanhentuneet tehdyn reklamaation jälkeen

I-SHO:2017:5 Kiinteistön kauppa – Kiinteistön kauppaan perustuvien vaatimusten vanhentuminen Hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimukseen sekä kiinteistön kaupan purkuvaatimukseen sovelletaan velan vanhentumisesta annetun lain säännöksiä. Lisäksi hovioikeus katsoi, että vaikka maakaaren 2 luvun 34 §:n 3 momentissa säädetyn kaupan purkua koskevan kanneajan ohella ei sovelleta velan vanhentumisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/kiinteiston-kauppaan-liittyvat-vaatimukset-olivat-vanhentuneet-tehdyn-reklamaation-jalkeen/
14.3.2017 Oikeusuutiset

Kiinteistön kauppaan liittyvä teiden rakentamiskustannusten velka oli vanhentunut

HelHO:2017:1 Velan vanhentuminen Oy ECU-Group Ab (myöhemmin myös Ostaja tai vastaaja) on perustettavan yhtiön lukuun kauppakirjalla 11.10.2007/15.10.2007 ostanut maa-alueen Metsähallitukselta (myöhemmin myös Myyjä tai kantaja). Kauppakirjan kohdan 6 mukaan Ostaja vastaa teiden rakentamiskustannuksista. *** Kantaja on tilannut tienrakennusprojektit kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen Kittilän kunnalta. Kaavateiden toteutus on tehty Kittilän kunnalle toimitettujen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kiinteiston-kauppaan-liittyva-teiden-rakentamiskustannusten-velka-oli-vanhentunut/